voestalpine Böhler Welding

Matchless in stainless: Världsledande på svetsning av rostfria stål

Som global leverantör av tillsatsmaterial erbjuder Böhler Welding sina kunder optimala lösningar och produkter för svetning av rostfritt stål. Här är metallurgi, kemi, geometry och estetiskt utseende viktigt. Med rätt kunskap och expertis kan man nå optimala egenskaper och ytutseende.

Omfattande forsknings- och utvecklingsaktiviteter anpassas till våra kunders behov över hela världen. Tillgången av rostfria experter ger oss möjligheten att ge råd och rekommendationer vid val av svetsmetod och tillsatsmaterial.

En viktig faktor i detta kunskapsuppbyggande har varit egen utveckling av belagda elektroder, solidtråd, rörtråd och flux för olika höglegerade stål och användningsområden. Sortimentet kompletteras med rengörings- och betprodukter för rostfritt stål. 

Svetsning med belagd elektrod är lämpligt för nästan alla svetsbara rostfria stål och ett brett urval av användningsområden. Belagda elektroder ger hög flexibilitet i alla svetspositioner och används både vid nytillverkning, ute på fältet och vid reparation.  

Böhler Weldings elektroder tillverkas med basiska, rutila och rutilsura höljen för olika applikationer med fokus på att optimera effektivitet och svetsgodskvalitet. Beroende på höljets sammansättning ändrar elektroderna karakterisktik och svetsegenskaper.

EN ISO

AWS

Produktnamn

~E Z 20 6 3 L N

E2209-17 (mod. mod.)

Avesta 3RE60 AC/DC

E 13 4 B 4 2

E410NiMo-15

BÖHLER FOX CN 13/4 Supra

E 13 4 B 6 2

E410NiMo-15

BÖHLER FOX CN 13/4

E 13 B 2 2

E410-15 (mod.)

BÖHLER FOX KW 10

E 17 B  2 2

E430-15

BÖHLER FOX SKWA

E 18 16 5 N L B 2 2 

E317L-15 (mod.)

BÖHLER FOX ASN 5

E 18 16 5 N L R 3 2 

E317L-17 (mod.)

BÖHLER FOX ASN 5-A

E 18 8 Mn B 2 2

E307-15 (mod.)

BÖHLER FOX A 7

E 19 12 3 L B 2 2

E316L-15

BÖHLER EAS 4 M

E 19 12 3 L R

E316L-17

Avesta 316L/SKR

E 19 12 3 L R

E316L-17

Avesta 316L/SKR-PW AC/DC

E 19 12 3 L R 1 5

E316L-17

BÖHLER EAS 4 M-VD

E 19 12 3 L R 3 2 

E316L-16

BÖHLER AWS E316L-16

E 19 12 3 L R 3 2 

E316L-17

BÖHLER FOX EAS 4 M-A

E 19 12 3 L R 3 2 

E316L-17

Avesta 316L/SKR-4D

E 19 12 3 Nb B 2 2

E318-15

BÖHLER SAS 4

E 19 12 3 Nb R 3 2

E318-17

BÖHLER SAS 4-A

E 19 9 B 4 2 

E308-15

BÖHLER FOX CN 18/11

E 19 9 H B 2 2 

E308H-15

Thermanit ATS 4

E 19 9 H R 4 2

E308H-16

BÖHLER FOX E 308 H

E 19 9 L B 2 2

E308L-15

BÖHLER FOX EAS 2

E 19 9 L B 2 2 

E308L-15

BÖHLER FOX EAS 2 (LF)

E 19 9 L R

E308L-17

Avesta 308L/MVR

E 19 9 L R

E308L-17

Avesta 308L/MVR-4D

E 19 9 L R 1 5

E308L-17

BÖHLER FOX EAS 2-VD

E 19 9 L R 3 2 

E308L-16

BÖHLER AWS E308L-16

E 19 9 L R 3 2 

E308L-17

BÖHLER FOX EAS 2-A

E 19 9 Nb B

E347-15

BÖHLER FOX E 347 H

E 19 9 Nb B 2 2 

E347-15

BÖHLER SAS 2

E 19 9 Nb R 3 2 

E347-17

BÖHLER SAS 2-A

E 19 9 R

E308H-17

Avesta 308/308H AC/DC

E 20 10 3 R 3 2 

E308Mo-17 (mod.)

