Skip to main content

Ochrona danych

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest bardzo ważna dla voestalpine SIGNALING Zeltweg GmbH z siedzibą przy Alpinestrasse 1, A-8740 Zeltweg (spółka nazywana dalej “my”) oraz jej spółek zależnych:

  • voestalpine SIGNALING Sainerholz GmbH
  • voestalpine SIGNALING Siershahn GmbH
  • voestalpine SIGNALING USA Inc.
  • voestalpine SIGNALING Fareham Ltd.
  • voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o. o.

(together “voestalpine SIGNALING”). voestalpine SIGNALING kieruje się stosownymi regulacjami prawnymi odnośnie ochrony danych osobowych, postępowania z nimi oraz ich poufności, w szczególności są to: austriacka Ustawa o Ochronie Danych (DSG), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO) oraz austriacka Ustawa Telekomunikacyjna (TKG).

Polityka ochrony danych wyjaśnia naturę, zakres oraz cel zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony pod adresem www.voestalpine.com/signaling i korzystania z niej.

Partnerom biznesowym voestalpine SIGNALING poświęcono również oddzielną ogólną politykę ochrony danych.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje związane z przedmiotem danych (osobą fizyczną), dzięki którym można ją zidentyfikować w sposób bezpośredni lub pośredni (np. imię, adres e-mail, adres IP).

Kontakt

Podczas kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu przetwarzamy przesłane nam dane osobowe (e-mail, imię, numer telefonu, numer faksu, pytanie, związane dokumenty) w celu przetworzenia zadanego pytania.

Newsletter

Istnieje możliwość zapisania się do newslettera na naszej stronie. W tym celu potrzebujemy formy grzecznościowej, imienia, adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych.

Pliki cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies, które pozwalają jej rozpoznać przeglądarkę podczas ponownej wizyty. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na danym urządzeniu. Dzięki temu strona optymalnie dopasowuje się do zainteresowań użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie plików cookies na komputerze, może on ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby decydować o ich przechowywaniu indywidualnie dla każdego przypadku. Można również wyłączyć wykorzystanie plików cookies przez przeglądarkę. Wadą tego rozwiązania jest jednak to, że nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji na stronie.

Google Analytics

Strona wykorzystuje Google Analytics, czyli usługę analizy stron dostarczanych przez Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, aby przeanalizować sposób użytkowania strony. Zgromadzone w pliku cookie informacje o korzystaniu z tej strony zwykle są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy z usługi Google Analytics wyłącznie z włączoną opcją anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które są stroną w umowie z Europejskim Obszarem Gospodarczym, Google wycina adres IP przed przekazaniem go dalej. W szczególnych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera w USA i dopiero tam wycinany. W imieniu prowadzącego tej strony Google wykorzystuje informacje, aby ocenić wykorzystanie strony, przygotować raporty na temat aktywności użytkowników i dostarczyć prowadzącemu stronę inne usługi związane z użyciem strony i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę podczas działania Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi przechowanymi przez Google. Można wyłączyć użycie plików cookies wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki, jednak w takim wypadku wszystkie funkcje strony nie będą w pełni działać. Można również zabronić Google zbierania i przetwarzania danych na temat wykorzystania strony z plików cookies (wliczając w to adres IP) pobierając i instalując w przeglądarce wtyczkę z adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Dalsze informacje na temat warunków usługi i ochrony danych podano pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/us.html oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

Podstawa prawna, czas przechowywania

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera a (zgoda) lub litera f (uzasadniony interes) RODO.

Przetworzone dane osobowe wykorzystywane są do analiz statystycznych oraz do celów obsługi, ochrony i optymalizacji strony (uzasadniony interes). Wszelkie inne wykorzystanie danych osobowych (np. wysyłanie newslettera) ma miejsce wyłącznie za zgodą użytkownika.

O ile nie określono inaczej w chwili zebrania danych osobowych (np. w deklaracji zgody), dane osobowe zostaną usunięte (lub zanonimizowane), gdy tylko ich przechowywanie nie będzie konieczne do wypełnienia celów, dla których je zbierano i nie pojawi się prawny obowiązek przechowywania danych (np. prawo podatkowe lub handlowe).

