Skip to main content

Standartų atitiktis - mūsų vidinės kultūros išraiška

Standartų atitiktis yra daug daugiau nei tik veikimas pagal teisinius principus. Tai yra mūsų vidinės kultūros išraiška - kultūra, kuri, viena vertus, skatina toleranciją bendraujant tarpusavyje ir, kita vertus, veikianti pagal aiškias, skaidrias taisykles. Tai turėtų mums visiems padėti įsivertinti savo elgesį atsižvelgiant į įmonės vertybes ir principus bei žmonių elgeseną apskritai.