Skip to main content

Sauga ir sveikata

Taip pat esame įdiegę darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą BS OHSAS 18001 (LST 1977:2008)

Norėdami užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą nuolat vykdome  nelaimingų atsitikimų prevenciją, atliekame rizikos veiksnių ir poveikio vertinimą.