voestalpine Böhler Welding

Matchless in stainless: Världsledande på svetsning av rostfria stål

Som global leverantör av tillsatsmaterial erbjuder Böhler Welding sina kunder optimala lösningar och produkter för svetning av rostfritt stål. Här är metallurgi, kemi, geometry och estetiskt utseende viktigt. Med rätt kunskap och expertis kan man nå optimala egenskaper och ytutseende.

Omfattande forsknings- och utvecklingsaktiviteter anpassas till våra kunders behov över hela världen. Tillgången av rostfria experter ger oss möjligheten att ge råd och rekommendationer vid val av svetsmetod och tillsatsmaterial.

En viktig faktor i detta kunskapsuppbyggande har varit egen utveckling av belagda elektroder, solidtråd, rörtråd och flux för olika höglegerade stål och användningsområden. Sortimentet kompletteras med rengörings- och betprodukter för rostfritt stål. 

Svetsning med belagd elektrod är lämpligt för nästan alla svetsbara rostfria stål och ett brett urval av användningsområden. Belagda elektroder ger hög flexibilitet i alla svetspositioner och används både vid nytillverkning, ute på fältet och vid reparation.  

Böhler Weldings elektroder tillverkas med basiska, rutila och rutilsura höljen för olika applikationer med fokus på att optimera effektivitet och svetsgodskvalitet. Beroende på höljets sammansättning ändrar elektroderna karakterisktik och svetsegenskaper.

EN ISO

AWS

Produktnamn

~E Z 20 6 3 L N

E2209-17 (mod. mod.)

Avesta 3RE60 AC/DC

E 13 4 B 4 2

E410NiMo-15

BÖHLER FOX CN 13/4 Supra

E 13 4 B 6 2

E410NiMo-15

BÖHLER FOX CN 13/4

E 13 B 2 2

E410-15 (mod.)

BÖHLER FOX KW 10

E 17 B  2 2

E430-15

BÖHLER FOX SKWA

E 18 16 5 N L B 2 2 

E317L-15 (mod.)

BÖHLER FOX ASN 5

E 18 16 5 N L R 3 2 

E317L-17 (mod.)

BÖHLER FOX ASN 5-A

E 18 8 Mn B 2 2

E307-15 (mod.)

BÖHLER FOX A 7

E 19 12 3 L B 2 2

E316L-15

BÖHLER EAS 4 M

E 19 12 3 L R

E316L-17

Avesta 316L/SKR

E 19 12 3 L R

E316L-17

Avesta 316L/SKR-PW AC/DC

E 19 12 3 L R 1 5

E316L-17

BÖHLER EAS 4 M-VD

E 19 12 3 L R 3 2 

E316L-16

BÖHLER AWS E316L-16

E 19 12 3 L R 3 2 

E316L-17

BÖHLER FOX EAS 4 M-A

E 19 12 3 L R 3 2 

E316L-17

Avesta 316L/SKR-4D

E 19 12 3 Nb B 2 2

E318-15

BÖHLER SAS 4

E 19 12 3 Nb R 3 2

E318-17

BÖHLER SAS 4-A

E 19 9 B 4 2 

E308-15

BÖHLER FOX CN 18/11

E 19 9 H B 2 2 

E308H-15

Thermanit ATS 4

E 19 9 H R 4 2

E308H-16

BÖHLER FOX E 308 H

E 19 9 L B 2 2

E308L-15

BÖHLER FOX EAS 2

E 19 9 L B 2 2 

E308L-15

BÖHLER FOX EAS 2 (LF)

E 19 9 L R

E308L-17

Avesta 308L/MVR

E 19 9 L R

E308L-17

Avesta 308L/MVR-4D

E 19 9 L R 1 5

E308L-17

BÖHLER FOX EAS 2-VD

E 19 9 L R 3 2 

E308L-16

BÖHLER AWS E308L-16

E 19 9 L R 3 2 

E308L-17

BÖHLER FOX EAS 2-A

E 19 9 Nb B

E347-15

BÖHLER FOX E 347 H

E 19 9 Nb B 2 2 

E347-15

BÖHLER SAS 2

E 19 9 Nb R 3 2 

E347-17

BÖHLER SAS 2-A

E 19 9 R

E308H-17

Avesta 308/308H AC/DC

E 20 10 3 R 3 2 

E308Mo-17 (mod.)

