voestalpine Böhler Welding

Matchless in stainless: Världsledande på svetsning av rostfria stål

Som global leverantör av tillsatsmaterial erbjuder Böhler Welding sina kunder optimala lösningar och produkter för svetning av rostfritt stål. Här är metallurgi, kemi, geometry och estetiskt utseende viktigt. Med rätt kunskap och expertis kan man nå optimala egenskaper och ytutseende. En viktig faktor i detta kunskapsuppbyggande har varit egen utveckling av belagda elektroder, solidtråd, rörtråd och flux för olika höglegerade stål och användningsområden. Sortimentet kompletteras med rengörings- och betprodukter för rostfritt stål.

Omfattande forsknings- och utvecklingsaktiviteter anpassas till våra kunders behov över hela världen.

Tillgången av rostfria experter ger oss möjligheten att ge råd och rekommendationer vid val av svetsmetod och tillsatsmaterial.

Produkter

Här hittar du detaljerad information om produkter i serien Matchless in Stainless.

Mer information

Förpackningar

Här hittar du förpackningstyper för produkter i serien Matchless in Stainless.

Mer information

Finishing Chemicals

Här hittar du detaljerad information om produkter i serien Finishing Chemicals.

Mer information

Framgångshistorier

Här hittar du detaljerad information om framgångshistorier i serien Matchless in Stainless.

Mer information

Vanliga frågor

Här hittar du information om rostfria austenit-, ferrit- och duplexstål.

Mer information

Produkter

Med över 90 års erfarenhet har Böhler Welding aktivt utformat historien om svetsteknik med rostfritt stål och kommer att fortsätta göra det i framtiden.

Översikt över produkter i rostfritt stål som tillverkats av voestalpine Böhler Welding:

Rörtråd och metallpulverfylld rörtråd

Böhler Weldings höglegerade rörtrådar produceras i Österrike i enlighet med EN ISO 9001 och uppfyller de strängaste standardkraven i både EN ISO och AWS. Böhler Weldings produkter är stabila, pålitliga och av konstant god kvalitet. Svetsbarhet, korrosionsmotstånd och mekaniska egenskaper optimeras genom en exakt balans av viktiga legeringselement och slaggbildare. All tillverkning övervakas med ett automatiskt kontrollsystem för att säkerställa att pulvret är jämnt fördelad längs hela trådens längd.

Böhler Weldings rörtrådar är ett produktivt och mångsidigt alternativ vid svetsning av rostfritt stål. Urvalet består av positionstrådar med snabbt stelnande slagg för säker svetsning i alla positioner och trådar med långsammt stelnande slagg optimerade för god flytbarhet och svetsutseende i horisontalläge (PA, PB). Med höga insvetstal och ökad svetshastighet jämfört med MIG och belagd elektrod, höjer man produktiviteten och kan få jobbet gjort snabbare.

