Skip to main content

Wróć do spisu treści

Systemowe konstrukcje stropów i antresol

Systemowe rozwiązania oparte na zimno-giętych profilach C dla rozwiązań stropów i podłóg, uzupełniony szeroką gamą akcesoriów takich jak tężniki stabilizujące, kątowniki montażowe.

Konstrukcja tworzona jest przez system cienkościennych podciągów i belek stropowych spoczywających na słupach, zaprojektowanych jako standardowe konstrukcje stalowe. Profil słupa zaprojektowany jest w przeważającej części z zamkniętych rur spawanych, uzupełnionych przyspawanymi blachami łączącymi do podłączenia podciągów stropu oraz wyposażone w płytą kotwową.

Podciągi podłączone są do słupów za pomocą połączeń śrubowych – przez blachę łączącą przyspawaną do słupa, minimalnie za pomocą jednej pary śrub. Liczba śrub oraz ich specyfikacja są przedmiotem analizy statycznej.

Belki stropowe podłączone są do podciągów za pomocą połączeń śrubowych z zastosowaniem kątownika łączącego. Liczba śrub oraz ich specyfikacja, podobnie jako specyfikacja kątownika kotwowego, jest przedmiotem analizy statycznej. Każda para belek stropowych powinna być połączona za pomocą pręta usztywniającego, umieszczonego w dolnej części wysokości profilu. Pręt łączący zapobiega wyboczeniu profilu pod wpływem działającego obciążenia.

Stabilność konstrukcji zapewniona jest przez system tężników, tworzonych przez ściągi w płaszczyźnie słupów i stropu. W płaszczyźnie stropu są ściągi umieszczone pod poziomem dolnej krawędzi podciągów i belek. Liczba i umieszczenie ściągów usztywniających określone są na podstawie analizy statycznej.

Podstawową (główną) konstrukcję uzupełnia konstrukcja klatki schodowej, wykonanej z standardowej konstrukcji stalowej albo z konstrukcji cienkościennej.

W przypadku wariantu cienkościennego uzupełnienie stanowią elementy złączne wykonywane jako tradycyjna konstrukcja stalowa.

Konstrukcja główna wyposażona jest w barierę, wykonaną w postaci standardowej konstrukcji stalowej. Konstrukcja piętra w miejscach słupków bariery powinna być ze względu na stabilność, opatrzona żebrami usztywniającymi, umieszczonymi pomiędzy belkami stropowymi albo podciągami wpierającymi słupek bariery i przylegającą belką stropową.

Konstrukcja podłogi często zaprojektowana jest z płyt wiórowych o grubości standardowej 38mm, uzupełnionych stalowymi, podłogowymi rusztami nośnymi. Wymiar rusztów jest zwykle określony w zależności od przeciwpożarowego rozwiązania budowy. Płyta podłogowa i ruszty powinny być zaprojektowane w ten sposób, żeby przenosiły wymagane obciążenie powierzchniowe na konstrukcję. Powinny być również przedmiotem oceny z punktu widzenia oddziaływania lokalnego obciążenia. Ze względu na to, że płyta podłogowa utrzymuje stabilność konstrukcji, trzeba poświęcić dużą uwagę mocowaniu płyty do podciągów i belek stropowych. Płyty wiórowe przymocowane są do konstrukcji za pomocą śrub samogwintujących o średnicy X mm, maksymalna wzajemna odległość śrub wynosi 600 mm. Podłączenie rusztów podłogowych realizowane jest za pomocą śrub metrycznych o średnicy min. X mm, maksymalna wzajemna odległość śrub wynosi 600 mm. W przypadku zastosowania śrub samogwintujących trzeba zredukować nośność belek stropowych o ok. 10%.

Elementy wyprodukowane jako standardowe konstrukcje stalowe (kolumny, bariery, niektóre typy akcesoriów) oraz komponenty podłogowe nie są objęte dostawą voestalpine Profilform.

Projekt statyczny konstrukcji cienkościennej realizowany jest za pomocą oprogramowania do projektowania Profilform DESIGNER, będącego efektem współpracy spółki voestalpine Profilform s.r.o. z spółką Idea StatiCa s.r.o. Do projektowania konstrukcji standardowej trzeba zastosować niektóre ze zwykle stosowanych oprogramowań do projektowania konstrukcji stalowych.

