voestalpine i Europa 3 Minuter lästid
Innovation

voestalpine i Europa

Viktoria Steininger
Holds editorial responsibility for blog topics, is researching and writing articles. Her stories give insights into the world of the voestalpine Group.

voestalpine arbetar konsekvent enligt sin internationella strategi. I denna strategi är Europa basen för koncernens globala tillväxt.

Den världsomspännande voestalpine-koncernen har sitt ursprung i hjärtat av Europa, närmare bestämt i Linz, centralorten i Oberösterreich. Det är en fin symbolik, som även gäller för voestalpine. Den innovationskraft och det kunnande som koncernen har i Österrike är ju faktiskt drivkraften för den världsomspännande verksamheten. IUnder verksamhetsåret 2015/16 var mer än 22 800 medarbetare av totalt 48 500 sysselsatta i Österrike. De näst viktigaste länderna i Europa med avseende på antalet medarbetare är Tyskland (8 129) och Nederländerna (1 538). Totalt är 39 172 medarbetare anställda vid 126 anläggningar och i 188 bolag i Europa.

voestalpine-in-europa-final

Europa är voestalpines största marknad

Generellt är den europeiska marknaden den viktigaste för närvarande. Under verksamhetsåret 2015/16 uppnåddes ca 70 % av koncernens omsättning (8,3 miljarder euro) från voestalpine-bolagen i Europa. De viktigaste avsättningsbranscherna är fordon som står för 34 %, energi för 17 % och järnvägssektorn för 11 %. Här har voestalpine en stark position genom sina högkvalitativa produkter i premiumsegmentet. En viktig bas för detta är den egna produktionen, bearbetningen och förädlingen av högkvalitativa stålband i Linz. Det utgör även råmaterial till många andra produkter inom koncernen som till exempel höghållfasta och lätta karosseridelar för bilindustrin i Linz och Tyskland, stålprofiler och stålrör för bygg-, fordons och arbetsfordonsindustrin i Krems samt premiumräls och växlar som tillverkas i Steiermark, Österrike.

Dessutom är voestalpine-bolagen i Steiermark en av de ledande underleverantörerna till flygindustrin. Högpresterande material ingår i nästan alla flygplansmodeller från Airbus och Boeing. Andra viktiga produktområden som exporteras från Europa till hela världen är bland annat kvalitetstråd, högkvalitativa svetstillsatser, verktygsstål och beläggningar.

Viktiga investeringar och uppdrag

voestalpine utvidgar inte bara sin produktionskapacitet internationellt, utan gör stora investeringar i tillväxtsegmenten även i Europa. Exempel från de senaste åren är bland annat:

  • Kontiglühe 2: Världens modernaste anläggning för produktion av elektroband i Linz
  • Uppförande av Europas modernaste trådvalsverk vid anläggningen i Donawitz
  • Metal Additive Manufacturing: Invigning av utvecklings- och testcentret för ”3D-tryck” med metallpulver i Düsseldorf
  • Invigning av världens första anläggning för ”phs-directform” i Schwäbisch Gmünd
  • Invigning av världens största produktionsanläggningar för lasersvetsade plåtämnen av extra höghållfasta ståltyper i Linz

Investeringarna är ett tydligt erkännande av anläggningarna i Europa. De grundar sig framför allt på medarbetarnas innovationskraft och kunnande, som möjliggör stororder som leverans av grovplåt till pipeline-projektet Nord Stream 2 eller produktion av växlar och räls för världens längsta järnvägstunnel, Gotthard-Basis-tunneln i Schweiz.

Europa förblir alltså även i framtiden en viktig marknad för voestalpine och basen för koncernens globala tillväxt.

voestalpine-in-europe-en

Viktoria Steininger