voestalpine Böhler Welding

Laboratorieexpertis

De höga krav som ställs på våra produkter kräver noggrann kvalitetskontroll utförd med kvalificerad utrustning av välutbildad personal. Våra laboratorier kan utföra fullständig provning både internt och mot kund.

voestalpine Böhler Welding levererar produkter av högsta kvalitet som måste uppfylla nationella och internationella normer och i många fall särskilda kundkrav. För att säkerställa detta krävs ett bra kvalitetssytem med tillförlitliga möjligheter till provning. Varje producerande enhet inom voestalpine Böhler Welding har ett kvalificerat laboratorium som kan utföra nödvändig provning. Detta kan vara allt från analyskontroll av råvaror, certifierad leveransprovning och mekanisk provning till avancerade undersökningar av skadefall eller i forskningssyfte. Laboratoriepersonalen är välutbildad och har djupa kunskaper inom metallurgi och kemi. Vissa av våra laboratorier är certifierade, t.ex. kemilaboratoriet hos voestalpine Böhler Welding Germany som är certifierat enligt DIN EN ISO/IEC 17025 (D-PL-17123-01-00). Kontakta vår lokala tekniska support.

Vår laboratorieutrustning

Våra svetslaboratorier är utrustade med modern, högteknologisk utrustning för följande svetsmetoder

 • Manuell elektrodsvetsning
 • MIG/MAG-svetsning
 • Svetsning med rörtråd
 • TIG-svetsning
 • TIG-svetsning med varmtrådsmatning
 • TIG-svetsning med kalltrådsmatning
 • UP-svetsning (pulverbågsvetsning)
 • Pulverbågsvetsning, twin/tandem
 • Automatiserad robotsvetsning

  

Kemilaboratorierna har bland annat

 • Spektrometer (ICP-OES)
 • Spektrometer för atomabsorption
 • Utrustning för bestämning av C och H

Certifierade Metoder

 • Optisk emissionsspektrometer
 • Röntgenfluorescensspektrometer
 • Optisk givare för spektralbestämning av C, S, N, O, H
 • Gaskromatografi för bestämning av diffusibelt väte i ferritiska svetsmetaller

Materialprovningslaboratorierna utför

Oförstörande provningsmetoder

 • Röntgenprovning
 • Magnetpulverprovning
 • Penetrantprovning
 • Okulärbesiktning

Förstörande provningsmetoder

 • Dragprovning (upp till 400 kN)
 • Varmdragprovning upp till 1000 °C (till 100 kN)
 • Böjprovning
 • Slagprovning, Charpy V (upp till 300 J)
 • Hårdhetsprovning (enligt Vickers, Brinell och Rockwell)
 • Metallografisk undersökning (ex. ASTM E562)
 • Korrosionsprovning (ex. G48, ASTM A262)
 • Värmebehandling (upp till 1200 °C)