voestalpine Automotive Components Cartersville Inc. heeft reeds in juni 2014 een bedrijfseigen opleidingsprogramma voor geschoolde arbeidskrachten in het leven geroepen. In het actuele boekjaar 2017/18 zijn er zeven jongeren die een opleiding volgen, twee afgestudeerden van het programma werken binnen de onderneming reeds als vakkracht.

De behoefte aan geschoolde vakkrachten is groot, maar anders dan Oostenrijk en Duitsland is er in de Verenigde Staten geen uniform of door de staat georganiseerd opleidingsprogramma voor jongeren. De beroepsscholen en voestalpine opleidingsbedrijven in Oostenrijk en Duitsland (duaal systeem) dienen als voorbeeld voor de opleiding van jongeren. Het opleidingsprogramma wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de lokale College & Career Academy, een soort van beroepsgerichte High School. Vier keer per week gedurende drie tot vier uur worden er in de onderneming les of praktijkoefeningen op het gebied van gereedschaponderhoud, kwaliteit en logistiek gegeven. Op die wijze worden tijdens een tweeënhalf jaar durende opleiding direct op de vestiging enerzijds theoretische kennis en anderzijds praktische vaardigheden overgedragen. Na een succesvolle afsluiting van de opleiding krijgen de afgestudeerden de titel "Industrial Manufacturing Technician".