BÖHLER FOX CN 19/9 M

E 20 16 3 Mn N L B 2 2

E316LMn-15

Thermanit 19/15 H

E 20 25 5 Cu N L B 2 2

E385-15 (mod.)

BÖHLER FOX 20/25 M

E 20 25 5 Cu N L R

E385-17

Avesta 904L

E 20 25 5 Cu N L R

E385-17

Avesta 904L-PW AC/DC

E 20 25 5 Cu N L R 3 2 

E385-16

Thermanit 20/25  CuW

E 21 10 N R

 - - -

Avesta 253 MA

E 22 12 B 2 2 

E309-15

Thermanit D

E 22 12 R

E309-17

Avesta 309 AC/DC

E 22 9 3 N L B

E2209-15

BÖHLER FOX CN 22/9 N-B

E 22 9 3 N L R

E2209-17

Avesta 2205-HF

E 22 9 3 N L R 

E2209-17

Avesta 2205

E 22 9 3 N L R 

E2209-17

Avesta 2205-PW AC/DC

E 23 12 2 L R

E309LMo-17

Avesta P5

E 23 12 2 L R 3 2

E309LMo-17 (mod.)

BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A

E 23 12 L B 2 2

E309L-15

BÖHLER CN 24/13

E 23 12 L R

E309L-17

Avesta 309L

E 23 12 L R 3 2 

E309L-16

BÖHLER AWS E309L-16

E 23 12 L R 3 2 

E309L-17

BÖHLER FOX CN 23/12-A

E 23 12 Nb B 2 2

E309Nb-15

BÖHLER CN 24/13 Nb

E 23 35 Nb B 2 2

 - - -

Thermanit 25/35 R

E 23 7 N L R 3 2 

E2307-17

Avesta 2304

E 25 20 B 2 2 

E310-15 (mod.)

BÖHLER FOX FFB

E 25 20 R

E310-17

Avesta 310

E 25 20 R 3 2

E310-16

BÖHLER FOX FFB-A

E 25 22 2 N L R 1 2

E310Mo-16 (mod.)

BÖHLER FOX EASN 25 M-A

E 25 4 B 2 2

 - - -

BÖHLER FOX FA

E 25 4 R 1 2

 - - -

Thermanit LW

E 25 9 3 Cu N L R 1 2 

E2593-16

Thermanit 25/09 CuW

E 25 9 4 N L B 4 2

E2595-15

Avesta 2507/P100-HF Cu/W

E 25 9 4 N L B 4 3

E2594-15

Avesta 2507/P100-HF

E 25 9 4 N L R 3 2

E2594-17

Avesta 2507/P100

E 25 9 4 N L R 4 2

E2594-16

Avesta 2507/P100 Rutile

E 27 31 4 Cu L R

E383-17

Avesta 383 AC/DC

E 29 9 R

E312-17

Avesta P7 AC/DC

E 29 9 R 1 2

E312-16

Thermanit 30/10 W

E 29 9 R 3 2 

E312-17

BÖHLER FOX 29/9-A

E Z 13 1 B 6 2

 - - -

BÖHLER FOX CN 13/1

E Z 16 13 Nb B 4 2

 - - -

BÖHLER FOX CN 16/13

E Z 16 6 Mo B 

 - - -

BÖHLER FOX CN 16/6 HD

E Z 17 4 Cu B 4 3 H5

E630-15 (mod.)

BÖHLER FOX CN 17-4 PH

E Z 17 6 B 2 2

 - - -

Thermanit 17/06

E Z 17 Mo B 2 2 

 - - -

BÖHLER FOX SKWAM

E Z 18 16 1 Cu H B 2 2 

E308H-15 (mod.)

