Skip to main content

CO2-prestatieladder

Sinds een half jaar staat het onderwerp CO2-reductie op de agenda bij voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V.. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder te behalen.

Om dit te realiseren berekent voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. vier maal per jaar haar CO2-footprint. Onderstaand wordt de footprint berekening gepresenteerd over kwartaal 1 t/m 3 van 2012 (geëxtrapoleerd naar een heel jaar).

  2011 Q3 2012 Doelstelling Realisatie
Electriciteitsverbruik per FTE 1.5 0.9 -5% -40%
Gasverbruik per FTE 7.0 6.8 -5% -3%
Verbruik kantoren per FTE 8.5 7.7 -5% -9%
Lease auto verbruik per FTE 2.6 2.5 -5% -2%
Totaal 19.6 18.0 -5% -8%

De doelstelling van voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. is om in de periode 2011-2015 5% CO2-reductie per jaar te realiseren. De volgende maatregelen zullen deze doelstelling moeten realiseren.

  • Inkopen groene stroom (Noorse waterkracht);
  • Zuinige leaseauto’s (klasse A en B);
  • Nieuwe huisvesting (zie onderstaand).

In bovenstaande tabel en grafiek is te zien dat voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. in Q3 van 2012 de 5% doelstelling al heeft behaald.

Ketenanalyse
Om verder te kijken dan enkel de eigen organisatie heeft voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. een analyse uitgevoerd over de gehele keten van wissels. Dit houdt in dat vanaf inwinning van de grondstof tot en met het hergebruiken de CO2-uitstoot van een wissel berekend wordt. Deze zogenoemde ketenanalyse heeft het volgende resultaat opgeleverd. Om de CO2-uitstoot van de gehele keten te reduceren stelt voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. de volgende maatregelen voor:

  • De wissel per trein naar de bouwplaats vervoeren;
  • Toepassen van Duurzame wisselverwarming;
  • Levensduur tongen verdubbelen (door verbeterde geometrie). 

Wanneer de klanten en andere partijen in de keten samenwerken om deze maatregelen uit te voeren zal de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus van een wissel worden gereduceerd van 86 ton CO2 naar 53 ton CO2. Klik hier om de volledige ketenanalyse te downloaden.

Individuele bijdrage
Aan de werknemers van voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zorgen voor de juiste bandenspanning;
  • Stekkerblokken met schakelaar om stand-by verbruik te elimineren;
  • Bewuster omgaan met printen.