Pulver- och metallpulverfyllda rörtrådar

Link
FOXcore 13/4-T1 filter.0.0 T 13 4 P M21/C1 1 (H5) filter.1.0 E410NiMoT1-4/1 (H4) filter.2.0 filter.3.0
FOXcore 13/4-MC filter.0.1 T 13 4 M M12 2  filter.1.1 EC410NiMo (mod.) filter.2.1 filter.3.1
FOXcore 13/4-MC F filter.0.2 T 13 4 M M12 2  filter.1.1 EC410NiMo (mod.) filter.2.1 filter.3.2
FOXcore 13/4-MC HD filter.0.3 T 13 4 M M12 2 filter.1.2 EC410NiMo (mod.) filter.2.1 filter.3.3
FOXcore 308L-T0 filter.0.4 T 19 9 L R M21 (C1) 3 filter.1.3 E308LT0-4(1) filter.2.2 filter.3.4
FOXcore 308L-T0 DG filter.0.5 T 19 9 L R M21/C1 3 filter.1.4 E308LT0-4/1 filter.2.3 filter.3.5
FOXcore 308L-T1 filter.0.6 T 19 12 3 L P M21 (C1) 1 filter.1.5 E316LT1-4(1) filter.2.4 filter.3.6
FOXcore 308L-T1 C1 filter.0.7 T 19 9 L P C1 1 filter.1.6 E308LT1-1 filter.2.5 filter.3.7
FOXcore 316L-T0 filter.0.8 T 19 12 3 L R M21 (C1) 3 filter.1.7 E316LT0-4(1) filter.2.6 filter.3.8
FOXcore 316L-T0 DG filter.0.9 T 19 12 3 L R M21/C1 3 filter.1.8 E316LT0-4/1 filter.2.7 filter.3.9
FOXcore 316L-T1 filter.0.10 T 19 12 3 L P M21 (C1) 1 filter.1.5 E316LT1-4(1) filter.2.4 filter.3.10
FOXcore 316L-T1 C1 filter.0.11 T 19 12 3 L P C1 1 filter.1.9 E316LT1-1 filter.2.8 filter.3.11
FOXcore 347-T0 filter.0.12 T 19 9 Nb R M21 (C1) 3 filter.1.10 E347T0-4(1) filter.2.9 filter.3.12
FOXcore 347-T1 filter.0.13 T 19 9 Nb P M21 (C1) 1 filter.1.11 E347T1-4(1) filter.2.10 filter.3.13
FOXcore 318-T0 filter.0.14 T 19 12 3 Nb R M21 (C1) 3 filter.1.12 ~E318T0 filter.2.11 filter.3.14
FOXcore 318-T1 filter.0.15 T 19 12 3 Nb P M21 (C1) 1 filter.1.13 ~E318T1 filter.2.12 filter.3.15
FOXcore 317L-T0 filter.0.16 T Z 19 13 4 L R M21 (C1) 3 filter.1.14 E317LT0-4(1) filter.2.13 filter.3.16
FOXcore 317L-T1 filter.0.17 T Z 19 13 4 L P M21 (C1) 1 filter.1.15 E317LT1-4(1) filter.2.14 filter.3.17
FOXcore 308L-MC filter.0.18 T 19 9 L M M12 2 filter.1.16 EC308L filter.2.15 filter.3.18
FOXcore 316L-MC filter.0.19 T 19 12 3 L M M12 2 filter.1.17 EC316L filter.2.16 filter.3.19
FOXcore 308L-T1 Cryo filter.0.20 T 19 9 L P M21 (C1) 1 filter.1.18 E308LT1-4(1) filter.2.17 filter.3.20
FOXcore 316L-T1 Cryo filter.0.21 T Z 19 12 3 L P M21 (C1) 1 filter.1.19 E316LT1-4(1) filter.2.4 filter.3.21
FOXcore 2307-T0 filter.0.22 T 23 7 N L R M21 (C1) 3 filter.1.20 E2307T0-4(1) filter.2.18 filter.3.22
FOXcore 2307-T1 filter.0.23 T 23 7 N L P M21 (C1) 1 filter.1.21 E2307T1-4(1) filter.2.19 filter.3.23
FOXcore 2209-T0 filter.0.24 T 22 9 3 N L R M21 (C1) 3 filter.1.22 E2209T0-4(1) filter.2.20 filter.3.24
FOXcore 2209-T1 filter.0.25 T 22 9 3 N L P M21 (C1) 1 filter.1.23 E2209T1-4(1) filter.2.21 filter.3.25
FOXcore 2209-T1 HD filter.0.26 T 22 9 3 N L P M21 (C1) 1 filter.1.23 E2209T1-4(1) filter.2.21 filter.3.26
