Skip to main content

Verlenging CO2-bewust certificaat

2017
Afgelopen mei ontvingen wij de auditor voor een tussentijdse CO2-audit. De inzet was onze positie op de CO2-ladder te verhogen van trede 4 naar trede 5. Een ontzettend mooie en hoog gestelde ambitie, waar hard aan is gewerkt door onze collega's. De audit is zeer goed verlopen en inmiddels hebben we certificaat niveau 5 in ontvangst mogen nemen, de hoogste trede op de ladder!

We timmeren al diverse jaren aan de weg om onze CO2-footprint flink terug te dringen. Momenteel onderzoeken we of de restwarmte van de freesfabriek op ons terrein hergebruikt kan worden voor de verwarming van onze kantoren. We houden jullie op de hoogte. 

2015
We zijn trots dat we eind 2015 ons CO2-bewust certificaat door middel van een hercertificeringstraject hebben verlengd. De hercertificeringsaudit over de laatste drie jaar is met positief gevolg door ons afgelegd, waardoor we trede 4 op de CO2-prestatieladder ook de aankomende drie jaar mogen bekleden.