Skip to main content

Maatregelen coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft onze moederorganisatie voestalpine AG een crisismanagementteam ingeregeld die de ontwikkelingen nauw monitort. Het managementteam in Nederland komt op regelmatige tijdstippen bijeen om de situatie in Nederland te volgen en eventuele maatregelen te treffen. Leidraad voor deze maatregelen is de advisering vanuit het RIVM, de Rijksoverheid en onze moederorganisatie voestalpine. Ook hebben we contact met belangrijke zakenpartners om te analyseren of er eventuele gevolgen n.a.v. de uitbraak merkbaar zijn.

Onze primaire doelstelling is de gezondheid van onze eigen medewerkers te borgen en ervoor te zorgen dat zij goed en veilig kunnen blijven werken. Daarnaast streven we er naar om de continuïteit van onze bedrijfsprocessen te waarborgen. Op dit moment hebben wij preventieve maatregelen getroffen die gericht zijn op deze doelstellingen. 

  • Uiteraard gelden op onze bedrijfslocaties dezelfde hygiënemaatregelen als die geadviseerd zijn door het RIVM. 

  • (Zakelijk) reisverkeer van onze medewerkers is alleen toegestaan naar landen met een geel of groen reisadvies en is beperkt tot reizen die alleen strikt noodzakelijk zijn en na toestemming van de directie. Lokale geldende maatregelen dienen te worden opgevolgd.  

  • De ontvangst van externe gasten wordt tot een minimum beperkt en is alleen toegestaan indien strikt noodzakelijk. 

  • Leveranciers uit het buitenland worden met extra zorg op ons terrein ontvangen.

  • Alle bezoekers aan ons terrein dienen zich online te registreren en een aantal  gezondheidsvragen te beantwoorden. Scan hiervoor de QR-code of ga naar https://www.railpro.online/coronaformulier_NL  

  • Meetings intern worden tot een minimum beperkt en vinden alleen indien strikt noodzakelijk met een maximum van het aantal personen dat passend is per type vergaderzaal, wanneer onderlinge afstand va 1,5 meter gegarandeerd kan worden. Wij adviseren gebruik te maken van IT-middelen zoals WebEx en Videoconference. 

  • Alle medewerkers die niet direct betrokken zijn bij het operationele proces dienen zoveel mogelijk thuis te werken.

  • Onze inkoopafdelingen zijn alert of er binnen de supply chain problemen te verwachten zijn met geplande leveringen, alsmede een toename van levertijden waardoor later problemen kunnen ontstaan.

  • Binnen de productieafdelingen zijn afspraken gemaakt hoe, bij uitval van medewerkers, productieprocessen kunnen worden geborgd.

Wij zetten ons om - ondanks de ontwikkelingen - aan al onze leveranties te kunnen voldoen. Mochten er knelpunten in het leveringsproces zijn, dan zullen onze verkoopmedewerkers contact opnemen om tot een oplossing te komen.

We houden de situatie op dagelijkse basis nauwlettend in de gaten. Eventuele nieuwe maatregelen worden door ons managementteam op deze pagina bekend gemaakt. 

 Registreren kan op twee manieren:

1. Vooraf inschrijven via ons online registratieformulier

2. Via de QR-code

Je wordt gevraagd om met je mobiele telefoon de QR-code te scannen en jouw naam, contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en dag van bezoek achter te laten. Daarnaast worden een paar gezondheidsvragen gesteld. Als je één van deze vragen met ja beantwoordt, is bezoek aan ons terrein in verband met corona-risico niet toegestaan. 

Let op: je registreert jezelf alleen voor de betreffende dag. Kom je op een andere dag opnieuw naar ons bedrijventerrein, dan moet je jezelf opnieuw registreren. Onze receptiemedewerkers controleren op registratie. 

Wij vertrouwen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en zich maximaal inzet om de maatregelen na te leven. 

Bij voorbaat dank!