Společenská odpovědnost: Nové údaje týkající se udržitelnosti 2 minut čtení
Angažovanost

Společenská odpovědnost: Nové údaje týkající se udržitelnosti

Claudia Korntner

Informační materiál Corporate Responsibility Factsheet byl aktualizován a je nyní k dispozici on-line ve 14 jazycích. Nejdůležitější fakta jsou navíc popsána v infografice.

Informace o udržitelnosti – aktuálně a přehledně

Od loňského roku zveřejňuje koncern voestalpine informace o vlastních činnostech v oblasti společenské odpovědnosti také formou zprávy a jejího shrnutí – Corporate Responsibility Factsheet. Nyní byly aktualizovány všechny grafiky a nezbytný informační obsah s fakty a čísly za fiskální rok 2014/15. Kromě německé a anglické verze je nyní možné si informační materiál stáhnout v dalších 12 jazycích, a to na stránce www.voestalpine.com/cr. Výtisk si lze objednat na e-mailové adrese cr@voestalpine.com.

Jak investoři, tak analytikové společnosti voestalpine považují za důležité mít k dispozici ucelené, ale i standardizované informace, přičemž zákazníci využijí dané údaje a fakta při svém hodnocení dodavatelů.

Na obálce je vyobrazen obrobek

Na obálce informačního materiálu je opět vyobrazen obrobek učně společnosti voestalpine – jedná se o jednu z prací, která byla vyhotovena pro tuto nejnovější zprávu o společenské odpovědnosti (Corporate Responsibility Report). V dané době se dvanáct mladých kolegů, kteří právě absolvovali odbornou přípravu, zabývalo problematikou udržitelnosti a firemní odpovědnosti, jakož i obsahovou stránkou zprávy. Výsledky této práce jsou působivě vyobrazeny jako velkoplošné snímky, a to jak ve zprávě o společenské odpovědnosti, tak v informačním materiálu.

2015-infografik-cr-CS

Další informace: