Skip to main content
Terug naar het overzicht

Vernieuwde service: langgelaste spoorstaven met compensatielassen klaar voor in de baan

2020-09-28 | 

Wisselende temperaturen en de hierdoor optredende krachten op de spoorconstructie maken het spoor een uitdagende werkplek. Hoe kunnen wij het spoor nóg veiliger en kwalitatief beter maken? Door kant-en-klare langgelaste spoorstaven compleet met voorgemonteerde compensatielassen te gebruiken in je spoorproject. De compensatielassen worden door onze specialisten in ons Rail Service Centrum aan lange(re) spoorstaven gestomplast. Doordat de compensatielassen hierna meteen klaar zijn voor gebruik is de inbouw sneller, eenvoudiger en met minder risico. Bovendien levert het een flinke kostenbesparing op.

Compensatielassen, hoe zat dat ook alweer?

Het is algemeen bekend dat staal uitzet als het warm is en krimpt als het koud is. Zo worden spoorstaven onder temperatuurswisselingen langer of korter. Niet alleen in het spoor is er sprake van ‘uitzetting’ ook (stalen) bruggen zetten uit en krimpen. Deze krachten worden uitgeoefend op het spoor. Normaal gesproken zijn dwarsliggers samen met de ballast in staat om deze krachten op te vangen. Maar in zeer extreme gevallen zijn deze zo groot dat de spoorstaven naar buiten gedrukt worden en er zogenaamde spoorspatting ontstaat (vooral in bogen). Het is dan ook noodzakelijk dat we het spoor de ruimte geven om te ‘dilateren’ oftewel beperkt horizontaal te bewegen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het toepassen van een ‘compensatielas’.

De compensatielas bestaat uit twee bewerkte spoorstaven die langs elkaar liggen en daardoor los van elkaar kunnen uitzetten en krimpen. Zo wordt de andere langgelaste spoorstaaf niet belast. Naast toepassing op brugconstructies worden compensatielassen ook vaak toegepast op andere plekken in de railinfrastructuur waar grote krachten op de spoorconstructie een rol spelen.

In samenwerking met spoorse partners kwamen wij op het idee om compensatielassen aan lange spoorstaven te stomplassen in ons RSC. Vervolgens kunnen ze kant-en-klaar naar gewenste lengte tot maximaal 360 meter worden geleverd op de werkplek. De compensatielassen kunnen tot een maximale lengte van 36 meter vervoerd worden over de weg. Langere lengtes zijn ook mogelijk, deze rijden wij met onze Robeltrein naar de werkplek.

Verminderd risico

Door het gebruiken van voorgemonteerde compensatielassen wordt het risico op fouten van (thermiet)lassen in de baan beperkt. Dit levert de aannemer in geval van doorlopers een aanzienlijk tijdsvoordeel én kostenbesparing op. Daarnaast zijn de stomplassen in ons RSC gemaakt onder geconditioneerde omstandigheden, wat de kwaliteit en levensduur van de las ten goede komt. Langere levensduur tegen lagere levenscyclus kosten dus.

Ben je ook geïnteresseerd in langgelaste spoorstaven met compensatielassen? Neem eens een kijkje in onze webshop om te zien wat voor verschillende soorten compensatielassen we leveren. Wil je meer informatie hierover? Neem dan gerust contact op met productmanager Daniël Poll Jonker of BU manager rail services Hans van Houwelingen.