Skip to main content

CO2-prestatieladder

Sinds de invoering van de CO2-prestatieladder door ProRail is de CO2-footprint niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van de railinframarktpartijen. Om als bedrijf een plaats op de ladder te verwerven, moet je aan bepaalde eisen op het gebied van CO2-emissie voldoen. Des te meer eisen worden vervuld, hoe hoger je op de ladder komt en hoe meer je wordt beloond door ProRail. Een financiƫle beloning in de vorm van een korting op de aanbestedingsom geeft een scherpe concurrentiepositie ten opzichte van andere partijen.

Naast dit concurrentiebelang zijn er nog andere belangen. Door het betreden van de ladder krijgt de organisatie meer inzicht in de processen waar CO2 bij vrijkomt en dit inzicht leidt vaak tot besparing. Omdat CO2 -uitstoot direct samenhangt met het verbruik van energie, en energie duur is, leidt het besparen van CO2-uitstoot ook vaak tot kostenbesparing. Daarnaast geeft de analyse van bedrijfsprocessen ook daadwerkelijk de mogelijkheid een concreet steentje bij te dragen aan een schoner en duurzaam leefmilieu.

Website SKAO - Certificaathouder