Mobiele Baan Service

Mobiele Baan Service (MBS) storingsnummer 035-700 01 23

Wie zelf wissels bouwt, kan ze ook het beste onderhouden. Als je met elk onderdeel van het wissel vertrouwd bent, weet je ook waar het op aan komt. Preventief slijpen en periodiek onderhoud verhoogt de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van het wissel.

Hoge eisen aan instandhouding
Goede instandhouding voorkomt storingen, spaart kosten en verhoogt de levens-duur van het wissel. Ligging en complexiteit van het wissel vragen om hooggekwa-lificeerd personeel. Daarbij is beschikbaarheid van personeel en een hoge mate van flexibiliteit van de medewerkers onontbeerlijk.

Gekwalificeerd en economisch
De Mobiele Baan Service geldt als speciale partner voor de instandhouding van de infrastructuur. Spoorbeheerders en Procesaannemers kunnen gebruik maken van deze service door de instandhouding gedeeltelijk uit handen te geven aan onze specialisten van de MBS. Bovendien begeleidt de MBS met hun specifieke wissel-bouwkennis ook het transport en het lossen van de wissels en kunnen zij ingeschakeld worden voor inbouwbegeleiding in de bouwput.

Service op maat of naar behoefte
Onderhoudscontracten kunnen worden aangeboden voor het complete onderhoud of slechts specifieke onderdelen van het wissel

De Mobiele Baan Service is u graag van dienst bij de volgende werkzaamheden:

Preventief slijpen van wissels en/of compensatielassen
Beren van spoorstaven, tongen en compensatielassen
Afstellen van wisselaandrijvingen
Afstellen van smeerloze glijsystemen
Aanbrengen van wisselverwarmingen
Aanbrengen van Cembre’s
Inspectiedienst wissels
Het inmeten van diverse parameters van een wissel (complex) Als aanvulling kan MBS deze gegevens ook toetsen aan de eisen van de klant.

Maken van ES lassen in de baan in en rondom wissels
• (V)mt
• nieuwe nog op de markt te brengen verwarmde ES las.

WBN is hofleverancier en servicecenter van zowel de Ebi als de Contec wisselsteller.

De werkzaamheden t.b.v. deze stellers zijn onder te verdelen in 2 delen te weten:
• Revisie van de stellers en/of onderdelen die door de klant worden aangeboden
• 2e lijns storingsdienst. In 1e instantie zal de PCA de storing proberen te verhelpen.