Na wschodzie moc zmian! 3 minuty czytania
Kariera

Na wschodzie moc zmian!

Christopher Eberl
Holds editorial responsibility for career topics and for the apprentice website. His stories offer insights into the world of work at voestalpine.

Rozpoczęty w 2012 roku pilotażowy projekt network #east przekształcił się z biegiem lat we wspaniale funkcjonujące forum dyskusyjne.

Tematem najczęściej przewijającym się na forum jest systematyczna wymiana doświadczeń dotyczących wspólnych klientów i możliwości synergii w obrębie koncernu. O ile na początku forum było miejscem nawiązywania kontaktów między kierownictwami lokalnych firm i dzielenia się wiedzą między dywizjami a spółkami, po pewnym czasie przedmiotem dyskusji stała się w przeważającym stopniu tematyka fachowa. Kierownicy działów sprzedaży, specjaliści ds. logistyki i pracownicy działów finansowych spotykają się na forum, dokonując wymiany doświadczeń i dyskutując o tym, jak rozszerzyć możliwości synergii. Wzajemnie wskazujemy sobie klientów, a w rozmowach z klientami przedstawiamy obecnie cały wachlarz produktów voestalpine, aktywnie szukając możliwości biznesowych dla siostrzanych spółek. Warunkiem takich działań jest posiadanie podstawowej wiedzy o szerokim spektrum produktów koncernu voestalpine oraz o osobach, które się tymi produktami zajmują. Zdobycie tej wiedzy ułatwia utworzona w międzyczasie platforma współpracy oraz nawiązujące do niej narzędzie do e-learningu.

Na wschodzie moc zmian!

Działania tzw. menedżerów krajowych obejmują 15 państw, 40 spółek i około 2300 pracowników.

Systematyczne spotkania

Za funkcjonowanie sieci wzajemnych kontaktów odpowiada siedmiu menedżerów krajowych, zatem dla każdego kraju względnie regionu wyznaczono osobę kierującą networkingiem. Działania tzw. menedżerów krajowych obejmują 15 państw*, 40 spółek i około 2300 pracowników. Każdy z menedżerów organizuje spotkania w obszarze, za który odpowiada, uzgadniając swoje działania z innymi menedżerami krajowymi na specjalnych konferencjach, zwoływanych co pół roku. – Podczas konferencji omawiane są przede wszystkim przykłady najlepszych praktyk i możliwości współpracy transgranicznej. Wymieniamy się również informacjami o rozwoju gospodarczym i przebiegu specjalistycznych projektów – wyjaśnia koordynator networkingu René Killinger. W ramach konferencji często odbywa się też zwiedzanie poszczególnych zakładów.

Bogate możliwości synergii

Przykładem wewnętrznych synergii może być wspólne użytkowanie powierzchni magazynowej czy infrastruktury biurowej. Wykorzystujemy również inne możliwości obniżenia kosztów, takie jak wspólne negocjowanie umów o dostawach energii, usługach telefonicznych, hotelarskich i bankowych, poradach prawnych itp.

Na wschodzie moc zmian!Rezultaty networkingu są wyraźnie widoczne po stronie klienta. Najlepszym przykładem jest tu wzajemne popieranie się naszych spółek w grupie klientów branży blach grubych i spawalnictwa, w segmencie „alform welding system“. Współpraca ta przynosi znaczny wzrost obrotów i wyników, choć ze względu na inne czynniki wpływające na rezultaty, np. planowanie transakcji, cykle cenowe, ogólny rozwój koniunktury, powiązania umowne itp. nie zawsze łatwo jest określić dokładną wartość wytworzoną przez networking. – Można jednak stwierdzić, że w roku gospodarczym 2015/2016 dzięki networkingowi wypracowano dodatkowy obrót rzędu dziesiątków milionów euro – informuje koordynator networkingu. W dłuższej perspektywie dzięki networkingowi zachodzi stopniowe przeobrażanie się kultury przedsiębiorstwa, o rozstrzygającym znaczeniu – przestajemy działać „z klapkami na oczach“, a oczywiste staje się całościowe myślenie i funkcjonowanie ponad podziałami na dywizje i spółki.

 

*Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina i Węgry