FOXcore 2594-T1 filter.0.27 T 25 9 4 N L P M21 (C1) 2 filter.1.24 E2594T1-4(1) filter.2.22 filter.3.27
FOXcore 2594-T1 HD filter.0.28 T 25 9 4 N L P M21 (C1) 2 filter.1.24 E2594T1-4(1) filter.2.22 filter.3.28
FOXcore 307-T0 filter.0.29 T 18 8 Mn R M21/C1 3 filter.1.25 E307T0-4(1) filter.2.23 filter.3.29
FOXcore 307-T1 filter.0.30 T 18 8 Mn P M21/C1 2 filter.1.26 E307T1-4(1) filter.2.24 filter.3.30
FOXcore 309L-T0 filter.0.31 T 23 12 L R M21 (C1) 3 filter.1.27 E309LT0-4(1) filter.2.25 filter.3.31
FOXcore 309L-T0 DG filter.0.32 T 23 12 L R M21/C1 3 filter.1.28 E309LT0-4/1 filter.2.26 filter.3.32
FOXcore 309L-T1 filter.0.33 T 23 12 L P M21 (C1) 1 filter.1.29 E309LT1-4(1) filter.2.27 filter.3.33
FOXcore 309L-T1 C1 filter.0.34 T 23 12 L P C1 1 filter.1.30 E309LT1-1 filter.2.28 filter.3.34
FOXcore 309LMo-T0 filter.0.35 T 23 12 2 L R M21 (C1) 3 filter.1.31 E309LMoT0-4(1) filter.2.29 filter.3.35
FOXcore 309LMo-T1 filter.0.36 T 23 12 2 L P M21 (C1) 1 filter.1.32 E309LMoT1-4(1) filter.2.30 filter.3.36
FOXcore 307-MC filter.0.37 T 18 8 Mn M M12 1 filter.1.33 EC307 (mod.) filter.2.31 filter.3.37
FOXcore 309L-MC filter.0.38 T 23 12 L M M12 1 filter.1.34 EC309L filter.2.32 filter.3.38
FOXcore 308 H-T0 filter.0.39 T Z 19 9 H R M21 (C1) 3 filter.1.35 E308HT0-4(1) filter.2.33 filter.3.39
FOXcore 308 H-T1 filter.0.40 T Z 19 9 H P M21 (C1) 1 filter.1.36 E308HT1-4(1) filter.2.34 filter.3.40
FOXcore 347L H-T0 filter.0.41 T 19 9 Nb R M21 (C1) 3 filter.1.10 E347T0-4(1) filter.2.9 filter.3.41
FOXcore 347 H-T1 filter.0.42 T 19 9 Nb P M21 (C1) 1 filter.1.11 E347T1-4(1) filter.2.10 filter.3.42
FOXcore 309L H-T0 filter.0.43 T 23 12 L R M21 (C1) 3 filter.1.27 E309LT0-4(1) filter.2.25 filter.3.43
FOXcore 309L H-T1 filter.0.44 T 23 12 L P M21 (C1) 1 filter.1.29 E309LT1-4(1) filter.2.27 filter.3.44
FOXcore 309L Nb H-T0 filter.0.45 T 23 12 L Nb R M21 (C1) 3 filter.1.37 E309LNbT0-4(1) filter.2.35 filter.3.45
FOXcore Nicro 82-T0 filter.0.46 T Ni 6082 R M21 3 filter.1.38 ENiCr3T0-4 filter.2.36 filter.3.46
FOXcore Nicro 83-T0 filter.0.47 T Ni 6083 R M21 3 filter.1.39 ENiCr3T0-4 (mod.) filter.2.37 filter.3.47
FOXcore 625-T1 filter.0.48 T Ni 6625 P M21 2 filter.1.40 ENiCrMo3T1-4 filter.2.38 filter.3.48
FOXcore 625-T1 PF filter.0.49 T Ni 6625 P M21 2 filter.1.40 ENiCrMo3T1-4 filter.2.38 filter.3.49
BÖHLER CAT 409L Ti-MC filter.0.50 filter.1.41 EC409 filter.2.39 filter.3.50
BÖHLER CAT 430L Cb-MC  filter.0.51 T Z 17 Nb M M12 1  filter.1.42 EC439Nb filter.2.40 filter.3.51
BÖHLER CAT 430L Cb Ti-MC  filter.0.52 T Z 17 Nb Ti L M M12 1  filter.1.43 EC430G / EC439Nb filter.2.41 filter.3.52
BÖHLER CAT 439L Ti-MC  filter.0.53 T Z 17 Ti L M M12 1  filter.1.44 EC439 filter.2.42 filter.3.53

