Corporate Responsibility inom voestalpine 2 Minuter lästid
Innovation

Corporate Responsibility inom voestalpine

Viktoria Steininger
Holds editorial responsibility for blog topics, is researching and writing articles. Her stories give insights into the world of the voestalpine Group.

voestalpine tar sitt företagsansvar på allvar i hela koncernen – inom många olika områden och vid alla anläggningar.

diagramCorporate Responsibility (CR) är en del av voestalpines företagskultur och spelar en betydande roll i företagsstrategin. De viktigaste data och fakta på temat ”Corporate Responsibility” har presenterats översiktligt i ett diagram.

Medarbetare

voestalpine sysselsätter mer än 48 100 medarbetare i 500 koncernbolag och -anläggningar på fem kontinenter. Andelen kvinnor ligger på 13,3 % (verksamhetsåret 2014/15).

Miljö

De löpande driftkostnaderna för miljöanläggningar har kontinuerligt stigit under de senaste åren och uppgick till 218 miljoner euro under verksamhetsåret 2013/14. Imponerande är även den uppnådda minskningen av utsläpp och energianvändning under de senaste 30 åren. Till exempel kunde utsläppen av stoft minskas med 95 % under denna tidsperiod.
14 produktionsanläggningar har certifierats enligt EMAS och 55 % är certifierade enligt ISO 14001.

Forskning och utveckling

voestalpine är Österrikes mest forskningsintensiva företag med sitt koncernomfattande forskningsnätverk och internationella samarbete. Under verksamhetsåret 2014/15 kunde koncernen öka utgifterna för detta område med 141 miljoner euro till en ny rekordnivå.

Stål är hållbart!

Många användningsområden för stål är hållbara: från produktion av räls och växlar för CO2-snåla transporter och komponenter för vindkraftverk och solcellsanläggningar till innovativt karosstål för konstruktion med lätta material inom fordonsindustrin.

Ytterligare information:

diagram

 

Viktoria Steininger