BÖHLER FOX CN 19/9 M

E 20 16 3 Mn N L B 2 2

E316LMn-15

Thermanit 19/15 H

E 20 25 5 Cu N L B 2 2

E385-15 (mod.)

BÖHLER FOX 20/25 M

E 20 25 5 Cu N L R

E385-17

Avesta 904L

E 20 25 5 Cu N L R

E385-17

Avesta 904L-PW AC/DC

E 20 25 5 Cu N L R 3 2 

E385-16

Thermanit 20/25  CuW

E 21 10 N R

 - - -

Avesta 253 MA

E 22 12 B 2 2 

E309-15

Thermanit D

E 22 12 R

E309-17

Avesta 309 AC/DC

E 22 9 3 N L B

E2209-15

BÖHLER FOX CN 22/9 N-B

E 22 9 3 N L R

E2209-17

Avesta 2205-HF

E 22 9 3 N L R 

E2209-17

Avesta 2205

E 22 9 3 N L R 

E2209-17

Avesta 2205-PW AC/DC

E 23 12 2 L R

E309LMo-17

Avesta P5

E 23 12 2 L R 3 2

E309LMo-17 (mod.)

BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A

E 23 12 L B 2 2

E309L-15

BÖHLER CN 24/13

E 23 12 L R

E309L-17

Avesta 309L

E 23 12 L R 3 2 

E309L-16

BÖHLER AWS E309L-16

E 23 12 L R 3 2 

E309L-17

BÖHLER FOX CN 23/12-A

E 23 12 Nb B 2 2

E309Nb-15

BÖHLER CN 24/13 Nb

E 23 35 Nb B 2 2

 - - -

Thermanit 25/35 R

E 23 7 N L R 3 2 

E2307-17

Avesta 2304

E 25 20 B 2 2 

E310-15 (mod.)

BÖHLER FOX FFB

E 25 20 R

E310-17

Avesta 310

E 25 20 R 3 2

E310-16

BÖHLER FOX FFB-A

E 25 22 2 N L R 1 2

E310Mo-16 (mod.)

BÖHLER FOX EASN 25 M-A

E 25 4 B 2 2

 - - -

BÖHLER FOX FA

E 25 4 R 1 2

 - - -

Thermanit LW

E 25 9 3 Cu N L R 1 2 

E2593-16

Thermanit 25/09 CuW

E 25 9 4 N L B 4 2

E2595-15

Avesta 2507/P100-HF Cu/W

E 25 9 4 N L B 4 3

E2594-15

Avesta 2507/P100-HF

E 25 9 4 N L R 3 2

E2594-17

Avesta 2507/P100

E 25 9 4 N L R 4 2

E2594-16

Avesta 2507/P100 Rutile

E 27 31 4 Cu L R

E383-17

Avesta 383 AC/DC

E 29 9 R

E312-17

Avesta P7 AC/DC

E 29 9 R 1 2

E312-16

Thermanit 30/10 W

E 29 9 R 3 2 

E312-17

BÖHLER FOX 29/9-A

E Z 13 1 B 6 2

 - - -

BÖHLER FOX CN 13/1

E Z 16 13 Nb B 4 2

 - - -

BÖHLER FOX CN 16/13

E Z 16 6 Mo B 

 - - -

BÖHLER FOX CN 16/6 HD

E Z 17 4 Cu B 4 3 H5

E630-15 (mod.)

BÖHLER FOX CN 17-4 PH

E Z 17 6 B 2 2

 - - -

Thermanit 17/06

E Z 17 Mo B 2 2 

 - - -

BÖHLER FOX SKWAM

E Z 18 16 1 Cu H B 2 2 

E308H-15 (mod.)

