Skip to main content

Toelichting CO2 prestatieladder

Toelichting CO2-prestatieladder
CO2 verificatieverklaring WBN

Als wisselleverancier voor de railinframarkt heeft ook voestalpine WBN duurzaamheid opgenomen in haar bedrijfsvoering.

Een eerste stap in de verankering van duurzaamheid binnen de organisatie is het inventariseren van de eigen CO2-uitstoot. Bij WBN vindt rapportage op kwartaalbasis plaats. Een vervolgstap hierop is de verificatie van deze gegevens door een onafhankelijk daartoe bevoegd verificatiebureau. Deze verificatie vindt eenmaal per jaar plaats en de resultaten zijn vastgelegd in een verificatieverklaring.
De meest actuele CO2-inventarisatie en verificatieverklaring kunt u vinden op deze pagina, onder de menuknop Documenten.
Duurzaamheid in de railinfrastructuur

De trein is een milieuvriendelijk vervoermiddel met een belangrijke maatschappelijke functie. Als wisselleverancier voor de railinframarkt heeft ook voestalpine WBN duurzaamheid opgenomen in haar bedrijfsvoering. Allereerst sluiten wij aan bij de regelgeving rondom de CO2-prestatieladder van ProRail. Daarnaast houden de productmanagers van WBN zich structureel bezig met het zoeken naar duurzame nieuwe producten of het doorontwikkelen van bestaande producten tot duurzame eindproducten.

voestalpine WBN verwelkomt het ambitieuze beleid van ProRail en de overheid. ProRail streeft naar maximale duurzaamheid bij productie en toepassing van producten in het spoor. Een eerste stap op weg naar duurzaamheid is ProRail’s CO2-reductieprogramma. Als onderdeel van dit programma wil ProRail de spooraannemers en de toeleveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Hiervoor is de CO2-prestatieladder geïntroduceerd.