Skip to main content

CO2 reductieplan

CO2-reductieplan
voestalpine WBN heeft haar reductieplan officieel vastgelegd. Het reductieplan bevat de CO2-reductiedoelstelling voor CO2-reductie voor voestalpine WBN voor de aankomende 3,5 jaar.

Er zijn verschillende maatregelen geformuleerd die over diverse perioden tot eind 2015 worden uitgevoerd. Alle maatregelen samen leveren een CO2-reductie op van 20% ten opzichte van de CO2-footprint van 2011. Het CO2-reductieplan met de maatregelen vindt u op onze website in het document CO2-reductieplan