BÖHLER FOX E 304 H Cu

E Z 18 9 MnMo R 3 2 

E307-16 (mod.)

BÖHLER FOX A 7-A

E Z 19 12 3 L B 2 2

E316L-15

BÖHLER EAS 4 M (LF)

E Z 19 13 4 N L

E317L-17

Avesta 317L

E Z 21 33 B 4 2

 - - -

Thermanit 21/33 So

E Z 22 17 4 Mn L R 1 2

 - - -

Thermanit 20/16 SM

E Z 22 18 4 L B 2 2

 - - - 

BÖHLER FOX AM 400

E Z 23 7 N L R 3 2 

E2307-17 (mod.)

Avesta LDX 2101

E Z 25 22 2 L B 2 2

E310Mo-15 (mod.)

Thermanit 25/22 H

E Z 25 9 4 N L 3 3 

E2594-17 (mod.)

Avesta LDX 2404

Ni 6059

ENiCrMo-13

Thernanit Nimo C 24

Ni 6082

ENiCrFe-3 (mod.)

Thermanit Nicro 82

Ni 6117

ENiCrCoMo-1 (mod.)

Thermanit 617

Ni 6152

ENiCrFe-7

Thermanit 690

Ni 6182

ENiCrFe-3

Thermanit Nicro 182

Ni 6625

ENiCrMo-3

Thermanit 625

Ni 6627

ENiCrMo-12

Avesta P12-R Basic

Ni 8025

 - - - 

Thermanit 30/40 E

Ni 8025

 - - - 

Thermanit 30/40 EW

TIG welding is characterized by high quality weld metal deposits, great precision, superior surfaces and excellent strength. It is widely used in tube and pipe welding (wall thickness from 0.3 mm upwards).

Böhler Welding consumables for Austenitic Stainless Steel with controlled Ferrite Content – for example the BÖHLER AWS type 308L and 316L welding consumables with a controlled weld metal ferrite content – are designed to produce first class welds with reliable CVN impact toughness and lateral expansion at cryogenic temperatures. The consumables enable fabricators to meet engineering and end user specifications. Typical applications are found in LNG processing, storage and transportation equipment, as well as other constructions for cryogenic service.

For high-alloyed base materials, precise alloy adjustments ensure high quality welds with excellent mechanical properties and corrosion resistance. Our state-of-the-art production technology and internal quality control - exceeding the high standards of the DIN EN ISO 9001 quality system - ensure outstanding and consistent product quality to our customers and partners – every time.

Böhler Welding flux-cored wires offer a productive and versatile alternative for the welding of stainless steel. The range consists of all-positional types with fast-freezing slag enabling superior deposition rates and downhand types with slow-freezing slag optimized for flat and horizontal PA (1G/1F), PB (2F) welding with a high travel speed.

EN ISO

AWS

Product name

T 13 4 M M12 2

EC410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-MC HI 

T 13 4 M M12 2 

EC410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-MC 

T 13 4 M M12 2 

EC410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-MC (F)

T 13 4 P M21/C1 1 (H5)

E410NiMoT1-4/1 (H4)

BÖHLER CN 13/4-PW-FD

T 18 8 Mn M M12 1

EC307 (mod.)

BÖHLER A 7-MC

T 18 8 Mn P M21/C1 2

E307T1-4/1

BÖHLER A 7 PW-FD 

T 18 8 Mn R M21/C1 3

E307T0-4/1

BÖHLER A 7-FD

T 19 12 3 L M M12 2

EC316L

BÖHLER EAS 4 M-MC

T 19 12 3 L P C1 1

E316LT1-1

Avesta FCW 316L-PW C1

T 19 12 3 L P M21/C1 1

E316LT1-4/1

BÖHLER EAS 4 PW-FD

T 19 12 3 L P M21/C1 1

E316LT1-4/1

Avesta FCW 316L/SKR-PW

T 19 12 3 L R M21/C1 3

E316LT0-4/1

BÖHLER EAS 4 M-FD

T 19 12 3 L R M21/C1 3

E316LT0-4/1

Avesta FCW-2D 316L/SKR

T 19 12 3 Nb P M21/C1 1

~E318T1

BÖHLER SAS 4 PW-FD

T 19 12 3 Nb R M21/C1 3

~E318T0

BÖHLER SAS 4-FD

T 19 9 L M M12 2

EC308L

BÖHLER EAS 2-MC

T 19 9 L P C1 1

E308LT1-1

Avesta FCW 308L-PW C1

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

BÖHLER EAS 2 PW-FD

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

Avesta FCW 308L/MVR-PW

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

BÖHLER EAS 2 PW-FD (LF)

