Skip to main content

Çevre, güvenlik ve sağlık

CO2 doğal çelik işleme tesisi olarak Zeltweg'teki fabrika ile VADEMSAŞ, kalıcı, sorumlu ve çevre dostu şirket politikası konusunda öncüdür.

VADEMSAŞ, çevre standartlarının sürekli iyileştirilmesi yönünde önlemler almıştır. Bu nedenle VADEMSAŞ, çevre koruma ile ilişkili olarak makas teknolojisi konusunda uluslararası bir kriter olarak kabul edilmektedir.

Bizim başlıca hedeflerimiz şunlardır:

  • Enerji ve hammadde verimliliğini sürekli iyileştirme,
  • Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilişkili olarak iyileştirilmiş tesisler,
  • Ekoloji, yaşam döngüsü ve doğal kaynakların korunması ile ilgili çevre dostu ürün geliştirme ve iyileştirme,
  • Üretim sırasında oluşan atıkların önlenmesi, azaltılması ve yüksek dereceli geri dönüşümünün sağlanması,
  • Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi,

Sağlık, Güvenlik & Çevre (HSE)

Sağlık, Güvenlik & Çevre (HSE)

VADEMSAŞ, daima çevresel koruma, sağlık ve güvenlik konularına önem vermektedir. Çalışanlarımızın refahı bizim için önceliklidir. İnsanları sağlıklı tutmak, çevrenin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve kazaları önlemek için çevresel önleyici tedbirler alınmalıdır. VADEMSAŞ tarafından uyulması gereken grup kuralları aracılığıyla aktif olarak çevresel korumayı teşvik etmektedir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) Yönetimi, VADEMSAŞ'ta 3 aşama olarak yer almaktadır:

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) ve müşteri:

Ürünlerimizin çalışma ve kullanımı esnasında emniyetli ve çevreye duyarlı olması, bizim için son derece önemlidir.  Ayrıca firmamız kurulum ve bakım talimatları, personelin güvenliğinin garanti altına alınmasını da sağlamaktadır.
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) ve bağlı ortaklar:

Firmamızın bünyesinde bulunan birimler için Grup kuralları vardır. Ana belge bilgi ve öneriler sunan ve ayrıca tüm kuruluşları için zorunlu gereksinimleri (voestalpine standartları) içeren, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) Klıavuz kitabıdır. Grubumuz üyelerinin sürekli gelişimi firmamız için çok önemlidir ve düzenli olarak takip edilmektedir.

VAE bünyesindeki Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE):

Firmamız personelinin çevre, sağlık ve güvenliği ile ilgili davranış kurallarına ek olarak, çalışanlarının bilgilendirilmesi ve motive edilmesi için Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) konusunun çeşitli yönleriyle ilgili eğitimler sunmaktadır. Bu eğitimler, sağlık dersleri (doğru oturma, sırt ve omurga jimnastiği gibi) ve güvenlik eğitimlerinin (demiryolunda güvenlik, seyahat güvenliği gibi) yanı sıra kişisel güvenlik ekipmanlarının kullanımını da içermektedir.

Yaşam Döngüsü