UP-svetsning

Vid UP-svetsning använder man solidtråd och svetsningen sker under ett pulver som till viss del kan återvinnas. Böhler Welding har en produktportfölj med över 120 tråd- och pulverkombinationer som inkluderar de flesta sorter av rostfritt stål.  Både tråd och pulver utvecklas i egen regi och tillverkas i vår fabrik i Tyskland.

SAW-trådar och -svetspulver

Link
BÖHLER CN 13/4-UP + BÖHLER BB 203 filter.0.0 13 4 filter.1.0 410NiMo (mod.) filter.2.0 filter.3.0
Thermanit 13/04 + Marathon 104 filter.0.1 13 4 filter.1.0 410NiMo filter.2.1 filter.3.1
Avesta 248 SV + Avesta Flux 805, BÖHLER BB 203 filter.0.2 16 5 1 filter.1.1 filter.2.2 filter.3.2
Thermanit 17 + Marathon 213, BÖHLER BB 203 filter.0.3 17 filter.1.2 430 filter.2.3 filter.3.2
BÖHLER SKWAM-UP + BÖHLER BB 203 filter.0.4 Z 17 Mo filter.1.3 --- filter.2.4 filter.3.2
Thermanit 17/15 TT + Marathon 104 filter.0.5 Z 17 15 Mn W filter.1.4 --- filter.2.4 filter.3.3
BÖHLER A 7 CN-UP + BÖHLER BB 203 filter.0.6 18 8 Mn filter.1.5 307 (mod.) filter.2.5 filter.3.2
ASN 5-UP + Marathon 104, BÖHLER BB 203 filter.0.7 Z 18 16 5 N L filter.1.6 317L (mod.) filter.2.6 filter.3.2
Thermanit ATS 4 + Marathon 104 filter.0.8 19 9 H filter.1.7 19-10H filter.2.7 filter.3.4
Thermanit JE-308L + Avesta Flux 805, Marathon 213, Marathon 431 filter.0.9 19 9 L filter.1.8 308L filter.2.8 filter.3.5
BÖHLER EAS 2-UP (LF) + BÖHLER BB 203, Marathon 431 filter.0.10 19 9 L filter.1.8 308L filter.2.8 filter.3.6
Thermanit H-347 + Avesta Flux 805, Marathon 213, Marathon 431 filter.0.11 19 9 Nb filter.1.9 347 filter.2.9 filter.3.7
Thermanit GE-316L  + Marathon 431, Marathon 213, Avesta Flux 805 filter.0.12 19 12 3 L filter.1.10 316L filter.2.10 filter.3.8
BÖHLER EAS 4 M-UP (LF) + BÖHLER BB 203, Marathon 213 filter.0.13 Z 19 12 3 L filter.1.11 316L filter.2.10 filter.3.2
Thermanit A + Marathon 21, Marathon 431, Avesta Flux 805 filter.0.14 19 12 3 Nb filter.1.12 318 filter.2.11 filter.3.9
Avesta 317L/SNR + Avesta Flux 805 filter.0.15 19 13 4 L filter.1.13 317L filter.2.12 filter.3.10
Thermanit 20/10 + Avesta Flux 805, BÖHLER BB 203, Marathon 213 filter.0.16 20 10 3 filter.1.14 308Mo (mod.) filter.2.13 filter.3.2
Thermanit 19/15 + Marathon 104, Marathon 213 filter.0.17 20 16 3 Mn N L filter.1.15 316L (mod.) filter.2.14 filter.3.11
Thermanit 20/25 Cu + Marathon 104 filter.0.18 20 25 5 Cu L filter.1.16 385 filter.2.15 filter.3.12
Avesta 253 MA + Avesta Flux 805 filter.0.19 21 10 N filter.1.17 filter.2.2 filter.3.13
Avesta 2205 + Avesta Flux 805 filter.0.20 22 9 3 N L filter.1.18 2209 filter.2.16 filter.3.14
Thermanit 22/09 + Marathon 431 filter.0.21 22 9 3 N L filter.1.18 2209 filter.2.16 filter.3.15
Thermanit D + Marathon 104 filter.0.22 22 12 H filter.1.19 309 (mod.) filter.2.17 filter.3.2
Thermanit 20/16 SM + Marathon 104 filter.0.23 Z 22 17 8 4 N L filter.1.20 --- filter.2.4 filter.3.2
Avesta LDX 2101 + Avesta Flux 805 filter.0.24 23 7 N L filter.1.21 2307 filter.2.18 filter.3.16
Avesta 2304 + Avesta Flux 805 filter.0.25 23 7 N L filter.1.21 2307 filter.2.18 filter.3.17
Thermanit 25/14 E-309L + Marathon 213, Marathon 431, Avesta Flux 805 filter.0.26 23 12 L filter.1.22 309L filter.2.19 filter.3.18
Avesta P5 + Flux 805 filter.0.27 23 12 2 L filter.1.23 309LMo filter.2.20 filter.3.19
BÖHLER FA-UP + BÖHLER BB 203, Marathon 213, Marathon 104 filter.0.28 25 4 filter.1.24 --- filter.2.4 filter.3.2
Avesta 2507/P100 CuW + Avesta Flux 805 filter.0.29 25 9 4 N L filter.1.25 2594 filter.2.21 filter.3.20
Thermanit 25/09 CuT + Marathon 431 filter.0.30 25 9 4 N L filter.1.25 2594 filter.2.21 filter.3.21
Thermanit 25/22 H + Marathon 104 filter.0.31 25 22 2 N L      filter.1.26 310 (mod.) filter.2.22 filter.3.22
BÖHLER AM 500-UP + Marathon 104, BÖHLER BB 203 filter.0.32 25 22 3 N L filter.1.27 filter.2.2 filter.3.2
Avesta P7 + Flux 805 filter.0.33 29 9 filter.1.28 312 filter.2.23 filter.3.2
Thermanit Nimo C 24 + Marathon 213, Marathon 504 filter.0.34 Ni 6059 (NiCr23Mo16) filter.1.29 NiCrMo-13 filter.2.24 filter.3.2
Thermanit Nicro 82 + Marathon 104, Marathon 444 filter.0.35 Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) filter.1.30 NiCr-3 filter.2.25 filter.3.23
Thermanit 617 + Marathon 104, Marathon 504 filter.0.36 Ni 6617 NiCr22Co12Mo9 filter.1.31 NiCrCoMo-1 filter.2.26 filter.3.2
Thermanit 625 + Marathon 104, Marathon 504, Marathon 444 filter.0.37 Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) filter.1.32 NiCrMo-3 filter.2.27 filter.3.24
Thermanit 686 filter.0.38 Ni 6686 (NiCr21Mo16W4) filter.1.33 NiCrMo-14 filter.2.28 filter.3.2
Thermanit Nimo C 276 + Marathon 213, Marathon 504 filter.0.39 Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) filter.1.34 NiCrMo-4 filter.2.29 filter.3.25

