voestalpine Böhler Welding

Trådvolymsystem för kostnadseffektiv MIG/MAG-svetsning

2. maj 2016

Svetstråd av hög kvalitet från tillsatsmetallspecialisten voestalpine Böhler Welding kan nu beställas i papptunnor med innehåll från 250 upp till 500 kg. Trådvolymsystemen möjliggör effektiv MIG/MAG-svetsning genom att till stor del eliminera stilleståndstid för spolbyte, särskilt vid mekaniserade och robotiserade operationer. Ett omfattande utbud av specialtillbehör för effektiv intern transport, installation och trådmatning finns tillgängligt. Lösningar med tunnor erbjuds för icke-legerade och låglegerade trådsorter, rostfria, aluminium-, nickelbaserade och kopparbaserade trådtyper för svetsning, påsvetsning, hårdsvetsning och hårdlödning.

Optimerad MIG/MAG-svetsning för ökad lönsamhet

EGENSKAPER

ANVÄNDARFÖRDELAR

Drastiskt minskad stilleståndstid för spolbyte

Ökad svetstid och högre produktionskapacitet

Inga spolar blir tomma under svetsning

Inga svetsade objekt som behöver repareras eller skrotas, högre produktionskapacitet

Problemfri trådtransport tack vare hög trådkvalitet och specialmatningssystem

Stabila svetsprestanda, ökad svetstid och högre produktivitet

Kontrollerad cast och helix

Exakt svetspositionering vid mekaniserad och robotiserad svetsning

Ingen spolvikt som behöver sättas i rörelse

Lägre slitage på trådmatningskomponenter som motorer och rullar

Drastiskt minskad stilleståndstid för spolbyte medför stora besparingar vid användning av tunnor jämfört med t ex 18 kg trådspolar. Med 500 kg trumman undviker tillverkarna 26 spolbyten om ca tio minuter vardera medan 250 kg trumman eliminerar 13 spolbyten. Resultatet blir 260 eller 130 minuter ökad nettosvetstid och motsvarande högre produktionskapacitet och ökad lönsamhet. Om du använder tunnor så minskar du dina svetskostnader direkt och förbättrar din konkurrenskraft. Genom att införa tunnsystem i robotiserad, mekaniserad och till och med i manuell svetsning optimerar du hela din MIG/MAG-svetsning och får avsevärda fördelar som tillverkare.

Välj mellan runda och åttkantiga tunnor

Svetstrådstunnor från voestalpine Böhler Welding är runda eller åttkantiga. Båda är gjorda av papp och kan användas med samma tillbehörsuppsättning. Runda tunnor är mycket starka och är ett bra alternativ för tunga svetstillämpningar och krävande förhållanden. Åttkantiga tunnor lämpar sig för normal användning utan risk för stora stötkrafter mot tunnan. Den senare typen kan vikas när den är tom så att den tar upp minimalt förvaringsutrymme tills den kasseras. Tunnkomponenterna är helt återvinningsbara. Båda tunntyperna erbjuds för hela trådsortimentet för företagets tre märken - Böhler Welding, UTP Maintenance och Fontargen Brazing.

Tillbehör för säker och effektiv intern transport och installation

En handkärra och en lyftstång finns tillgängliga för säker och effektiv transport på golvet eller med travers. En lättmonterad uppsättning trådmatningsverktyg och speciella “click and go”-insatser för olika trådsorter säkerställer problemfri trådmatning med låg kraft.

Ladda ned din broschyr om Böhler Welding Drum Solutions här och se den enkla och effektiva installationen av tunnorna med specialtillbehör.