BÖHLER FOX E 304 H Cu

E Z 18 9 MnMo R 3 2 

E307-16 (mod.)

BÖHLER FOX A 7-A

E Z 19 12 3 L B 2 2

E316L-15

BÖHLER EAS 4 M (LF)

E Z 19 13 4 N L

E317L-17

Avesta 317L

E Z 21 33 B 4 2

 - - -

Thermanit 21/33 So

E Z 22 17 4 Mn L R 1 2

 - - -

Thermanit 20/16 SM

E Z 22 18 4 L B 2 2

 - - - 

BÖHLER FOX AM 400

E Z 23 7 N L R 3 2 

E2307-17 (mod.)

Avesta LDX 2101

E Z 25 22 2 L B 2 2

E310Mo-15 (mod.)

Thermanit 25/22 H

E Z 25 9 4 N L 3 3 

E2594-17 (mod.)

Avesta LDX 2404

Ni 6059

ENiCrMo-13

Thernanit Nimo C 24

Ni 6082

ENiCrFe-3 (mod.)

Thermanit Nicro 82

Ni 6117

ENiCrCoMo-1 (mod.)

Thermanit 617

Ni 6152

ENiCrFe-7

Thermanit 690

Ni 6182

ENiCrFe-3

Thermanit Nicro 182

Ni 6625

ENiCrMo-3

Thermanit 625

Ni 6627

ENiCrMo-12

Avesta P12-R Basic

Ni 8025

 - - - 

Thermanit 30/40 E

Ni 8025

 - - - 

Thermanit 30/40 EW

TIG-svetsning karakteriseras av högkvalitativt svetgods, ytor med överlägset utseende och högsta möjliga slagseghet. Metoden används främst för rotsträngar, rörsvetsning och tunna gods (från 0,3 mm och uppåt).

Böhler Weldings höglegerade rörtrådar produceras i Österrike i enlighet med EN ISO 9001 och uppfyller de strängaste standardkraven i både EN ISO och AWS. Böhler Weldings produkter är stabila, pålitliga och av konstant god kvalitet. Svetsbarhet, korrosionsmotstånd och mekaniska egenskaper optimeras genom en exakt balans av viktiga legeringselement och slaggbildare. All tillverkning övervakas med ett automatiskt kontrollsystem för att säkerställa att pulvret är jämnt fördelad längs hela trådens längd. 

Böhler Weldings rörtrådar är ett produktivt och mångsidigt alternativ vid svetsning av rostfritt stål. Urvalet består av positionstrådar med snabbt stelnande slagg för säker svetsning i alla positioner och trådar med långsammt stelnande slagg optimerade för god flytbarhet och svetsutseende i horisontalläge (PA, PB). Med höga insvetstal och ökad svetshastighet jämfört med MIG och belagd elektrod, höjer man produktiviteten och kan få jobbet gjort snabbare. 

EN ISO

AWS

Produktnamn

T 13 4 M M12 2

EC410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-MC HI 

T 13 4 M M12 2 

EC410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-MC 

T 13 4 M M12 2 

EC410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-MC (F)

T 13 4 P M21/C1 1 (H5)

E410NiMoT1-4/1 (H4)

BÖHLER CN 13/4-PW-FD

T 18 8 Mn M M12 1

EC307 (mod.)