MIG/MAG-solidtrådar

Link
BÖHLER KW 10-IG filter.0.0 Z 13 filter.1.0 410 (mod.) filter.2.0 filter.3.0
Thermanit 14 K Si filter.0.1 Z 13 filter.1.0 410 (mod.) filter.2.0 filter.3.1
BÖHLER CAT 409 Cb-IG filter.0.2 Z 13 Nb L filter.1.1 409Nb filter.2.1 filter.3.2
BÖHLER CN 13/4-IG filter.0.3 13 4 filter.1.2 410NiMo (mod.) filter.2.2 filter.3.3
Thermanit 13/04 Si filter.0.4 13 4 filter.1.2 410NiMo (mod.) filter.2.2 filter.3.4
Thermanit 17/06 filter.0.5 Z17 6 filter.1.3 630 (mod.) filter.2.3 filter.3.2
Thermanit 17/15 TT filter.0.6 Z 17 15 Mn W filter.1.4 --- filter.2.4 filter.3.5
BÖHLER CAT 430L Cb-IG filter.0.7 Z 18 Nb L filter.1.5 430 (mod.) filter.2.5 filter.3.6
BÖHLER CAT 430L Cb Ti-IG filter.0.8 Z 18 NbTi L filter.1.6 430 (mod.) filter.2.5 filter.3.7
BÖHLER CAT 439L Ti-IG filter.0.9 Z 18 Ti L filter.1.7 439 filter.2.6 filter.3.8
BÖHLER A 7 CN-IG filter.0.10 18 8 Mn filter.1.8 307 (mod.) filter.2.7 filter.3.9
Thermanit X filter.0.11 18 8 Mn filter.1.8 307 (mod.) filter.2.7 filter.3.10
Thermanit 304 H Cu filter.0.12 Z 18 16 1 Cu H filter.1.9 308H (mod.) filter.2.8 filter.3.2
ASN 5-IG filter.0.13 Z 18 16 5 N L filter.1.10 317L (mod.) filter.2.9 filter.3.2
Thermanit 18/17 E MN filter.0.14 Z 18 16 5 N L filter.1.10 317L (mod.) filter.2.9 filter.3.2
ASN 5-IG (Si) filter.0.15 Z 18 16 5 N L filter.1.10 317L (mod.) filter.2.9 filter.3.2
Thermanit ATS 4 filter.0.16 19 9 H filter.1.11 19-10H filter.2.10 filter.3.11
Thermanit JE-308L filter.0.17 19 9 L filter.1.12 308L filter.2.11 filter.3.2
Thermanit E-308L Si filter.0.18 19 9 L Si filter.1.13 308LSi filter.2.12 filter.3.2
Thermanit H filter.0.19 19 9 Nb filter.1.14 347 filter.2.13 filter.3.2
Thermanit H Si filter.0.20 19 9 Nb Si filter.1.15 347Si filter.2.14 filter.3.12
Thermanit GE-316L filter.0.21 19 12 3 L filter.1.16 316L filter.2.15 filter.3.2
Thermanit GE-316L Si filter.0.22 19 12 3 L Si filter.1.17 316LSi filter.2.16 filter.3.13
Thermanit A filter.0.23 19 12 3 Nb filter.1.18 318 filter.2.17 filter.3.2
Thermanit A Si filter.0.24 19 12 3 Nb Si filter.1.19 318 (mod.) filter.2.18 filter.3.14
Thermanit 20/10 filter.0.25 20 10 3 filter.1.20 308Mo (mod.) filter.2.19 filter.3.15
Thermanit 19/15 filter.0.26 20 16 3 Mn N L filter.1.21 316L (mod.) filter.2.20 filter.3.16
Thermanit 20/25 Cu filter.0.27 20 25 5 Cu L filter.1.22 385 filter.2.21 filter.3.17
Thermanit 21/33 So filter.0.28 Z 21 33 Mn Nb filter.1.23 --- filter.2.4 filter.3.18
Avesta 2205 filter.0.29 22 9 3 N L filter.1.24 2209 filter.2.22 filter.3.19
Thermanit D filter.0.30 22 12 H filter.1.25 309 (mod.) filter.2.23 filter.3.20
