Skip to main content

Reductiemaatregelen in het afgelopen jaar

Schuiner

Onze verhuizing naar Hilversum in 2012 heeft ons geholpen ons gasverbruik enorm te reduceren. Daarnaast heeft continue monitoring van het elektriciteitsverbruik aangetoond dat het stroomverbruik ’s avonds en ’s nachts relatief hoog was. Hierop hebben we afzuiginstallaties en klimaatinstallatie opnieuw ingeregeld. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de WKO-installatie in gebruik wordt genomen.

Uit onze ketenanalyse betreffende wissels en wisselcomponenten blijkt dat een tong uit 370 LHT een besparing van 1,7% kan opleveren. Hiervoor zijn in 2012 de eerste proeven uitgeleverd. Ook het transport van wissels per spoor met onze schuine wagons heeft in 2012 voor een reductie gezorgd.