T 19 9 L P M21/C1 1

E308LT1-4/1

Avesta FCW 308L/MVR Cryo

T 19 9 L R M21/C1 3

E308LT0-4/1

BÖHLER EAS 2-FD

T 19 9 L R M21/C1 3

E308LT0-4/1

Avesta FCW-2D 308L/MVR

T 19 9 Nb P M21/C1 1

E347T1-4/1

BÖHLER SAS 2 PW-FD

T 19 9 Nb P M21/C1 1

E347T1-4/1

BÖHLER SAS 2 PW-FD (LF)

T 19 9 Nb P M21/C1 1

E347T1-4/1

BÖHLER E 347 H PW-FD

T 19 9 Nb R M21 /C1 3

E347T0-4/1

BÖHLER SAS 2-FD

T 19 9 Nb R M21/C1 3

E347T0-4/1

BÖHLER E 347L H-FD

T 22 12 H M M13 1

EC309H (mod.)

BÖHLER FF-MC

T 22 9 3 N L P M21/C1 1

E2209T1-4/1

Avesta FCW 2205-PW

T 22 9 3 N L P M21/C1 1

E2209T1-4/1

Avesta FCW 2205-PW NOR

T 22 9 3 N L R M21/C1 3

E2209T0-4/1

Avesta FCW-2D 2205

T 23 12 2 L P M21/C1 1

E309LMoT1-4/1

BÖHLER CN 23/12 Mo PW-FD

T 23 12 2 L R M21/C1 3

E309LMoT0-4/1

BÖHLER CN 23/12 Mo-FD

T 23 12 L M M12 1

EC309L

BÖHLER CN 23/12-MC

T 23 12 L Nb R M21/C1 3

E309LNbT0-4/1

BÖHLER E 309L Nb-FD

T 23 12 L P C1 1

E309LT1-1

Avesta FCW 309L-PW C1

T 23 12 L P M21/C1 1

E309LT1-4/1

BÖHLER CN 23/12 PW-FD

T 23 12 L P M21/C1 1

E309LT1-4/1

Avesta FCW 309L-PW

T 23 12 L P M21/C1 1

E309LT1-4/1

BÖHLER E 309L H PW-FD

T 23 12 L R M21/C1 3

E309LT0-4/1

BÖHLER CN 23/12-FD

T 23 12 L R M21/C1 3

E309LT0-4/1

Avesta FCW-2D 309L

T 23 12 L R M21/C1 3

E309LT0-4/1

BÖHLER E 309L H-FD 

T 23 7 N L P M21/C1 1

E2307T1-4/1

Avesta FCW LDX 2101-PW

T 23 7 N L P M21/C1 1

E2307T1-4/1

Avesta FCW 2304-PW

T 23 7 N L R M21/C1 3

E2307T0-4/1

Avesta FCW-2D LDX 2101

T 23 7 N L R M21/C1 3

E2307T0-4/1

Avesta FCW-2D 2304

T 25 9 4 N L P M21/C1 2

E2594T1-4/1

Avesta FCW 2507/P100-PW

T 25 9 4 N L P M21/C1 2

E2594T1-4/1

Avesta FCW 2507/P100-PW NOR

T Ni 6082 R M21 3

ENiCr3T0-4

BÖHLER NIBAS 70/20-FD 

T Ni 6083 R M21 3

ENiCr3T0-4 (mod.)