Thermanit 20/16 SM filter.0.31 Z 22 17 8 4 N L filter.1.26 --- filter.2.4 filter.3.21
Avesta 2304 filter.0.32 23 7 N L filter.1.27 2307 filter.2.24 filter.3.22
Thermanit 25/14 E-309L filter.0.33 23 12 L filter.1.28 309L filter.2.25 filter.3.23
Thermanit 25/14 E-309L Si filter.0.34 23 12 L Si filter.1.29 309LSi filter.2.26 filter.3.24
BÖHLER FA-IG filter.0.35 25 4 filter.1.30 --- filter.2.4 filter.3.25
Thermanit L filter.0.36 25 4 filter.1.30 --- filter.2.4 filter.3.26
Avesta 2507/P100 filter.0.37 25 9 4 N L filter.1.31 2594 filter.2.27 filter.3.27
Avesta 2507/P100 CuW filter.0.38 25 9 4 N L filter.1.31 2595 filter.2.28 filter.3.28
Thermanit 310 filter.0.39 25 20 filter.1.32 310 (mod.) filter.2.29 filter.3.2
BÖHLER FFB-IG filter.0.40 25 20 Mn filter.1.33 310 (mod.) filter.2.29 filter.3.29
Thermanit C Si filter.0.41 25 20 Mn filter.1.33 310 (mod.) filter.2.29 filter.3.29
Thermanit CR filter.0.42 Z 25 20 H filter.1.34 310 (mod.) filter.2.29 filter.3.2
Thermanit 25/22 H filter.0.43 25 22 2 N L         filter.1.35 310 (mod.) filter.2.29 filter.3.2
Thermanit 25/35 R filter.0.44 Z 25 35 filter.1.36 filter.2.30 filter.3.30
Thermanit 25/35 Zr filter.0.45 Z 25 35 Zr filter.1.37 filter.2.30 filter.3.2
Thermanit 30/10 filter.0.46 29 9 filter.1.38 312 filter.2.31 filter.3.2
Thermanit 35/45 Nb filter.0.47 Ni Z (NiCr36Fe15Nb0.6) filter.1.39 --- filter.2.4 filter.3.31
Thermanit Nimo C 22 filter.0.48 Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3) filter.1.40 NiCrMo-10 filter.2.32 filter.3.2
Thermanit 690 filter.0.49 Ni 6052 (NiCr30Fe9) filter.1.41 NiCrFe-7 filter.2.33 filter.3.32
Thermanit Nimo C 24 filter.0.50 Ni 6059 (NiCr23Mo16) filter.1.42 NiCrMo-13 filter.2.34 filter.3.33
Thermanit 22 filter.0.51 Ni 6065 (NiFe30Cr21Mo3) filter.1.43 NiFeCr-1 filter.2.35 filter.3.2
Thermanit Nicro 82 filter.0.52 Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) filter.1.44 NiCr-3 filter.2.36 filter.3.34
Thermanit Nicro 182 filter.0.53 Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) filter.1.45 NiCrFe-3 filter.2.37 filter.3.2
Thermanit 617 filter.0.54 Ni 6617 NiCr22Co12Mo9 filter.1.46 NiCrCoMo-1 filter.2.38 filter.3.35
Thermanit 625 filter.0.55 Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) filter.1.47 NiCrMo-3 filter.2.39 filter.3.36
Thermanit 625 LNb filter.0.56 Ni 6660 (NiCr22Mo10W3) filter.1.48 NiCrMo-20 filter.2.40 filter.3.2
Thermanit 686 filter.0.57 Ni 6686 (NiCr21Mo16W4) filter.1.49 NiCrMo-14 filter.2.41 filter.3.2
Thermanit 30/40 E filter.0.58 Ni 8025 (NiFe30Cr29Mo) filter.1.50 383 (mod.) filter.2.42 filter.3.37