BÖHLER A 7-MC

T 18 8 Mn P M21/C1 2

E307T1-4/1

BÖHLER A 7 PW-FD 

T 18 8 Mn R M21/C1 3

E307T0-4/1

BÖHLER A 7-FD

T 19 12 3 L M M12 2

EC316L

BÖHLER EAS 4 M-MC

T 19 12 3 L P C1 1

E316LT1-1

Avesta FCW 316L-PW C1

T 19 12 3 L P M21/C1 1

E316LT1-4/1

BÖHLER EAS 4 PW-FD

T 19 12 3 L P M21/C1 1

E316LT1-4/1

Avesta FCW 316L/SKR-PW

T 19 12 3 L R M21/C1 3

E316LT0-4/1

BÖHLER EAS 4 M-FD

T 19 12 3 L R M21/C1 3

E316LT0-4/1

Avesta FCW-2D 316L/SKR

T 19 12 3 Nb P M21/C1 1

~E318T1

BÖHLER SAS 4 PW-FD

T 19 12 3 Nb R M21/C1 3

~E318T0

BÖHLER SAS 4-FD

T 19 9 L M M12 2

EC308L

BÖHLER EAS 2-MC

T 19 9 L P C1 1

E308LT1-1

Avesta FCW 308L-PW C1

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

BÖHLER EAS 2 PW-FD

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

Avesta FCW 308L/MVR-PW

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

BÖHLER EAS 2 PW-FD (LF)

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

Avesta FCW 308L/MVR Cryo

T 19 9 L R M21/C1 3

E308LT0-4/1

BÖHLER EAS 2-FD

T 19 9 L R M21/C1 3

E308LT0-4/1

Avesta FCW-2D 308L/MVR

T 19 9 Nb P M21/C1 1

E347T1-4/1

BÖHLER SAS 2 PW-FD

T 19 9 Nb P M21/C1 1

E347T1-4/1

BÖHLER SAS 2 PW-FD (LF)

T 19 9 Nb P M21/C1 1

E347T1-4/1

BÖHLER E 347 H PW-FD

T 19 9 Nb R M21 /C1 3

E347T0-4/1

BÖHLER SAS 2-FD

T 19 9 Nb R M21/C1 3

E347T0-4/1

BÖHLER E 347L H-FD

T 22 12 H M M13 1

EC309H (mod.)

BÖHLER FF-MC

T 22 9 3 N L P M21/C1 1

E2209T1-4/1

Avesta FCW 2205-PW

T 22 9 3 N L P M21/C1 1

E2209T1-4/1

Avesta FCW 2205-PW NOR

T 22 9 3 N L R M21/C1 3

E2209T0-4/1

Avesta FCW-2D 2205

T 23 12 2 L P M21/C1 1

E309LMoT1-4/1

BÖHLER CN 23/12 Mo PW-FD

T 23 12 2 L R M21/C1 3

E309LMoT0-4/1

BÖHLER CN 23/12 Mo-FD

T 23 12 L M M12 1

EC309L

BÖHLER CN 23/12-MC

T 23 12 L Nb R M21/C1 3

E309LNbT0-4/1

BÖHLER E 309L Nb-FD

T 23 12 L P C1 1

E309LT1-1

Avesta FCW 309L-PW C1

T 23 12 L P M21/C1 1

E309LT1-4/1

BÖHLER CN 23/12 PW-FD

T 23 12 L P M21/C1 1

E309LT1-4/1

Avesta FCW 309L-PW

T 23 12 L P M21/C1 1

E309LT1-4/1

BÖHLER E 309L H PW-FD

T 23 12 L R M21/C1 3

E309LT0-4/1

BÖHLER CN 23/12-FD

T 23 12 L R M21/C1 3

E309LT0-4/1

Avesta FCW-2D 309L

T 23 12 L R M21/C1 3

E309LT0-4/1

BÖHLER E 309L H-FD 

T 23 7 N L P M21/C1 1

E2307T1-4/1

Avesta FCW LDX 2101-PW

T 23 7 N L P M21/C1 1

E2307T1-4/1

Avesta FCW 2304-PW

T 23 7 N L R M21/C1 3

E2307T0-4/1

Avesta FCW-2D LDX 2101

T 23 7 N L R M21/C1 3

E2307T0-4/1

Avesta FCW-2D 2304

T 25 9 4 N L P M21/C1 2

E2594T1-4/1

Avesta FCW 2507/P100-PW

T 25 9 4 N L P M21/C1 2

E2594T1-4/1

Avesta FCW 2507/P100-PW NOR

T Ni 6082 R M21 3

ENiCr3T0-4

BÖHLER NIBAS 70/20-FD 

T Ni 6083 R M21 3

ENiCr3T0-4 (mod.)