Szczegółowy opis i zalecenia dotyczące konstrukcji dla poszczególnych komponentów konstrukcji podane są w naszym podręczniku technicznym Konstrukcje systemowe stropów i antresol METSEC MEZZANINE FLOOR.

BELKI DRUGORZĘDOWE (BELKI STROPOWE) DO KONSTRUKCJI STROPÓW I ANTRESOL

Alternatywne rozwiązanie  systemowych konstrukcji stropów stanowią samodzielnie dostarczane drugorzędowe belki (belki stropowe), łączone przez kątowniki do podciągów tworzonych zwykle z profili typu IPE, HEA HEB itp. walcowanych na gorąco. Belki stropowe można zaprojektować za pomocą naszego oprogramowania Profilform Designer w module dla systemowych konstrukcji stropów. Szczegółowy opis i zalecenia dotyczące konstrukcji podane są w naszym podręczniku technicznym Systemy konstrukcyjne METSEC dla drugorzędowych konstrukcji stalowych.

 

ZALETY STROPOWYCH SYSTEMÓW KONSTRUKCYJNYCH METSEC

 • Lekkie i eleganckie rozwiązanie o wysokiej nośności.
 • Istotne zaoszczędzenie wagi w porównaniu z standardowymi belkami walcowanymi.
 • Istotne zaoszczędzenie kosztów w porównaniu z standardowymi belkami.
 • Oprogramowanie do obliczeń statycznych i opracowania dokumentacji produkcyjnej.
 • Wsparcie techniczne.
 • Łatwy i szybki montaż bez konieczności zastosowania ciężkich mechanizmów.
 • Poszczególne elementy konstrukcji pakowane i dostarczane są na plac budowy według wymagań klientów.
 • Wszystkie elementy konstrukcyjne posiadają indywidualne znakowanie według wymagań klientów.

ASORTYMENT PROFILI

 • 52 wymiarów profili C
 • 42 wymiarów profili C+

Przykład katalogowych oznaczeń profili

342M32 = 342 mm wysokości profil C z blachy stalowej o grubości 3.2 mm

Asortyment profili C posiada w systemach stropowych oznaczenie referencyjne M

342C+32 = 342 mm wysokości profil C+ z blachy stalowej o grubości 3.2 mm

Wszystkie przez nas produkowane profile są wykonane ze stali S450GD z podstawową ochroną powierzchni za pomocą cynkowania galwanicznego o masie Z350. W razie wymagania na wyższą masę powierzchni cynkowej możemy zapewnić powłokę Z600, Z800 i Z1000. Zastosowanie powłoki cynkowej o wyższej masie w porównaniu z masą podstawową trzeba z nami konsultować przed rozpoczęciem projektowania Państwa konstrukcji.

WSPARCIE PROJEKTOWANIA

Oprogramowanie do projektowania Profilform Designer, będące wynikiem współpracy ze spółką IDEA StatiCa, zawiera moduł przeznaczony do kompletnych projektów większości elementów poziomych konstrukcji stropowych, razem z analizą połączeń. Elementy specjalne, których nie można zaprojektować za pomocą naszego oprogramowania, będą projektowane we współpracy z naszym biurem wsparcia technicznego – dane kontaktowe można znaleźć w menu KONTAKTY / Grupy handlowe Cienkościenne konstrukcje stalowe / Wsparcie techniczne.

Projekty statyczne systemowych stropów i antresol realizowane są w zgodzie z poniższymi normami:

 • EN 1990 a EN 1991-1-1 Zasady projektowania i obciążenia ogólne
 • EN1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych (Ogólne zasady)
 • EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych – profile cienkościenne i płaskie.
 • Projekt realizowany jest w zgodzie z krajowymi załącznikami.

Projektowanie dokumentacji produkcyjnej wspierane jest w programach TEKLA STRUCTURES i ADVANCED STEEL.

Dla użytkowników niestosujących wyżej wymienionych programów jest do dyspozycji przez nas stworzone oprogramowanie ProfiCAM i biblioteka detali w formacie dwg.

W celu uzyskania zestawu instalacyjnego programu ProfilCAM prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi

 

 

Pobieranie plików