Skip to main content

Duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenų saugumo ir privatumo apsauga yra labai svarbi „voestalpine AG“, voestalpine-Strasse 1, A-4020 Linz (toliau – mes ir mums) ir jos dukterinėms įmonėms (visos kartu – „voestalpine“). „voestalpine“ laikosi galiojančių teisinių asmens duomenų apsaugos, tinkamo tvarkymo ir konfidencialumo reglamentų, ypač Austrijos duomenų apsaugos įstatymo (DSG), ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. GDPR) ir Austrijos telekomunikacijų įstatymo (TKG).

Ši duomenų apsaugos politika paaiškina mūsų vykdomo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kai jūs apsilankote mūsų svetainėje www.voestalpine.com (toliau – Bendrovės svetainė) ir ja naudojatės, pobūdį, apimtį bei paskirtį.

Bendrasis pranešimas apie duomenų apsaugą verslo partneriams

Mūsų verslo partnerių (klientų ir tiekėjų) asmens duomenų saugumo ir privatumo apsauga yra labai svarbi „voestalpine VAE Legetecha“ ir jos dukterinėms bendrovėms (kartu „voestalpine“). Esame įsipareigoję apsaugoti Jūsų duomenis ir labai rimtai žiūrime į šį įsipareigojimą. To paties tikimės iš savo verslo partnerių.