BÖHLER NIBAS 70/20 Mn-FD

T Ni 6625 P M21 2

ENiCrMo3T1-4

BÖHLER NIBAS 625 PW-FD

T Z 17 Nb M M12 1 

EC439Nb

BÖHLER CAT 430L Cb-MC 

T Z 17 Nb Ti L M M12 1 

EC430G / EC439Nb

BÖHLER CAT 430L Cb Ti-MC 

T Z 17 Ti L M M12 1 

EC439

BÖHLER CAT 439L Ti-MC 

T Z 19 12 3 L P M21/C1 1

E316LT1-4/1

BÖHLER EAS 4 PW-FD (LF)

T Z 19 13 4 L P M21/C1 1

E317LT1-4/1

BÖHLER E 317L PW-FD

T Z 19 13 4 L R M21/C1 3

E317LT0-4/1

BÖHLER E 317L-FD

T Z 19 9 H P M21/C1 1

E308HT1-4/1

BÖHLER E 308 H PW-FD

T Z 19 9 H R M21/C1 3

E308HT0-4/1

BÖHLER E 308 H-FD

T Z 25 9 4 N L P M21/C1 2

E2594T1-G

Avesta FCW LDX 2404-PW

 

EC409

BÖHLER CAT 409L Ti-MC

Vid UP-svetsning använder man solidtråd och svetsningen sker under ett pulver som till viss del kan återvinnas. Böhler Welding har en produktportfölj med över 120 tråd- och pulverkombinationer som inkluderar de flesta sorter av rostfritt stål.  Både tråd och pulver utvecklas i egen regi och tillverkas i vår fabrik i Tyskland. 

EN ISO

AWS

Produktnamn

13 4

410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-UP + BÖHLER BB 203

13 4

410NiMo

Thermanit 13/04 + Marathon 104

16 5 1

 

Avesta 248 SV + Avesta Flux 805, BÖHLER BB 203

17

430

Thermanit 17 + Marathon 213, BÖHLER BB 203

Z 17 Mo

---

BÖHLER SKWAM-UP + BÖHLER BB 203

Z 17 15 Mn W

---

Thermanit 17/15 TT + Marathon 104

18 8 Mn

307 (mod.)

BÖHLER A 7 CN-UP + BÖHLER BB 203

Z 18 16 5 N L

317L (mod.)

ASN 5-UP + Marathon 104, BÖHLER BB 203

19 9 H

19-10H

Thermanit ATS 4 + Marathon 104

19 9 L

308L

Thermanit JE-308L + Avesta Flux 805, Marathon 213, Marathon 431

BÖHLER EAS 2-UP (LF) + BÖHLER BB 203, Marathon 431

19 9 Nb

347

Thermanit H-347 + Avesta Flux 805, Marathon 213, Marathon 431

19 12 3 L

316L

Thermanit GE-316L  + Marathon 431, Marathon 213, Avesta Flux 805

Z 19 12 3 L

316L

BÖHLER EAS 4 M-UP (LF) + BÖHLER BB 203, Marathon 213

19 12 3 Nb

318

Thermanit A + Marathon 21, Marathon 431, Avesta Flux 805

19 13 4 L

317L

Avesta 317L/SNR + Avesta Flux 805

20 10 3

308Mo (mod.)

Thermanit 20/10 + Avesta Flux 805, BÖHLER BB 203, Marathon 213

20 16 3 Mn N L

316L (mod.)

Thermanit 19/15 + Marathon 104, Marathon 213

20 25 5 Cu L

385

Thermanit 20/25 Cu + Marathon 104

21 10 N

 

Avesta 253 MA + Avesta Flux 805

22 9 3 N L

2209

Avesta 2205 + Avesta Flux 805

Thermanit 22/09 + Marathon 431

22 12 H

309 (mod.)

