voestalpine Böhler Welding

Stor framgång

Framgångssagor | St. Stefan

SCHWING – Betongpumpsdelar och tillverkning på uppdrag

"voestalpine Böhler Welding är mer än en tillförlitlig leverantör. Även inom forskning och utveckling samarbetar vi med deras svetstillsatsexperter."

Otroliga 61 meter når den längsta pumpmasten på en SCHWING-betongpump som är monterad på en lastbil. Det är inte svårt att inse vilka krafter den måste tåla, när betongen pumpas upp. Det kräver en oerhörd kompetens på lätta stålkonstruktioner, och vid tillverkningen av denna exklusiva produkt är voestalpine Böhler Welding en tillförlitlig partner.

Kompetens i den höghållfasta sektorn.

Anläggningen St. Stefan i Lavanttal är huvudfabrik för SCHWING-Stetter, en världsledande koncern inom området betongteknik och betongmaskiner. De 500 medarbetarna i fabriken i Kärnten har en avgörande betydelse för det världsrykte som SCHWING-Stetters autobetongpumpar har i fråga om processäkerhet, lång livslängd och robusthet. Man tillverkar hela stålkonstruktionen, från underdel till pumpmastsystem inklusive hydraulkomponenter, mast- och arbetscylindrar. Därtill erbjuder företaget sin kompetens på den fria marknaden, speciellt inom området hydraulcylindrar, och man gör mycket mer än bara tillverkning på beställning. Tjänstesortimentet sträcker sig från engineering till just-in-sequence-leverans.

SCHWING behärskar vibrationer.

Viktiga kriterier för autobetongpumpar är stabilitet, viktoptimerad konstruktion med lätta material samt kontroll och minskning av vibrationer som uppstår vid dynamiska pumpar. Detta åstadkoms med god konstruktion, bearbetning och svetsteknik. 

Leverantör och forskningspartner

Vd Horst Jöbstl: ”Vi använder finkornigt konstruktionsstål med en sträckgräns på 700-960 MPa. Böhler Welding är sedan många år en tillförlitlig leverantör av höghållfasta svetstillsatser.”

Men samarbetet sträcker sig längre än så. Även inom forskning och utveckling är voestalpine Böhler Welding en partner till företaget tillsammans med olika universitetsinstitutioner. Frågor som behandlas är nya material, nya svetstillsatser och hur materialet klarar vibrationer utan utmattning. voestalpine Böhler Welding bidrar till att SCHWING även i framtidens konkurrens befäster och utökar sin ledande position.