Doğuda Bir Sürü Yenilik 3 dakika okuma süresi
Kariyer

Doğuda Bir Sürü Yenilik

Christopher Eberl
Holds editorial responsibility for career topics and for the apprentice website. His stories offer insights into the world of work at voestalpine.

2012 yılında pilot proje olarak başlayan network #east başlangıcından bu yana geçen süre içerisinde mükemmel olarak işleyen bir tartışma forumu haline geldi.

Odak noktasında, ortak müşterilerle ilgili düzenli bilgi paylaşımında bulunmanın yanı sıra dahili sinerji potansiyellerinden faydalanmak geliyor. Başlangıçta yerel yöneticilerin birbirleriyle tanışmaları ve bölüm ve şirket sınırlarının ötesinde bir bilgi paylaşımı sağlamaları odak noktasındayken, şimdi odak noktasını gittikçe daha fazla uzmanlık alanları oluşturuyor. Satış yöneticileri, lojistik sorumluları ve finans bölümünden uzmanlar düzenli bir şekilde bilgi paylaşımı ve potansiyel sinerjilerin nasıl elde edilebileceği gibi konularda tartışma amacıyla bir araya geliyor. Müşteri ziyaretlerinde voestalpine’nin ürün yelpazesinin tamamı tanıtılıyor ve her bir müşteride kardeş şirketler için aktif bir şekilde fırsatlar aranıyor veya birbirine potansiyel müşteri önerilerinde bulunuluyor.  Bunun yapılabilmesinin ön koşulu voestalpine Şirketler Grubu’nun ürün çeşitliliğinin tamamı hakkında temel bir bilgiye sahip olunmasının yanı sıra, ilgili muhatap kişilerin de kim olduklarının bilinmesidir. Bu, geliştirilmiş olan bir işbirliği platformu ve bunu temel alan bir e-öğrenme aracı üzerinden sağlanıyor.

standort-map

Ülke yöneticisi olarak adlandırılan yöneticiler, 15 ülkeyi, 40 lokasyonu ve yaklaşık 2.300 çalışanı temsil ediyor.

Düzenli toplantılar

network’un işletilmesinin sorumluluğunu 7 ülke yöneticisi, yani söz konusu ülke veya bölgede belirlenen bir yönetici, genel müdür üstleniyor. Ülke yöneticisi olarak adlandırılan yöneticiler, 15 ülkeyi*, 40 lokasyonu ve yaklaşık 2.300 çalışanı temsil ediyor. Bunlar yerel sorumluluk alanlarında toplantılar düzenliyor ve bölgeler üstü düzeyde her altı ayda bir düzenlenen ülke yöneticileri toplantılarında bir araya geliyorlar. network koordinatörü René Killinger, “Burada örneğin en iyi uygulama örnekleri ve ülkeleri kapsayan potansiyeller görüşülüyor. Tabii ki ekonomik gelişmeler ve özel projeler hakkında da fikir paylaşımında bulunuluyor“ şeklinde açıklama yapıyor. Bu toplantılar bulunulan lokasyonda sık sık bir fabrika gezisiyle de taçlandırılıyor.

Çok sayıda sinerji potansiyeli

Dahili sinerji örnekleri olarak depo alanlarının ve büro altyapısının ortak kullanımı örnek verilebilir. Örneğin enerji, telefon, otel, banka, hukuk danışmanlığı gibi hizmet alanlarında sözleşmelerin ortak yapılması gibi çok sayıda ufak tefek maliyet düşürme potansiyeli de artık hayata geçirildi.

country-managersMüşteriler tarafında da, networking sayesinde elde edilen sayısız sinerji örneği var. En öne çıkan örnek olarak saç levha ve kaynak müşterilerinin alform welding Systems çerçevesinde birbirlerine kapı açmış olmaları verilebilir. Bununla birlikte kayda değer ciro ve faaliyet sonucu etkileri elde edilmektedir. Ancak diğer etki etmenleri nedeniyle, örneğin proje faaliyet alanı, fiyat döngüleri ve genel konjonktür gelişimi, sözleşme bağlılığı vs. network’un sağladığı etkilerin değerlerini tam olarak belirlemek mümkün değildir. network koordinatörü,  “Buna rağmen network sayesinde elde edilen ek cironun 2015/16 faaliyet yılında iki basamaklı bir milyon tutarında (Euro) olduğu net bir şekilde tespit edilebilmiştir“ şeklinde eklemede bulunuyor.   network’un faaliyetlerine dayanan, sürekli olarak ve artarak değişen bir şirket kültürü, dar görüşlülükten uzak, tüm bölümleri ve şirketleri kapsayacak şekilde bütünlükçü olarak işleyen bir düşünme ve davranış şekli ise uzun vadede can alıcı önem taşıyan bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

*Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna ve Macaristan.