Thermanit D + Marathon 104

Z 22 17 8 4 N L

---

Thermanit 20/16 SM + Marathon 104

23 7 N L

2307

Avesta LDX 2101 + Avesta Flux 805

23 7 N L

2307

Avesta 2304 + Avesta Flux 805

23 12 L

309L

Thermanit 25/14 E-309L + Marathon 213, Marathon 431, Avesta Flux 805

23 12 2 L

309LMo

Avesta P5 + Flux 805

25 4

---

BÖHLER FA-UP + BÖHLER BB 203, Marathon 213, Marathon 104

25 9 4 N L

2594

Avesta 2507/P100 CuW + Avesta Flux 805

Thermanit 25/09 CuT + Marathon 431

25 22 2 N L     

310 (mod.)

Thermanit 25/22 H + Marathon 104

25 22 3 N L

 

BÖHLER AM 500-UP + Marathon 104, BÖHLER BB 203

29 9

312

Avesta P7 + Flux 805

Ni 6059 (NiCr23Mo16)

NiCrMo-13

Thermanit Nimo C 24 + Marathon 213, Marathon 504

Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)

NiCr-3

Thermanit Nicro 82 + Marathon 104, Marathon 444

Ni 6617 NiCr22Co12Mo9

NiCrCoMo-1

Thermanit 617 + Marathon 104, Marathon 504

Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

NiCrMo-3

Thermanit 625 + Marathon 104, Marathon 504, Marathon 444

Ni 6686 (NiCr21Mo16W4)

NiCrMo-14

Thermanit 686

Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)

NiCrMo-4

Thermanit Nimo C 276 + Marathon 213, Marathon 504

MIG är en högproduktiv, halvautomatisk metod  lämpad för både manuell och helautomatiserad svetsning. Solidtrådar från Böhler Welding kan levereras på 5 och 15 kg spolar samt på runda eller oktagonala fat, med en fyllnadsvikt på 250 till 500 kg, beroende på trådsort och diameter. 

EN ISO

AWS

Produktnamn

Z 13

410 (mod.)

BÖHLER KW 10-IG

Thermanit 14 K Si

Z 13 Nb L

409Nb

BÖHLER CAT 409 Cb-IG

13 4

410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-IG

Thermanit 13/04 Si

16 5 1

 

Avesta 248 SV

17

430 (mod.)

BÖHLER KWA-IG

Z 17 Ti

430 (mod.)

BÖHLER SKWA-IG

Z 17 Mo

---

BÖHLER SKWAM-IG

 

 

BÖHLER SKWAM Ti-IG

Z 17 Mo Ti H

 

BÖHLER SKWAM-IG Ti

Z17 6

630 (mod.)

Thermanit 17/06

Z 17 15 Mn W

---

Thermanit 17/15 TT

Z 18 Nb L

430 (mod.)

BÖHLER CAT 430L Cb-IG

Z 18 NbTi L

430 (mod.)

BÖHLER CAT 430L Cb Ti-IG

Z 18 Ti L

439

BÖHLER CAT 439L Ti-IG

18 8 Mn

307 (mod.)

BÖHLER A 7 CN-IG

Thermanit X

Z 18 16 1 Cu H

308H (mod.)

Thermanit 304 H Cu

Z 18 16 5 N L

317L (mod.)

ASN 5-IG

Thermanit 18/17 E MN

Z 18 16 5 N L

317L (mod.)

ASN 5-IG (Si)

19 9 H

308H

Avesta 308H

19 9 H

19-10H

Thermanit ATS 4

19 9 L

308L

BÖHLER EAS 2-IG

BÖHLER EAS 2-IG (LF)

Thermanit JE-308L

19 9 L Si

308LSi

BÖHLER EAS 2-IG (Si)

Thermanit E-308L Si

19 9 Nb

347

BÖHLER SAS 2-IG

Thermanit H

19 9 Nb Si

347Si

BÖHLER SAS 2-IG (Si)

Thermanit H Si

19 12 3 L

316L

BÖHLER EAS 4 M-IG

Thermanit GE-316L

19 12 3 L Si

316LSi

BÖHLER EAS 4 M-IG (Si)

Thermanit GE-316L Si

19 12 3 Nb

318

BÖHLER SAS 4-IG

Thermanit A

19 12 3 Nb Si

318 (mod.)

