voestalpine Böhler Welding

Varaktiga förband

Som pionjärer ligger vi i framkant när det gäller innovation och utveckling av nya lösningar som är unika på marknaden. Vi bidrar till att föra svetsbranschen framåt. Vår målsättning är att skapa nytta och fördelar för alla. Därför bygger vi på lagarbete, engagerar våra partners och kunder och utbyter kunskaper över alla gränser. Det är väsentligt för vår fortsatta framgång att vi kommunicerar och tillhandahåller lösningar för våra kunder genom vår kanalstrategi. Vi kan åstadkomma mer tillsammans.

Ett välkänt marknadsledande märke som arbetar på svetsmaterialmarknaden

Kunder och partners i 150 länder förlitar sig på våra produkter och lösningar. Erfarenheter av olika tillämpningar, som samlats på plats i hela världen under mer än 80 år, gör voestalpine Böhler Welding (tidigare Böhler Welding Group) till en idealisk partner i olika branscher och marknadssegment med högt ställda krav. Som ledande inom innovation har vi alltid nära samarbete med våra kunder och partners för utveckling av innovativa produkter och svetslösningar för framtiden. Det är vår målsättning att du, som återförsäljare för voestalpine Böhler Welding, ska få del av vår framgång och affärsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare förbättra våra marknadsföringskanaler inom områdena hopfogning, underhåll & påsvetsning och hårdlödning.

Nyckelkomponenterna är en certifieringsprocess, marknadsföring och säljstöd, marknadskommunikation, leveranskedjelogistik och utbildningsprogram. Med alla dessa komponenter på plats kan vi visa vårt engagemang för dig, vår ställning inom säljkanalen och marknaden som helhet, Vi säkerställer tillväxt och högre lönsamhet för våra partners som säljer våra produkter och tjänster och stärker därmed deras ställning inom svetsbranschen. Vårt återförsäljarprogram bygger på följande principer:

  • att skapa strategiska allianser
  • att arbeta med stabila lokala och globala svetsproduktåterförsäljare
  • att utveckla långsiktiga partnerskap och relationer som båda parter tjänar på
  • utfästelse att utveckla och investera i våra distributörer
  • utfästelse att tillhandahålla teknik av högsta klass

Gå med i full service

Vi vill skapa äkta värde för dig så att du kan göra detsamma för dina kunder.

Vi anser att nyckeln till framgång är absolut kundfokus. Vi ger slutkunderna omfattande stöd så att de inte bara får en godtycklig lösning, utan bästa möjliga lösning. Med våra tjänster skapar vi äkta kundfördelar - kompetent, snabbt och utan krångel.

Din verksamhet stöds med tekniska handböcker, säljlitteratur, global reklam, sälj- och POS-material för att hjälpa dig att positionera dig som en kompetent leverantör av världens bästa svetstillsatsmaterial. Försäljning av tekniska produkter i en B2B-miljö är främst en fråga om tekniskt högkvalificerade produkter och bra priser, men man ska inte underskatta värdet av emotionella band och märkesprinciper.Märkesmedvetna kunder fattar snabbare beslut om inköp och gör att du kan få bättre pris. Då kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet med försäljning och lokal service. Du kommer att få stor nytta av reklamkampanjerna för nya produkter, som ger nya affärstillfällen och som vidarebefordrar potentiella kunder direkt till dig.

Våra specialister ger dig råd i alla viktiga frågor.Dra nytta av deras erfarenheter av och kunskaper om metallurgi, svetsprocesser och industritillämpningar för att förbättra och uppdatera ditt kunnande.

Våra väskor är alltid packade! Alla problem kan inte lösas på distans. I sådana fall reser våra specialister till dig omedelbart. Vi tillhandahåller även individuell produkt- och applikationsutbildning för dina tekniker, svetsare och säljare.

Det är kostnads- och tidskrävande att förkvalificera tillsatsmetaller för svetstillämpningar. Men det är nödvändigt för att standardisera processer och fördefiniera kvalitetsmål. Våra experter utför svetstester och fältförsök. Med sin erfarenhet hjälper de dig att fatta rätt beslut.

Våra toppmoderna laboratorier är internationellt certifierade och ackrediterade och våra erfarna experter är internationellt erkända. De tillhandahåller detaljerade kemiska och mekaniska analyser som hanteras via ett processtyrt globalt IT-system och säkerställer hög tillförlitlighet och säkerhet.

Inom hela branschen har vi ett grundmurat rykte för att vi alltid ställer upp för våra kunder och löser de allra svåraste uppgifter - både före och efter köp. Våra kompetenta och erfarna tekniker står alltid till tjänst för dig och hjälper dig med frågor och problem, oavsett hur svåra de är.

Det är en utmaning att säkerställa materialförsörjning till internationella arbetsplatser. Med sin omfattande erfarenhet och sitt landsspecifika kunnande ordnar våra logistiker problemfria leveranser. Detta hjälper dig att undvika förseningar och materialbrist.