voestalpine Railpro organiseert nieuwe digitale dimensie van assetmanagement voor spoorwegbeheerders 3 minuten leestijd
Innovatie

voestalpine Railpro organiseert nieuwe digitale dimensie van assetmanagement voor spoorwegbeheerders

Viktoria Steininger
Holds editorial responsibility for blog topics, is researching and writing articles. Her stories give insights into the world of the voestalpine Group.

RFID-tags kunnen ook voor spoorwegbeheerders een belangrijke betekenis hebben. RFID-tags (Radio Frequency Identification) bieden de mogelijkheid om spoorcomponenten in de railinfrastructuur eenduidig te identificeren.

voestalpine Railpro, een Nederlands bedrijf uit de Metal Engineering Division, wil deze technologie in het volledige netwerk toepassen.

Digitaal register

Met behulp van RFID hebben spoorwegbedrijven zoals de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail op elk ogenblik een nauwkeurig overzicht van de soms bijzonder gevoelige componenten in de installed base. Mark de Vries, CCO van voestalpine Railpro, ziet in RFID een kans om het assetmanagement te vergemakkelijken.

"Een ’digitaal register’ biedt de spoorwegbeheerder een 100% volledig beeld van de onderhoudstoestand van de componenten van zijn railinfranetwerk, doet zo de levenscycluskosten dalen en verhoogt tegelijkertijd de beschikbaarheid van het net."
Mark de Vries
Railpro RFID

Railpro maakt gebruik van RFID voor de digitale controle van het onderhoud van het spoorwegnet

Snelle updates

In opdracht van ProRail staan verschillende onderhoudsaannemers in voor de goede staat van het spoorwegnet. ProRail vervult daarbij een stuurfunctie. De toepassing van de RFID-technologie kan een enorme tijdwinst betekenen voor de creatie en de instandhouding van de centrale assetdatabase, dat inbouw- en onderhoudsgegevens en andere details over alle componenten bevat. Bij het invoeren van de gegevens wordt de ligging van het onderdeel precies gelokaliseerd door middel van GPRS. Zo kan snel worden geregistreerd of bijvoorbeeld onderhoud of vervanging nodig is en kan de centrale database automatisch worden geüpdate. De meettreinen lokaliseren zelfs bij een snelheid van 80 km/u de positie van de RFID-tags tot op 5 m nauwkeurig. Ter ondersteuning kunnen ook gewone treinen met leesapparatuur worden uitgerust, wat de informatiedichtheid en dus ook de actualiteit en de precisie van het de databasegegevens nog meer ten goede komt.

Digitale samenwerking

Hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen, demonstreren voestalpine Railpro en ProRail samen:

  • Railpro rust wissels en andere componenten uit met RFID-tags;
  • de gegevens van de sensoren worden opgevangen door op de voorbijrijdende treinen geplaatste meetsystemen;
  • ProRail evalueert de gegevens en actualiseert met de hulp van een extern ingenieursbedrijf de noodzaak aan vervanging en onderhoud.
"Recente onderzoeken hebben de betrouwbaarheid en de praktische toepasbaarheid van de digitale registratie van spoorwegcomponenten door middel van RFID onomstotelijk aangetoond. De digitale opvolging is voor een optimaal assetmanagement het instrument van de toekomst."
Mark de Vries
RFID-tag in werking op een spoorvoeg

RFID-tag in werking op een spoorvoeg

In gebruik

In januari 2018 begint voestalpine Railpro met het aanbrengen van de digitale tags op elektrische scheidingslassen (insulated block joints, IBJ). Deze blokken verdelen het spoornet in secties om de positie van de trein te detecteren. Deze scheidingslassen zijn van groot belang voor een veilig treinverkeer.

 

 

 

 

 

 

Viktoria Steininger