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Nie przekazujemy zebranych na naszej stronie danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania naszych obowiązków lub wymaga tego prawo.

voestalpine SIGNALING angażuje przetwarzających (dostawców usług) do przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie umowy serwisu IT). Przetwarzający są umownie zobowiązani do postępowania zgodnego ze stosownymi przepisami prawa ochrony danych.

Wtyczki społecznościowe

Ta strona wykorzystuje wtyczki/funkcje portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Google+. Domyślnie są one wyłączone z powodu ochrony danych. Żeby ich użyć, użytkownik musi je w wyraźny sposób włączyć. Przed włączeniem wtyczek należy zwrócić uwagę na poniższe informacje dotyczące każdego z portali:

Facebook

Strona korzysta z wtyczki społecznościowej strony facebook.com, którą obsługuje spółka Facebook Inc., z siedzibą 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Po włączeniu wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką i serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że użytkownik (oraz jego adres IP) odwiedził naszą stronę. Użytkownik zalogowany na Facebooku po kliknięciu przycisku „Lubię to” może połączyć zawartość tej strony bezpośrednio ze swoim profilem społecznościowym. Pozwala to Facebookowi na połączenie odwiedzin naszej strony z kontem użytkownika. Należy zauważyć, że my jako dostawca strony nie otrzymujemy żadnych informacji o zawartości przekazanych danych lub ich użyciu przez Facebook. Więcej informacji na temat polityki danych portalu Facebook podano pod adresem: http://facebook.com/policy.php. Jeżeli użytkownik nie chce, by jego wizyta na tej stronie byłą połączona z jego kontem na portalu Facebook, należy wylogować się z konta na tym portalu.

Twitter

Strona korzysta z funkcji strony Twitter. Funkcje te oferuje spółka Twitter Inc. z siedzibą przy 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z portalu Twitter oraz funkcji odpowiedzi odwiedzane strony są łączone z kontem na portalu Twitter oraz pokazywane innym użytkownikom. Dane są również przekazywane samemu portalowi. and the Należy zauważyć, że my jako dostawca strony nie otrzymujemy żadnych informacji o zawartości przekazanych danych lub ich użyciu przez Twitter. Więcej informacji na temat polityki prywatności portalu Twitter podano pod adresem: http://twitter.com/policy. Użytkownik może zmienić ustawienia prywatności w ustawieniach konta na portalu Twitter. Google+

Przycisk Google +1 pozwala na publikację informacji na całym świecie. Przycisk Google +1 pozwala użytkownikom personalizować zawartość dostarczaną przez spółkę Google i jej partnerów. Google przechowuje informacje przekazane jako zawartość +1 oraz informacje o stronie przeglądanej w chwili kliknięcia +1. Dane +1, nazwa profilu oraz zdjęcie mogą pojawiać się w usługach Google, takich jak wyniki przeglądania, profil Google lub inne miejsca na stronie lub w reklamach.

Google zbiera informacje o aktywności +1 w celu podniesienia jakości usług Google dla swoich użytkowników. Aby skorzystać z przycisku Google +1 należy mieć publiczny, globalnie widoczny profil Google, który ma co najmniej wybraną nazwę. Nazwy tej używa się we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również pojawić się zamiast imienia, którego użytkownik używa do udostępniania danych przez konto Google. Tożsamość profilu Google jest widoczna dla użytkowników, którzy znają adres e-mail danego użytkownika lub mogą zidentyfikować go w inny sposób. Poza celami opisanymi powyżej informacje dostarczone przez użytkownika będą wykorzystywane w ramach stosownej polityki prywatności Google. Google może publikować zebrane dane statystyczne o aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom oraz partnerom, takich jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony.

Prawa użytkownika, kontakt

Ogólnie użytkownik ma prawo do dostępu, korekty, skasowania, zastrzeżenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawomocność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organów nadzorujących.

Wszelkie pytania związane z prywatnością danych oraz dochodzenia praw wymienionych powyżej należy przesyłać na adres organizacji ds. ochrony danych voestalpine pod adresem:

Niniejsza polityka ochrony danych będzie okresowo zmieniana.