Corporate Responsibility Report 2015/2016: duurzaamheid bij voestalpine 3 minuten leestijd
Innovatie

Corporate Responsibility Report 2015/2016: duurzaamheid bij voestalpine

Claudia Korntner

Corporate Responsibility, afgekort tot “CR”, verwijst naar de verantwoordelijk van een bedrijf op het vlak van duurzaamheid. Na de publicatie van ons eerste Corporate Responsibility Report (in het kort: “CR Report”) 2013 verschijnt nu een nieuw groepswijd rapport dat verslag uitbrengt over de belangrijke activiteiten, prestaties en uitdagingen van voestalpine op dit gebied.

Corporate Responsibility is een belangrijke component van de voestalpine-bedrijfscultuur en is als zodanig vast verankerd in de groepsstrategie. CR verwijst naar het niveau van verantwoordelijkheidsbewustzijn van een bedrijf, overal waar een impact wordt uitgeoefend op bijv. de maatschappij, de aandeelhouders, het milieu of de economische omgeving.

Het nieuwe rapport bevat cijfer- en andere gegevens over het boekjaar 2015/2016 en beschrijft de activiteiten van voestalpine op het vlak van duurzaamheid. Het werd opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) – één van de internationaal vaakst gebruikte richtsnoeren voor de opstelling van een duurzaamheidsrapport.

Het rapport biedt een overzicht over de onderwerpen milieu, onderzoek en ontwikkeling, energie- en klimaatbeleid, personeel, compliance, toeleveringsketenbeheer, levenscyclusanalyse, gezondheid en veiligheid, mensenrechten en stakeholdercommunicatie in Texas.

"Met dit nieuwe CR Report beschikken wij over een volledige en actuele documentatie over onze groepswijde activiteiten inzake Corporate Responsibility. Dat is belangrijk voor ons als voestalpine, maar tegelijk ook voor tal van onze commerciële partners."
Claudia Korntner, Head of Corporate Responsibility, voestalpine AG

Een grafische voorstelling van de levenscyclus van staal als materiaal

Geen enkele grondstof ter wereld is zo veelzijdig als staal. De vormgeving van het rapport pikt dit op en stelt de levenscyclus van met materiaal staal voor – van de grondstoffen over de productie en de verwerking tot en met de recyclage – een sterke trend op het vlak van duurzaamheid.

UN Global Compact – Communication on Progress (COP)

Dit rapport doet tegelijk dienst als zogenoemde Communication on Progress (COP) voor de UN Global Compact – een initiatief van de Verenigde Naties waar de voestalpine-groep sinds 2013 mee zijn schouders onder zet.

De UNGC (UN Global Compact) bestaat uit tien principes uit de domeinen mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding die door bedrijven in de commerciële praktijk moeten worden toegepast en waarover jaarlijks in een voortgangsrapport rekenschap moet worden afgelegd. Met name voor beursgenoteerde en mondiaal agerende groepen is het vandaag vanzelfsprekend om eraan deel te nemen.

CR-Report aanvragen of digitaal consulteren

Het CR Report 2015/2016 is beschikbaar in het Duits en het Engels en kan online worden opgeroepen op http://reports.voestalpine.com/1516/cr-bericht/ of kan in de vorm van een gedrukt exemplaar worden aangevraagd via e-mail aan cr@voestalpine.com.

De belangrijkste gegevens en feiten over corporate responsibility werden overzichtelijk tot een infografiek verwerkt. De Corporate Responsibility Factsheet, een compacte samenvatting van het rapport, zal opnieuw ter beschikking worden gesteld in 14 verschillende talen.

Corporate Responsibility Report 2015/2016