BÖHLER NIBAS 70/20 Mn-FD

T Ni 6625 P M21 2

ENiCrMo3T1-4

BÖHLER NIBAS 625 PW-FD

T Z 17 Nb M M12 1 

EC439Nb

BÖHLER CAT 430L Cb-MC 

T Z 17 Nb Ti L M M12 1 

EC430G / EC439Nb

BÖHLER CAT 430L Cb Ti-MC 

T Z 17 Ti L M M12 1 

EC439

BÖHLER CAT 439L Ti-MC 

T Z 19 12 3 L P M21/C1 1

E316LT1-4/1

BÖHLER EAS 4 PW-FD (LF)

T Z 19 13 4 L P M21/C1 1

E317LT1-4/1

BÖHLER E 317L PW-FD

T Z 19 13 4 L R M21/C1 3

E317LT0-4/1

BÖHLER E 317L-FD

T Z 19 9 H P M21/C1 1

E308HT1-4/1

BÖHLER E 308 H PW-FD

T Z 19 9 H R M21/C1 3

E308HT0-4/1

BÖHLER E 308 H-FD

T Z 25 9 4 N L P M21/C1 2

E2594T1-G

Avesta FCW LDX 2404-PW

 

EC409

BÖHLER CAT 409L Ti-MC

Submerged arc welding (SAW) uses a metallic filler metal (wire) and a non-metallic consumable, the welding flux. Böhler Welding offers a vast range of filler materials for submerged arc welding. The product range comprises over 120 wire/flux combinations covering all types of stainless steel. They are fully developed in-house and are manufactured in our specialized production unit in Hamm, Germany.

MIG/MAG is a high productivity, economical welding method well-suited to continuous welding sequences. It can be used in both manual and automatic welding. Welding wires from Böhler Welding can be supplied in special volume packaging in the form of round and octagonal drums with filling contents from 250 up to 500 kg, depending on wire type and diameter.

EN ISO

AWS

GTAW / GMAW

Z 13

410 (mod.)

BÖHLER KW 10-IG

Thermanit 14 K Si

Z 13 Nb L

409Nb

BÖHLER CAT 409 Cb-IG

13 4

410NiMo (mod.)

BÖHLER CN 13/4-IG

Thermanit 13/04 Si

16 5 1

 

Avesta 248 SV

17

430 (mod.)

BÖHLER KWA-IG

Z 17 Ti

430 (mod.)

BÖHLER SKWA-IG

Z 17 Mo

---

BÖHLER SKWAM-IG

 

 

BÖHLER SKWAM Ti-IG

Z 17 Mo Ti H

 

BÖHLER SKWAM-IG Ti

Z17 6

630 (mod.)

Thermanit 17/06

Z 17 15 Mn W

---

Thermanit 17/15 TT

Z 18 Nb L

430 (mod.)

BÖHLER CAT 430L Cb-IG

Z 18 NbTi L

430 (mod.)

BÖHLER CAT 430L Cb Ti-IG

Z 18 Ti L

439

BÖHLER CAT 439L Ti-IG

18 8 Mn

307 (mod.)

BÖHLER A 7 CN-IG

Thermanit X

Z 18 16 1 Cu H

308H (mod.)

Thermanit 304 H Cu

Z 18 16 5 N L

317L (mod.)

ASN 5-IG

Thermanit 18/17 E MN

Z 18 16 5 N L

317L (mod.)

ASN 5-IG (Si)

19 9 H

308H

Avesta 308H

19 9 H

19-10H

Thermanit ATS 4

19 9 L

308L

BÖHLER EAS 2-IG

BÖHLER EAS 2-IG (LF)

Thermanit JE-308L

19 9 L Si

308LSi

BÖHLER EAS 2-IG (Si)

Thermanit E-308L Si

19 9 Nb

347

BÖHLER SAS 2-IG

Thermanit H

19 9 Nb Si

347Si

BÖHLER SAS 2-IG (Si)

Thermanit H Si

19 12 3 L

316L

BÖHLER EAS 4 M-IG

Thermanit GE-316L

19 12 3 L Si

316LSi

BÖHLER EAS 4 M-IG (Si)

Thermanit GE-316L Si

19 12 3 Nb

318

BÖHLER SAS 4-IG

Thermanit A

19 12 3 Nb Si

318 (mod.)

