Skip to main content

Voortgang van de doelstellingen

Scope 1 & 2 doelstellingen:

  • voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. wil in 2015 ten opzichte van 2011 20% minder CO2 uitstoten.
  • voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2011 25% minder CO2 uitstoten.

Het resultaat van de verhuizing van Utrecht naar Hilversum wordt in 2013 zichtbaar. Door de enorme reductie van gasverbruik, zitten we goed op schema om onze doelstelling van 5% jaarlijkse CO2-reductie te halen. Een volgende stap is de toepassing van goedgekeurde groene stroom. Ten opzichte van 2011 hebben we in 2012 een reductie van 11% gerealiseerd voor onze scope 1 en 2 uitstoot.

In de grafiek ziet u een overzicht van de belangrijkste CO2-bronnen van scope 1 en 2 voor voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. in 2012.