Skip to main content

RAMS / LCC

RAMS yönetimi ve yaşam döngüsü maliyetlerinin en aza indirgenmesi, VADEMSAŞ şirketi felsefesinin merkezinde yer almaktadır

RAMS (Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Dayanıklılık, Güvenlik)

RAMS / LCC

Güvenlik, güvenilirlik ve yaşam döngüsü maliyetleri arasındaki yakın bağlantı, güvenilirlik, kullanılabilirlik ve güvenlik açısından optimize edilmiş ürünlerin daha çok talep edilmesini sağlar.

VADEMSAŞ'ın RAMS yönetimi kapsamında her bir ürün için risklerin, güvenilirliğin, bakım kolaylığı ve güvenliğin analizi, EN 50126 standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.

RAMS yönetimindeki hedefimiz, insanlar ve çevre için potansiyel riskleri en aza indirmek ve ürünlerimizin güvenilirliğini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktır.
 

Tüm şirketler için maliyet bilinci ve yaşam döngüsü maliyetlerinin değerlendirilmesi hususunun önemi artmaktadır. Bu aynı zamanda tüm dünyadaki demiryolu şirketleri için de geçerlidir. VADEMSAŞ yıllardır bu zorluklarla karşı karşıya olup, özel çözümleri ile bu yeni ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.
Ürün fiyatlarına ek olarak bakım maliyetlerinin de yaşam döngüsü maliyetleri üzerinde yüksek bir etkisi vardır.

LCC (yaşam döngüsü maliyetleri) optimize edilmiş makaslar, aşağıdakiler sonucunda sağlanmaktadırlar:

  • Makasların üzerindeki kuvvet ve ivme hareketlerinin en aza indirilmesi
  • Makas bileşenlerinin, sınırlı parça hesaplamaları kullanılarak bir hat üzerine dizayn edilmesi
  • Ağır yüke maruz kalan makas bileşenleri için, uygun malzemelerin kullanımı
  • Bakım - onarım çalışmalarını azaltmak için, az bakım gerektiren bileşenlerin kullanılması