Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij voestalpine 2 minuten leestijd
Innovatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij voestalpine

Viktoria Steininger
Holds editorial responsibility for blog topics, is researching and writing articles. Her stories give insights into the world of the voestalpine Group.

voestalpine neemt in de hele groep zijn ondernemersverantwoordelijkheid op, in alle geledingen en alle vestigingen.

infografiekMaatschappelijk verantwoord ondernemen maakt onlosmakelijk deel uit van de voestalpine-bedrijfscultuur en bekleedt een belangrijke plaats in de groepsstrategie. De belangrijkste feiten en gegevens over het onderwerp “Maatschappelijk verantwoord ondernemen” werden overzichtelijk samengevat in een infografiek.

Medewerkers

voestalpine biedt werk aan meer dan 48 100 mensen in 500 groepsbedrijven en -vestigingen op de vijf continenten. 13,3% van de personeelsleden zijn vrouwen (boekjaar 2014/2015).

Milieu

De lopende bedrijfskosten voor milieu-inrichtingen zijn de voorbije jaren continu gestegen en bedroegen tijdens boekjaar 2013/2014 zo’n 218 miljoen euro. Indrukwekkend is ook de gerealiseerde reductie van emissies en van het energieverbruik van de voorbije dertig jaar. Zo werd de uitstoot van fijn stof in deze periode teruggedrongen met 95%.
14 fabrieken zijn EMAS-gecertificeerd, 55% verkreeg een ISO 14001-certificaat.

Onderzoek en ontwikkeling

voestalpine is met een groepswijd O&O-netwerk en internationale samenwerkingsverbanden de belangrijkste researcher van Oostenrijk. Tijdens boekjaar 2014/2015 bereikte het totale researchbudget met 141 miljoen euro een nieuwe recordhoogte.

Staal is duurzaam

Veel toepassingen van staal zijn duurzaam: van de productie van rails en wissels voor een CO2-arm verkeer, over inrichtingen voor de opwekking van wind- en zonne-energie, tot en met innovatief carrosseriestaal voor lichtere en zuinigere auto’s.

Meer informatie:

infografie

Viktoria Steininger