Skip to main content
Terug naar het overzicht

Geprefabriceerde compensatielas met aangelaste spoorstaven. Wie wil dat nou niet?

2021-05-20 | 

Stel je nou eens voor dat de geprefabriceerde compensatielassen werden verlengd met de gewenste lengte standaard type spoorstaaf. En dat deze verlengde compensatielas vervolgens eenvoudig en zonder risico gewoon in het aansluitende spoor gelast wordt? En bovendien ook nog eens op liggers zo in het ballastbed geplaatst kan worden? Dan zijn deze problemen ook weer opgelost, met als resultaat minimale risico’s en een besparing in tijd, efficiëntie en kwaliteit.  

Verlengde compensatielassen zijn overal toepasbaar

Het toepassen van geprefabriceerde compensatielassen en compensatie inrichtingen in het spoor is niet nieuw. Vorig jaar gebeurde dit nog bij de Demkabrug, in samenwerking met Strukton Rail. De compensatielassen hebben als functie om de lengteverschillen bij temperatuurswisselingen in het spoor op te vangen. Het probleem ligt echter in de korte spoorstaaf van de compensatielas waar de thermietlas moet komen. Deze ruimte is zo beperkt dat een fout snel is gemaakt. Stel je voor dat een aangelaste spoorstaaf niet exact in lijn is met de bewerkte compensatielas. Dan wordt de werking van de compensatielas negatief beïnvloed en ontstaat er een knik, zowel horizontaal als verticaal. Door deze knik kan de spoorstaaf niet meer uitzetten, met als resultaat vervorming in de baan en kans op spoorspatting. 

Biedt de verlengde compensatielas dan de oplossing? Om daar antwoord op te geven, zochten we eerst uit wat nu de definitie van een compensatielas is en die luidt: Een compensatielas komt zowel in het ballastspoor en het spoor op kunstwerken voor. De functie is om in het ballastspoor bij beëindiging van voegloos spoor de dilatatie van de spoorstaven ten gevolge van temperatuursveranderingen op te nemen. 

Wij konden het idee van de verlengde compensatielas niet loslaten en zijn dit daarom verder gaan ontwikkelen. Ons eerste uitgangspunt: een dergelijke constructie zou geprefabriceerd en verlengd met spoorstaven geheel gereed moeten zijn voor inbouw. Ons tweede uitgangspunt is om het totale kostenplaatje gelijk te houden aan de standaard compensatielassen. Met de door ons ontwikkelde oplossing wordt aan beide uitgangspunten voldaan. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit iets is wat de railinfra goed kan gebruiken. 

One Step Ahead: alle voordelen op een rij

Voor de techneuten onder ons, het spoorstaafprofiel dat wij voor compensatielassen gebruiken is de 60E1F1. Door de compensatielassen te verlengen met het standaard type spoorstaaf, vervalt het risico op een doorloper van de thermietlas. Bovendien garanderen wij rechtheid op al onze lassen en dus ook de werking ervan. Maar dat is nog niet alles. In overleg kan de lengte van de aangelaste spoorstaaf aangepast worden. Zo is het vaak mogelijk om de geprefabriceerde compensatielas -  afhankelijk van de verlenging - met de krol of een Robeltrein in de baan te leggen. Bovendien kan deze verlengde compensatielas vaak geheel gemonteerd op betonnen dwarsliggers geleverd worden. Tijd én kostenbesparing voor een innovatie die nog niet vaak is toegepast in het ballastspoor. Durf jij het aan? 

Voor meer informatie over het leveren, prefabriceren of verlengen van compensatielassen kun je het beste contact opnemen met productmanager Daniël Poll Jonker.