Na „východní frontě“ se toho děje hodně 4 minut čtení
Kariéra

Na „východní frontě“ se toho děje hodně

Christopher Eberl
Holds editorial responsibility for career topics and for the apprentice website. His stories offer insights into the world of work at voestalpine.

Síť #east byla zahájena jako pilotní projekt v roce 2012 a v průběhu let se vyvinula do podoby výborně fungujícího diskusního fóra.

Hlavní důraz je při tom kladen na pravidelnou výměnu zkušeností týkající se společných zákazníků, jakož i potenciálu interních synergií. Na začátku bylo cílem zejména, aby se vzájemně poznávali místní jednatelé, a také výměna znalostí napříč divizemi a též mimo společnost, avšak nyní se hlavní zájem přesouvá stále více na konkrétní odborné oblasti. Pravidelně se tak setkávají vedoucí prodeje, manažeři logistiky či odborníci z finanční oblasti, aby si vyměnili zkušenosti a diskutovali o tom, jak stále intenzivněji využívat potenciálních synergických efektů. Při návštěvách zákazníků se mimo jiné prezentuje celý produktový sortiment voestalpine, přičemž se aktivně hledají možnosti pro sesterské společnosti, popřípadě jsou vzájemně prezentováni zákazníci. To vyžaduje základní znalosti celého sortimentu koncernu voestalpine, jakož i příslušných kontaktních osob. To umožňuje platforma pro spolupráci, jež byla mezitím vytvořena, popřípadě z ní vycházející nástroj pro e-learning.

Na „východní frontě“ se toho děje hodně

Takzvaní manažeři na úrovni zemí zastupují 15 zemí, 40 lokalit a přibližně 2 300 zaměstnanců.

Pravidelná setkání

Zodpovědnost za to, aby spolupráce fungovala, nese 7 manažerů na úrovni zemí – v každé zemi nebo regionu je tak pro tuto roli stanoven určitý jednatel. Takzvaní manažeři na úrovni zemí zastupují 15 zemí*, 40 lokalit a přibližně 2 300 zaměstnanců. Pořádají setkání ve své konkrétní oblasti a při setkáních manažerů na úrovni zemí koordinují svou činnost na nadregionální úrovni; tato setkání manažerů na úrovni zemí pak probíhají každých půl roku. „Při těchto setkáních se mimo jiné diskutuje o osvědčených postupech nebo o potenciálu na nadnárodní úrovni. Samozřejmě, že si v této souvislosti vyměňujeme názory také, pokud jde o hospodářský vývoj nebo speciální projekty,“ vysvětluje koordinátor sítě René Killinger. Často se tato setkání spojí s prohlídkou určitého provozu.

Mnoho potenciálu pro synergie

Jako příklady interních synergií lze uvést sdílení skladovacích prostor či kancelářské infrastruktury. Postupně byly již uplatněny i četné příležitosti ke snížení nákladů na poněkud menší úrovni, například společné sjednávání smluv v oblasti energií, telefonie, hotelů, bankovních služeb, právních služeb apod.

Na „východní frontě“ se toho děje hodněPokud jde o zákazníky, lze uvést celou řadu příkladů, které se prostřednictvím sítě podařilo realizovat. Ukázkovým příkladem je navázání užší spolupráce se zákazníky v oblasti plátů a svařování v rámci systému alform welding. S tím je spojeno významné navýšení, pokud jde o obrat a zisk, avšak není vždy snadné určit, jakou část takového přínosu lze přičítat právě síti, a to v důsledku dalších faktorů, jako je projektový přístup, cenové cykly, obecný vývoj konjunktury, smluvní závazky atd. „Můžeme však potvrdit, že navýšení obratu, které jednoznačně souvisí se sítí, ve fiskálním roce 2015/16 činilo dvouciferné milionové částky v eurech,“ dodává koordinátor sítě. Dlouhodobě je pak zásadním přínosem postupné rozvíjení firemní kultury, které je výsledkem činností této sítě, a to změna mentality od pohledu „s klapkami na očích“ k samozřejmému myšlení a jednání, které překračuje hranice divize a společnosti a je celostní.

* Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Turecko, Ukrajina a Maďarsko.