voestalpine High Performance Metals Norway

Etisk kodeks & Allmenne innkpjøpsvilkår

voestalpine High Performance Metals Norway AS inngår i det globale stålkonsernet voestalpine AG.  Vi forventer at våre forretningspartnere følger voestalpines etiske kodeks som definerer prinsipper og krav. Om ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende allmenne innkjøpsvilkår

allmenne vilkår før voestalpines forretningspartnere
Allmenne innkjøpsvilkår

PDF