Situare avantajoasă din punct de vedere strategic 4 Minute timp de citire
Angajament

Situare avantajoasă din punct de vedere strategic

Viktoria Steininger
Holds editorial responsibility for blog topics, is researching and writing articles. Her stories give insights into the world of the voestalpine Group.

Deschisă în 2012, unitatea voestalpine Steel Service Center Romania S.R.L. beneficiază de un amplasament extrem de favorabil, fiind situatüă în apropiere de capitala României, Bucureşti, la graniţa cu Bulgaria și având acces la reţeaua rutieră, la cea feroviară şi – deosebit de important pentru aprovizionarea cu materii prime de la Linz – cu deschidere la Dunăre.

slider_ssc-romania_donauPe parcursul celor aproximativ 2.400 de kilometri dintre Kelheim (Germania) şi vărsarea în mare la Sulina (România), Dunărea, ca arteră navigabilă internaţională, este traversată de nu mai puţin de 126 de poduri, la care se adaugă încă cel puțin 180 de-a lungul celor 430 de kilometri ai cursului său superior. Însă și fără a le lua în considerare pe acestea din urmă, Dunărea superioară (de la Kelheim în Germania până la Gönyü în Ungaria) este traversată în medie de un pod la fiecare şapte kilometri, în timp ce între Drobeta-Turnu Severin şi Sulina, adică pe Dunărea inferioară, fiecărui pod îi revin 155 de kilometri. Mai mult decât atât, pe distanţa celor 470 de kilometri pe care Dunărea este fluviu de frontieră între România şi Bulgaria, cele două ţări sunt unite prin doar două poduri. Cel mai important dintre acestea şi multă vreme singurul – „Podul Prieteniei” – leagă oraşul bulgăresc Ruse, situat pe malul drept, cu oraşul Giurgiu de pe malul stâng, românesc. Primul este localitatea natală a ilustrului scriitor Elias Canetti, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, iar cel de-al doilea, situat la circa o oră de condus la sud de capitala Bucureşti, a devenit în anul 2012 locaţie a Grupului voestalpine SSC.

 

O strategie comună

Frecvenţa relativ redusă a podurilor pe sectorul final al fluviului ilustrează considerabila nevoie de valorificare a potenţialului acestei promiţătoare artere de circulaţie care este Dunărea de Jos. Nu întâmplător Comisia Europeană a început în anul 2010 elaborarea unei „Strategii UE pentru spaţiul Dunărean”, declarând îmbunătăţirea infrastructurii de-a lungul fluviului drept unul dintre cei patru piloni de bază ai acestei strategii (împreună cu protecţia mediului, creşterea prosperităţii şi consolidarea administraţiei publice). Obiectivele declarate ale acestui demers includ deopotrivă dezvoltarea porturilor şi ameliorarea navigaţiei precum şi îmbunătățirea calităţii apei, dar şi stimularea turismului, a inovării, a învăţământului, a culturii şi a ştiinţei în această întreagă aşa-numită „macroregiune”. Evoluţii pe care unitatea voestalpine din Giurgiu nu doar le urmăreşte cu deosebit interes, ci la care întreprinderea îşi aduce şi o contribuţie consistentă.

"Pentru operațiunile unității voestalpine Steel Service Center în România, Dunărea reprezintă un adevărat colac de salvare când vine vorba de aprovizionarea flexibilă și eficientă din punct de vedere al costurilor cu materie primă, în special cu acele produse inovative marca voestalpine ce sunt livrate de la sediul nostru principal din Linz. Din acest motiv, obiectivele Strategiei UE pentru Spațiul Dunărean, care se axează pe dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea continuă a condițiilor de infrastructură pe și de-a lungul fluviului Dunării, joacă un rol-cheie în atingerea țelurilor ambițioase pe care ni le-am propus în acest mediu de piață competitiv."
ZitatStefan Einfalt, voestalpine Steel Service Center Romania S.R.L.

Importanţă macroregională

voestalpine Steel Service Center Romania SRL

voestalpine Steel Service Center Romania SRL

Din acest motiv, unitatea voestalpine Steel Service Center Romania S.R.L., înființată în 2012, a primit în luna mai vizita premierului Victor Ponta, care a calificat-o drept o investiţie exemplară în România, apreciindu-i importanţa ca un aport valoros la avântul economic general pe care-l cunoaşte ţara. Unitatea își merită elogiul pe drept cuvânt: în primul an de activitate, cei 50 de salariaţi au realizat pe modernul amplasament al firmei 55.000 de tone de produse din materiale marca voestalpine. Materialele au fost aduse de la Linz pe Dunăre, şi prelucrate la Giurgiu până la stadiul de benzi şi de coli de tablă, și sunt destinate în special industriei de automobile, însă şi industriei constructoare de maşini şi ramurii electrotehnice şi a aparatelor electrocasnice. La momentul actual, doar unitatea voestalpine Krems GmbH maidepășește locaţia Giurgiu din punct de vedere al cantităţilor de oţel de înaltă calitate care sunt expediate din portul fluvial Linz. Aceste cantități sunt decisive și pentru transpunerea în realitate a proiectelor din cadrul strategiei UE pentru spațiul dunărean, proiecte printre care se află și cel intitulat „High-performance Green Port Giurgiu” și a cărui scop este realizarea primului port ultramodern din Europa de Est în ceea ce privește eficienţa şi standardele ecologice. Astfel, voestalpine SSC Romania contribuie nu doar la avântul economic al României, ci şi la dezvoltarea întregii macroregiuni compuse din cele zece state riverane la Dunăre.

Viktoria Steininger