BÖHLER SAS 4-IG (Si)

Thermanit A Si

19 13 4 L

317L

Avesta 317L/SNR

20 10 3

308Mo (mod.)

Thermanit 20/10

BÖHLER CN 19/9 M-IG

20 16 3 Mn N L

316L (mod.)

Thermanit 19/15

20 19 3 Mn N L

316L (mod.)

Thermanit 19/15 H

20 25 5 Cu L

385

Thermanit 20/25 Cu

20 25 5 Cu L

385 (mod.)

BÖHLER CN 20/25 M-IG

BÖHLER CN 20/25 M-IG (Si)

21 10 N

 

Avesta 253 MA

Z 21 33 Mn Nb

---

BÖHLER CN 21/33 Mn-IG

Thermanit 21/33 So

22 9 3 N L

2209

Avesta 2205

22 12 H

309 (mod.)

BÖHLER FF-IG

Thermanit D

Z 22 17 8 4 N L

---

Thermanit 20/16 SM

23 7 N L

2307

Avesta 2304

23 12 L

309L

Thermanit 25/14 E-309L

23 12 L Si

309LSi

Thermanit 25/14 E-309L Si

23 12 2 L

309LMo

BÖHLER CN 23/12 Mo-IG

25 4

---

BÖHLER FA-IG

Thermanit L

25 9 4 N L

2594

Avesta 2507/P100

25 9 4 N L

2595

Avesta 2507/P100 CuW

25 20

310 (mod.)

Thermanit 310

25 20 Mn

310 (mod.)

BÖHLER FFB-IG

Thermanit C Si

Z 25 20 H

310 (mod.)

Thermanit CR

25 22 2 N L        

310 (mod.)

Thermanit 25/22 H

Z 25 35

 

Thermanit 25/35 R

Z 25 35 Zr

 

Thermanit 25/35 Zr

29 9

312

Thermanit 30/10

Ni Z (NiCr36Fe15Nb0.6)

---

Thermanit 35/45 Nb

Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3)

NiCrMo-10

Thermanit Nimo C 22

Ni 6052 (NiCr30Fe9)

NiCrFe-7

Thermanit 690

Ni 6059 (NiCr23Mo16)

NiCrMo-13

Thermanit Nimo C 24

Ni 6065 (NiFe30Cr21Mo3)

NiFeCr-1

Thermanit 22

Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)

NiCr-3

Thermanit Nicro 82

Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)

NiCrFe-3

Thermanit Nicro 182

Ni 6617 NiCr22Co12Mo9

NiCrCoMo-1

Thermanit 617

Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

NiCrMo-3

Thermanit 625

Ni 6660 (NiCr22Mo10W3)

NiCrMo-20

Thermanit 625 LNb

Ni 6686 (NiCr21Mo16W4)

NiCrMo-14

Thermanit 686

Ni 8025 (NiFe30Cr29Mo)

383 (mod.)

Thermanit 30/40 E

Vi har arbetat med ledande tillverkare av rostfria stål i mer än 90 år och lärt oss hur man behåller rostria stål rostfria. Alla våra produkter är lätta att använda och väl etablerade på marknaden. De kan hjälpa er lösa problem och återställa ytan till dess ursprungliga utseende, lyster och finish. Genom kirrekt användande kan de återställa ytan till dess ursprungliga utseende, lyster och finish.

Rostfritt stål väljs ofta för dess vackra ytfinish, långa hållbarhet och minimala behov för underhåll, men även ett rostfritt stål kan med tiden missfärgas av smuts, olja, fett och rost. Med rätt rengöring kan man undvika missfärgning och bevara den rostfria ytans lyster. 

Contacts

Find the local contact persons for your request.

Läs mer

Application Services

Your added value.
Product and technical consultation, process optimization, education and training.

Läs mer

Downloads

In our download section you´ll find a wide range of certificates, product folders, brochures, images & logos.

Läs mer