Corporate Responsibility, rapport 2015/16: Hållbarhet inom voestalpine 3 Minuter lästid
Innovation

Corporate Responsibility, rapport 2015/16: Hållbarhet inom voestalpine

Claudia Korntner

Med Corporate Responsibility, förkortat ”CR”, menas företagets ansvar i fråga om hållbarhet. Efter publiceringen av den första Corporate Responsibility-rapporten 2013 (CR-rapport) har det nu kommit ut en ny koncernomfattande rapport som dokumenterar voestalpines huvudsakliga aktiviteter, insatser och utmaningar inom detta område.

Temat Corporate Responsibility är en viktig beståndsdel i voestalpines företagskultur och väl förankrat i koncernstrategin. ”CR” beskriver graden av ansvarskännande i ett företag, där det alltid finns effekter på bl.a. bolaget, medarbetarna, aktieägarna, miljön och det allmänna ekonomiska läget.

Den nya rapporten innehåller siffror och fakta för verksamhetsåret 2015/16 och dokumenterar voestalpines verksamhet inom området hållbarhet. Rapporten har skrivits i överensstämmelse med riktlinjerna i initiativet Global Reporting (GRI) – dessa är en av världens viktigaste riktlinjer för hur man skriver en hållbarhetsrapport.

Rapporten ger en översikt över områdena miljö, forskning och utveckling, energi- och klimatpolitik, medarbetare, Compliance, administration av leveranskedjor, Life Cycle Assessment (LCA), hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter och information till aktiägare i Texas.

"Med denna nya CR-rapport har vi en omfattande och aktuell dokumentation av våra koncernomfattande aktiviteter inom området Corporate Responsibility. Det har betydelse både för oss som voestalpine och för många affärspartners."
Claudia Korntner, chef för Corporate Responsibility, voestalpine AG

Materialet ståls livscykel grafiskt bearbetad

Stål är världens mest omvandlingsbara material. Rapportens bilder tar upp detta och presenterar livscykeln för materialet stål – från råvara och tillverkning till bearbetning och återvinning – en stark trend inom område hållbarhet.

FNs Global Compact – information om utvecklingen (COP)

Rapporten används samtidigt som så kallad information om utvecklingen (Communication on Progress, COP) för FNs Global Compact – ett FN-initiativ, som voestalpine-koncernen stödjer sedan 2013.

FNs Global Compact består av 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och korruptionsbekämpning, vilka företag måste omsätta i praktisk tillämpning måste och varje år redovisa i en hållbarhetsrapport. Just för börsnoterade koncerner med världsomspännande verksamhet är det idag en självklarhet att delta.

Beställ CR-rapporten eller ladda ned den

CR-rapporten 2015/16 finns på tyska och engelska och kan beställas på http://reports.voestalpine.com/1516/cr-bericht/ abgerufen oder per e-post cr@voestalpine.com i tryckt form.
De viktigaste data och fakta på temat ”Corporate Responsibility” har presenterats översiktligt som ett diagram. Faktabladet Corporate Responsibility, d.v.s. en kompakt sammanfattning av rapporten, kommer återigen att finnas på 14 språk.