Skip to main content

Maatregelen coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft onze moederorganisatie voestalpine AG een crisismanagementteam ingeregeld die de ontwikkelingen nauw monitort. Het managementteam in Nederland komt op regelmatige tijdstippen bijeen om de situatie in Nederland te volgen en eventuele maatregelen te treffen. Leidraad voor deze maatregelen is de advisering vanuit het RIVM, de Rijksoverheid en onze moederorganisatie voestalpine. Ook hebben we contact met belangrijke zakenpartners om te analyseren of er eventuele gevolgen n.a.v. de uitbraak merkbaar zijn.

Ondanks alle versoepelingen blijft onze primaire doelstelling om de gezondheid van onze eigen medewerkers te borgen en ervoor te zorgen dat zij goed en veilig kunnen blijven werken. Daarnaast streven we er naar om de continu├»teit van onze bedrijfsprocessen te waarborgen. Op dit moment hebben wij preventieve de volgende maatregelen getroffen die gericht zijn op deze doelstellingen. 

 • Uiteraard gelden op onze bedrijfslocaties dezelfde hygi├źnemaatregelen als die geadviseerd zijn door het RIVM:

  • Geef mensen geen hand.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Ventileer regelmatig.
 • De ontvangst van externe gasten is met ingang van 25 februari mogelijk zonder voorafgaande registratie op het coronaregistratieformulier. Externe gasten worden verzocht thuis te blijven bij klachten.

 • Voor alle medewerkers die niet direct betrokken zijn bij het operationele proces hanteren wij sinds maandag 21 februari een (kantoor)bezetting van 50%.

 • Onze inkoopafdelingen zijn alert of er binnen de supply chain problemen te verwachten zijn met geplande leveringen, alsmede een toename van levertijden waardoor later problemen kunnen ontstaan.

 • Binnen de productieafdelingen zijn afspraken gemaakt hoe, bij uitval van medewerkers, productieprocessen kunnen worden geborgd.

Wij zetten ons in om aan al onze leveranties te kunnen voldoen. Mochten er knelpunten in het leveringsproces zijn, dan zullen onze verkoopmedewerkers contact opnemen om tot een oplossing te komen. We houden de situatie op dagelijkse basis nauwlettend in de gaten. Eventuele nieuwe maatregelen worden door ons managementteam op deze pagina bekend gemaakt.