Framgångshistorier

FOXcore 625-T1

Serimax, som agerar på en mycket konkurrenskraftig marknad, arbetar ständigt med lösningar för att stärka sitt globala erbjudande för rörledningssvetsning. Nästa steg i utvecklingen var att öka produktiviteten genom att ersätta manuella svetsprocesser för CRA-rör i 5G-läge med automatiserad pulverbågsvetsning och ett felsystem. Eftersom befintliga produkter inte uppfyllde kraven behövdes en ny pulverfylld rörtråd.

I deras ambition att bli det första företaget inom rörledningssvetsning som kan erbjuda en svetslösning med ett automatiserat felsystem för svetsning och en pulverfylld rörtråd av typen 625 för svetsning av belagda rör i 5G-läge, vände de sig till voestalpine Böhler Welding för stöd.

Huvudmål:

Enligt de krav som Serimax hade förmedlat baserat på deras erfarenhet och kundspecifikationer, var följande produktegenskaper avgörande:

  • God svetsbarhet i alla lägen
  • 5G-svetsning med konstant parameterinställning
  • Goda slagglossningsegenskaper
  • Inga defekter (särskilt porositet)
  • Uppfylla mekaniska egenskaper

Vårt globala forsknings- och utvecklingsteam Joining Cored Wires utvecklade en tråd med bättre svetsbarhet, slaggborttagningsegenskaper och motståndskraft mot porbildning än andra trådar på marknaden.

Här hittar du fler detaljer och kundfördelar med FOXcore 625-T1:

SERIMAX – Nya 625 pulverfylld rörtråd i 5G-läge med automatiskt felsystem

KUNDFÖRDELAR:

  • God svetsbarhet i alla lägen
  • Samma parameterinställningar i alla lägen
  • Goda slagglossningsegenskaper

Vanliga frågor

Austenitiskt rostfritt stål är den vanligaste typen av rostfritt stål. Den austenitiska gruppen täcker en mängd olika stål med stora variationer i egenskaperna. Korrosionsbeständighet är vanligtvis den mest viktiga av dessa.

Korrosionsbeständighet: Austenitiska rostfria stål kännetecknas av utmärkt korrosionsbeständighet. Många austenitiska rostfria stål har ett lågt kolinnehåll (< 0,030 %). Detta gör dem motståndskraftiga mot sensibilisering (d.v.s. känslighet mot korngränsfrätning) som orsakas av de korta termiska exponeringar som är förknippade med kylning efter glödgning, spänningsavlastning eller svetsning.

