voestalpine Böhler Welding

Forskning och innovation

Med hjälp av våra marknadsstyrda FoU-resurser förser vi kunder över hela världen med tekniskt avancerade produkter och tjänster.

Vår syn på innovation

För oss är innovation nya och originella lösningar som uppfyller kundernas behov och leder till nya produkter, nya processer eller nya sätt att göra affärer på. Våra satsningar inom forskning och utveckling spelar en viktig roll och bygger på tre grundpelare: kunskap genom tillämpad forskning, utveckling av nya produkter och produktoptimering. Forskning är resurskrävande, men innovationer och ny kunskap skapar mervärde för våra kunder och vårt företag.

Forskning och organisation

I vår FoU-struktur samarbetar alla produktionsenheter för att snabbare kunna förse marknaden med nya produkter. Våra globala kompetenscentrum för FoU i Europa erbjuder spetskompetens inom tillämpad forskning och produktutveckling av tillsatsmaterial. Utanför Europa samarbetar våra regionala FoU-centrum även med andra institutioner för att utbyta kunskap och påskynda utvecklingen av skräddarsydda lösningar för de lokala marknadskraven. Detta upplägg gör att vi kommer närmare kunderna och lättare kan se deras olika behov. Det säkrar också vår marknadsledande ställning i den konkurrensutsatta svetsbranschen där vår expertis är en viktig framgångsfaktor. Effektivitet och kompetens kännetecknar vårt globala innovationsarbete där utvecklingen av nya lösningar hela tiden pågår för att ersätta äldre produkter och processer. Det är vår målsättning att främja en innovationskultur inom vårt bolag.

Öppen innovation

Vi är helt och hållet marknadsstyrda, utvecklar ständigt tekniskt avancerade svetslösningar och samarbetar med mer än fyrtio vetenskapliga samarbetspartner i Europa och USA. Vi är en ledande aktör inom branschen. Vårt FoU-nätverk i voestalpine-gruppen och vår omfattande metallurgiska kompetens gynnar utvecklingen av nya kundlösningar med tydliga egna försäljningskoncept och konkurrenskraftiga fördelar. En sådan innovation har sitt ursprung i vårt nära samarbete med voestalpine Steel Division. Det så kallade alform®-systemet omfattar skräddarsydda tillsatsmaterial som motsvarar de högst ställda kraven för svetsning av varmvalsat höghållfast stål och grovplåt i alform-serien från voestalpine. Sektorn höghållfasa legeringar är ett annat av våra centrala FoU-områden, med nickelbaserade värme- och korrosionsbeständiga material och legeringar för påläggssvetsning och hårdlödning.