Kurumsal Sorumluluk Raporu 2015/16: voestalpine’de Sürdürebilirlik 3 dakika okuma süresi
Yenilikçilik

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2015/16: voestalpine’de Sürdürebilirlik

Claudia Korntner

Kurumsal sorumluluk, İngilizce kısaltmasıyla “CR” (Corporate Responsibility), şirketin sürdürebilirlik yönündeki sorumluluğunu ifade etmektedir. 2013 yılında ilk Kurumsal Sorumluluk Raporunun (kısaca: CR Raporu) yayınlanmasından sonra, şimdi yeni ve tüm şirketler grubunu kapsayan bir rapor yayınlanmıştır. Bu raporda voestalpine’nin bu alandaki en önemli faaliyetleri, performansları ve karşısına çıkan zorluklar yer almaktadır.

Kurumsal sorumluluk konusu voestalpine’nin şirket kültürünün önemli bir parçasıdır ve şirketler grubu stratejisine dayanmaktadır. “CR”, bir şirketin özellikle toplum, çalışanlar, hissedarlar, çevre veya ekonomik ortama olan etkileri açısından sahip olduğu sorumluluk bilincinin derecesini tarif eder.

Yeni rapor 2015/16 faaliyet yılının rakamları ve bilgilerini içermekte ve voestalpine’nin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini kayda geçirmektedir. Rapor, Global Reporting Initiative (GRI), Global Raporlama Girişiminin yönetmeliği doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu bir sürdürülebilirlik raporunun düzenlenmesi için dünya genelinde en sık kullanılan yönetmeliklerden birisidir.

Rapor, çevre, araştırma ve geliştirme, enerji ve iklim politikası, çalışanlar, mevzuata uyum, tedarik zincirleri yönetimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA), sağlık ve güvenlik, insan hakları ve paydaşlarla iletişim gibi konularda bir genel bakış sunuyor.

"Bu yeni CR Raporuyla, şirketler grubu genelinde kurumsal sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizin güncel ve geniş kapsamlı bir dokümantasyonuna sahip olduk. Bu, hem voestalpine olarak bizim için hem de birçok iş ortağımız için önemlidir”"
voestalpine AG, Kurumsal Sorumluluk bölümü başkanı Claudia Korntner

 Hammadde olarak çeliğin ömür döngüsü grafikle gösteriliyor

Çelik, dünyanın en çok değişken yapıda olan malzemesidir. Raporun resimsel tasarımı işte bunu ele alıyor ve hammadde olarak çeliğin yaşam döngüsünü gösteriyor, hammaddeden, üretimine, işlenmesine ve geri dönüşümle yeniden değerlendirilmesine kadar – sürdürülebilirlik alanında gerçekten güçlü bir eğilim.

UN Global Compact – İlerleme Bildirimi (Communication on Progress COP)

Bu rapor aynı zamanda, UN Global Compact İlerleme Bildirimi (COP) olarak da kullanılıyor. Bu BM inisiyatifini voestalpine Şirketler Grubu 2013’te beri desteklemektedir.
UNGC (UN Global Compact), şirketlerin girişim ve faaliyetlerinde hayata geçirmeleri ve her yıl yayınladıkları bir ilerleme raporuyla uyduklarını göstermeleri gereken insan hakları, çalışma standartları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele alanlarından 10 ilkeden oluşmaktadır. Özellikle borsada işlem gören ve dünya genelinde faaliyet gösteren şirketler grupları için bugün bu girişime katılmak gayet doğal bir tercih haline geldi.

CR Raporunun sipariş edilmesi veya dijital olarak erişilmesi

2015/16 CR Raporuna Almanca ve İngilizce olarak erişilebilir ve çevrimiçi olarak cr@voestalpine.com adresi üzerinden basılı versiyon olarak sipariş edebilirsiniz.  “Kurumsal Sorumluluk” konusuyla ilgili en önemli bilgi ve veriler kısa bir infografik formatında bir bakışta görülecek şekilde hazırlanmıştır. Raporun daha kısa bir özeti olan Kurumsal Sorumluluk bilgi formu bu defa da 14 dilde düzenlenecektir.