Mekaniska egenskaper: Det främsta kännetecknet för austenitiska stål är deras utmärkta seghet, även vid låga temperaturer. Ferritfria, helt austenitiska rostfria stål med en hög kvävehalt och austenitiska rostfria stål med ferritinnehåll upp till 8 FN har mycket god slagseghet och är därför mycket lämpliga för kryogena tillämpningar.

Svetsbarhet: Austenitiska rostfria stål är i allmänhet enkla att svetsa och kräver normalt ingen förvärmning eller värmebehandling efter svetsning.  Med avseende på svetsbarhet kan tillsatsmaterialen som används för svetsning av dessa stål delas in i två grupper:

  • Tillsatsmaterial med minst 3 % ferrit (t.ex. av typen 19 9 L308L, 19 12 3 L/316L och 19 9 Nb/347)
  • Tillsatsmaterial utan ferrit (t.ex. av austenittyp 20 25 5 Cu N/385 och nickelbaserade tillsatsmaterial som Ni 6625/NiCrMo-3 och Ni 6059/NiCrMo-13)

Mer information om korrosionsbeständighet, svetsbarhet och mekaniska egenskaper för austenitiska rostfria stål finns i vår handbok Stainless Steel Welding Manual. Kontakta din säljrepresentant eller kontakta oss (kontaktformulär) för mer information.

Ferritiska rostfria stål är, i princip, ferritiska vid alla temperaturer. De är vanligtvis legerade med 13–18 % krom och har låga halter av austenitbildarna kol och nickel.

Korrosionsbeständighet: Moderna ferritiska rostfria stål (t.ex. av typ 430) har ett lågt kolinnehåll. Deras motståndskraft mot atmosfärisk korrosion, organiska syror, rengöringsmedel och alkaliska lösningar är god (jämförbar med den av austenittyp 304L). Motståndskraften hos ferritiska rostfria stål i miljöer som innehåller klor och starka syror är måttlig.

Mekaniska egenskaper: Jämfört med de vanliga austenitiska kvaliteterna har ferritiska rostfria stål högre sträckgräns, men lägre brottgräns.

Svetsbarhet: Svetsbarheten hos ferritiska rostfria stål beror starkt på deras kemiska sammansättningar. På grund av det i allmänhet höga förhållandet (C+N)/Cr, som ledde till bildning av martensit och sprödhet i den värmepåverkade zonen (HAZ), hade de ”gamla typerna” av stål ganska dålig svetsbarhet. Moderna ferritiska rostfria stål är helt ferritiska vid alla temperaturer. Följaktligen är svetsbarheten mycket förbättrad.

Mer information om korrosionsbeständighet, svetsbarhet och mekaniska egenskaper för ferritiska rostfria stål finns i vår handbok Stainless Steel Welding Manual. Kontakta din säljrepresentant eller kontakta oss (kontaktformulär) för mer information.

Rostfria duplexstål har en mikrostruktur av två faser med cirka 50 % austenit och 50 % ferrit.

Korrosionsbeständighet: På grund av den höga halten krom, kväve och tillsatser av molybden kännetecknas rostfria duplexstål av deras höga motståndskraft mot punkt- och spaltkorrosion. Alla moderna typer av rostfritt duplexstål tillverkas med lågt kolinnehåll. Detta och den gynnsamma mikrostrukturen gör dem motståndskraftiga mot sensibilisering för korngränsfrätning.

Mekaniska egenskaper: Rostfria duplexstål kombinerar egenskaperna hos ferritiska och austenitiska stål. Sträckgränsen är upp till två gånger så hög som för austenitiska stål med liknande motståndskraft mot punktkorrosion och segheten är högre jämfört med ferritiska stål.

Svetsbarhet: Även om den skiljer sig något från vanliga austenitiska rostfria stål som 304L och 316L är svetsbarheten i rostfria duplexstål i allmänhet god. Rostfria duplexstål legeras typiskt med 0,10–0,27 % kväve och stelnar med en helt ferritisk struktur med austenitisk kärnbildning och tillväxt under kylning.

Mer information om korrosionsbeständighet, svetsbarhet och mekaniska egenskaper för rostfria duplexstål finns i vår handbok Stainless Steel Welding Manual. Kontakta din säljrepresentant eller kontakta oss (kontaktformulär) för mer information.