Skip to main content

Aplinkosauga

 

Įmonėje esame įdiegę aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO14001:2004. Savo veikloje naudojame elektros energiją, kurios 100% yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Naudodami elektros energiją iš AEI mes prisidedame prie aplinkos, kurioje vykdome savo veiklą, tausojimo.

Sauga ir sveikata

Taip pat esame įdiegę darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą BS OHSAS 18001 (LST 1977:2008)

Norėdami užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą nuolat vykdome  nelaimingų atsitikimų prevenciją, atliekame rizikos veiksnių ir poveikio vertinimą.