BÖHLER SAS 4-IG (Si)

Thermanit A Si

19 13 4 L

317L

Avesta 317L/SNR

20 10 3

308Mo (mod.)

Thermanit 20/10

BÖHLER CN 19/9 M-IG

20 16 3 Mn N L

316L (mod.)

Thermanit 19/15

20 19 3 Mn N L

316L (mod.)

Thermanit 19/15 H

20 25 5 Cu L

385

Thermanit 20/25 Cu

20 25 5 Cu L

385 (mod.)

BÖHLER CN 20/25 M-IG

BÖHLER CN 20/25 M-IG (Si)

21 10 N

 

Avesta 253 MA

Z 21 33 Mn Nb

---

BÖHLER CN 21/33 Mn-IG

Thermanit 21/33 So

22 9 3 N L

2209

Avesta 2205

22 12 H

309 (mod.)

BÖHLER FF-IG

Thermanit D

Z 22 17 8 4 N L

---

Thermanit 20/16 SM

23 7 N L

2307

Avesta 2304

23 12 L

309L

Thermanit 25/14 E-309L

23 12 L Si

309LSi

Thermanit 25/14 E-309L Si

23 12 2 L

309LMo

BÖHLER CN 23/12 Mo-IG

25 4

---

BÖHLER FA-IG

Thermanit L

25 9 4 N L

2594

Avesta 2507/P100

25 9 4 N L

2595

Avesta 2507/P100 CuW

25 20

310 (mod.)

Thermanit 310

25 20 Mn

310 (mod.)

BÖHLER FFB-IG

Thermanit C Si

Z 25 20 H

310 (mod.)

Thermanit CR

25 22 2 N L        

310 (mod.)

Thermanit 25/22 H

Z 25 35

 

Thermanit 25/35 R

Z 25 35 Zr

 

Thermanit 25/35 Zr

29 9

312

Thermanit 30/10

Ni Z (NiCr36Fe15Nb0.6)

---

Thermanit 35/45 Nb

Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3)

NiCrMo-10

Thermanit Nimo C 22

Ni 6052 (NiCr30Fe9)

NiCrFe-7

Thermanit 690

Ni 6059 (NiCr23Mo16)

NiCrMo-13

Thermanit Nimo C 24

Ni 6065 (NiFe30Cr21Mo3)

NiFeCr-1

Thermanit 22

Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)

NiCr-3

Thermanit Nicro 82

Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)

NiCrFe-3

Thermanit Nicro 182

Ni 6617 NiCr22Co12Mo9

NiCrCoMo-1

Thermanit 617

Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

NiCrMo-3

Thermanit 625

Ni 6660 (NiCr22Mo10W3)

NiCrMo-20

Thermanit 625 LNb

Ni 6686 (NiCr21Mo16W4)

NiCrMo-14

Thermanit 686

Ni 8025 (NiFe30Cr29Mo)

383 (mod.)

Thermanit 30/40 E

For over 90 years we have worked closely with leading producers of stainless steel. We know how to keep steels stainless. The products are applied and work in a way that introduces no mechanical damage that can weaken the protective layer of the stainless steel. All our products are well-known, easy to use and have established an impeccable reputation. Start using them now and be absolutely confident that they will solve your problem and restore the surface and return your stainless steel to its original lustrous look, feel and finish.

Find here more information about Finishing Chemicals

Stainless steel is often chosen because of its beautiful finish, long life and minimal maintenance needs, but even stainless steel can be stained over time by dirt, oil, grease, paint and rust. With a regular maintenance program you can prevent discoloring and staining. This preserves the shine, feeling and overall impression of stainless steel.

 

Contacts

Find the local contact persons for your request.

Läs mer

Application Services

Your added value.
Product and technical consultation, process optimization, education and training.

Läs mer

Downloads

In our download section you´ll find a wide range of certificates, product folders, brochures, images & logos.

Läs mer