Skip to main content

CO2-reductieplan

voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. heeft haar reductieplan officieel vastgelegd. Het reductieplan bevat de CO2-reductiedoelstelling voor CO2-reductie voor voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. voor de aankomende 3,5 jaar.

Er zijn verschillende maatregelen geformuleerd die over diverse perioden tot eind 2015 worden uitgevoerd. Alle maatregelen samen leveren een CO2-reductie op van 20% ten opzichte van de CO2-footprint van 2011. Het CO2-reductieplan met de maatregelen vindt u  in het document CO2-reductieplan 2019.