Skip to main content
Tillbaka till översikten

Uddeholms AB, ett del av voestalpine-koncernen, firar 350 år av innovationer vid anläggningen i Hagfors

2018-06-28 | 

Verksamheten startade år 1668 i Värmland som en familjeägd hammarsmedja, och idag är Uddeholms AB marknadsledande i världen på specialstål för verktygstillverkning. Med säljkontor och partners i mer än 90 länder levererar företaget avancerade verktygskvaliteter till den globala bil-, maskinteknik- och konsumentvaruindustrin världen över. Uddeholms AB sysselsätter 900 medarbetare i sin huvudfabrik och nådde en omsättning på 305 miljoner euro för det gångna verksamhetsåret. Under de senaste tio åren har man här investerat mer än 130 miljoner euro – snabb teknikutveckling inom områdena digitalisering och produktion av metallpulver för 3D-utskrift säkrar den traditionsrika anläggningens framtid.   

Under tre och ett halvt århundrade har det tidigare familjeföretaget i Hagfors växt till att bli en global aktör inom verktygsstål. År 1991 gick Uddeholms AB samman med den österrikiska specialstålstillverkaren Böhler. Företagsgruppen, som noterades på Wien-börsen under namnet Böhler-Uddeholm AG, övertogs av voestalpine år 2007 och utgör idag koncernens High Performance Metals Division.

Wolfgang Eder

Uddeholms AB har med sitt kunnande inom utveckling och produktion av high-tech-stål och sitt globala kundnätverk under det gångna årtiondet bidragit avsevärt till den fortsatta specialiseringen och internationaliseringen av vår koncern. Med anledning av jubileet riktar jag ett särskilt tack till medarbetarna i Hagfors – deras kunnande och mycket goda arbete är en förutsättning för att företagets framgångssaga fortsätter även i framtiden.

Wolfgang Eder, vd för voestalpine AG

Världsomspännande toppositioner för high-tech-stål

High-tech-ståltyperna från Uddeholms AB används överallt där extrema belastningar förekommer och precision efterfrågas: till exempel i stans- och omformningsverktyg för tillverkning av bilkarossdelar eller specialformar för tillverkning av skärmar till smarta telefoner och datorer. Exportkvoten ligger på i genomsnitt 94 %, och mer än hälften av produkterna går till utomeuropeiska marknader.

Franz Rotter

Uddeholms AB räknas till världens mest innovativa företag i sin bransch. Vår svenska produktionsanläggning intar idag en absolut topposition ifråga om materialkvalitet, digitalisering av processerna och miljöskydd. Med dagens 350-årsjubileum vill vi ännu en gång framföra vår uppskattning till medarbetarna i Hagfors för deras dagliga bidrag till denna framgång.

Franz Rotter, styrelseledamot för voestalpine AG och chef för High Performance Metals Division

För kontinuerlig utbyggnad av sitt innovationsledarskap driver företaget ett specialutvecklat forskningslaboratorium med ca 50 medarbetare. Det har över 300 patent.

Investeringar på rekordnivå: additive manufacturing och miljöskydd i fokus

Under de gångna tio åren har voestalpine investerat mer än 130 miljoner euro i den löpande teknikutbyggnaden vid anläggningen i Hagfors, därav bara under verksamhetsåret 2017/18 en rekordsumma på 24 miljoner euro. Just nu står utökning av metallpulvertillverkningen vid Uddeholms AB i fokus inom ramen för den koncernomfattande additive-manufacturing-verksamheten. Förutom den befintliga pilotanläggningen startas till hösten en stor anläggning för tillverkning av extremt fint metallpulver, som utgör utgångsmaterialet för additiv tillverkning (3D-utskrift). Andra investeringsprogram omfattar sex nya, helt digitaliserade värmebehandlingsanläggningar och utökningen av omsmältningsugnar för att i framtiden åstadkomma ännu bättre stålkvaliteter. Konsekventa investeringar görs även inom miljöskydd: Tack vare en ny effektiv stoftavskiljare kunde Uddeholms AB minska stoftemissionerna till nära noll sedan 2016, omställningen från olja till flytande naturgas som energibärare ledde därmed även till massiva besparingar av CO2. Målet är att gå över till biogas under de närmaste åren och klara sig helt utan fossila bränslen till år 2020.

voestalpine i Sverige: medarbetarna vinner på företagets framgång

I Sverige är voestalpine representerat i alla fyra divisionerna med sex bolag (Steel, High Performance Metals, Metal Engineering och Metal Forming). Totalt 1 320 medarbetare stod under verksamhetsåret 2017/18 för en omsättning på ca 420 miljoner euro. Exportkvoten för de svenska koncernbolagen är 84 %. Bland de viktigaste kundsegmenten finns branscherna maskinkonstruktion, fordon samt hushållsapparater och konsumtionsvaror. Sedan 1 april 2018 har även medarbetare i Sverige möjligheten att köpa aktier via voestalpine-programmet för medarbetarandelar och därigenom direkt få del av vår teknik- och industrivarukoncerns framgång.

High Performance Metals Division

High Performance Metals Division i voestalpine-koncernen är inriktad på produktion och bearbetning av prestigematerial och kundanpassade tjänster, till exempel värmebehandling, högteknologisk ytbehandling och additiva tillverkningsmetoder. Den erbjuder sina kunder världsomspännande tillgång till material, materialbearbetning och lokala kontaktpersoner genom sitt unika försäljnings- och servicenätverk, som omfattar ca 160 anläggningar. Divisionen är världsmarknadsledare på verktygsstål och en av de ledande leverantörerna av snabbstål, ventilstål och andra produkter av specialstål, pulvermaterial, nickelbaserade legeringar, titan och komponenter baserade på additiv tillverkningsteknik. De viktigaste kundsegmenten är områdena fordon, olje- och gasprospektering, maskinkonstruktion samt konsumentvaruindustri och luftfart. Under verksamhetsåret 2017/18 uppnådde divisionen en omsättning på ca 2,9 miljarder euro, därav ca 50 % utanför Europa, ett resultat före skatter och avskrivningar (EBITDA) på 454 miljoner euro och sysselsatte ca 14 300 medarbetare runt om i världen.

voestalpine-koncernen

Inom sina affärsområden är voestalpine en världsledande teknik- och industrivarukoncern med kombinerad material- och bearbetningskompetens. Den globala företagsgruppen har ca 500 koncernbolag och koncernanläggningar i mer än 50 länder på alla fem kontinenterna. Den är noterad på Wien-börsen sedan 1995. Med sina högkvalitativa produkt- och systemlösningar av stål och andra metaller räknas den som ledande partner för den europeiska bil- och hushållsapparatindustrin samt luftfarts-, olje- och gasindustrin världen över. voestalpine är dessutom världsledande på växelteknik och specialräls samt verktygsstål och specialprofiler. Under verksamhetsåret 2017/18 uppnådde koncernen ett resultat före skatter och avskrivningar (EBITDA) på knappt 2 miljarder euro med en omsättning på närmare 13 miljarder euro och sysselsatte ca 51 600 medarbetare i hela världen.