Tillbaka till översikten

Statsministern på besök hos voestalpine-företaget Uddeholms AB i Hagfors

2017-03-22 | 

Idag besökte statsminister Stefan Löfven Uddeholms AB i Hagfors, ett bolag inom voestalpine-koncernen. Företaget är världsledande på tillverkning av verktygsstål för industriell verktygstillverkning. Med 850 medarbetare, en omsättning på 250 miljoner euro under verksamhetsåret 2015/16 och en exportandel på 94 % utgör Uddeholms AB en viktig ekonomisk faktor i regionen. Under kommande år ska avsevärda investeringar göras, inte minst inom området tillverkning av metallpulver för 3D-printing.

Bolaget Uddeholms AB, som ingår i Special Steel Division i voestalpinekoncernen, är specialiserat på produktion av verktygsstål som används i bil-, maskin-, konsumtionsvaru- och förpackningsindustrin. Vid besöket i Hagfors fick statsminister Stefan Löfven på plats se den toppmoderna fabriken och samtala med företagsrepresentanter.

Vi gläder oss åt statsminister Löfvens besök vid vår största svenska anläggning, vilket är ett erkännande för det mycket framstående arbete som utförs av medarbetarna vid Uddeholms AB. Företagets framgång är ett utmärkt exempel på voestalpines strategiska inriktning på kvalitets- och specialprodukter för teknikintensiva branscher.

Wolfgang Eder Wolfgang Eder, styrelseordförande för voestalpine AG

Investeringar i Sverige: Metallpulverproduktion för 3D-printing i fokus

Redan har voestalpine investerat mer än 100 miljoner euro under det senaste årtiondet i kontinuerlig teknik- och kapacitetsutbyggnad vid Uddeholms AB.

För att utöka vår världsledande position inom verktygsstål, planeras under kommande år ytterligare investeringar på 30 miljoner euro i nya high-tech-värmebehandlingsanläggningar och forskningsutrustningar för vidareutveckling av våra produkter. En tyngdpunkt i våra framtida aktiviteter i Hagfors lägger vi på tillverkning av metallpulver, som är speciellt lämpliga för användning i 3D-printing i stål.

Franz Rotter Franz Rotter, voestalpinestyrelseledamot och chef för koncerndivisionen Special Steel Division

Nyligen togs en ny anläggning i drift för produktion av fint pulver. Detta pulver testas just nu vid voestalpine Additive Manufacturing Center i Düsseldorf, Tyskland. Från och med Juni kommer pulvret säljas till kunder världen över. Därmed öppnas inte bara ett nytt affärsområde för Uddeholms AB, utan man ger som leverantör av råmaterial stöd för voestalpines planerade expansion inom området Metal Additive Manufacturing i både Asien och NAFTA-regionen. Additive-tillverkning, även benämnd 3D-printing, möjliggör individuellt och flexibelt utförande av komponenter med helt nya former och ny funktionalitet – till exempel arbetsstycken med komplexa hålrum, i bilindustrin eller i verktygstillverkningen – i ett enda produktionssteg.

Miljöprojekt samt intensiv forskning och utveckling i anläggningen i Hagfors

Vid Uddeholms AB har under de senaste åren många miljöprojekt genomförts: Särskilt genom omställningen från olja till LNG har avsevärda minskningar av CO2-utsläppen kunnat uppnås. För att utöka innovationsledarskapet för specialmaterial har företaget 50 medarbetare på forsknings- och utvecklingsavdelningen och 311 egna patent. Med sitt globala försäljnings-, lager- och servicenätverk vid 120 anläggningar erbjuder företaget både mycket exklusiva produkter och tilläggstjänster såsom maskinbearbetning, sågning, värmebehandling och beläggning. Sydostasien, särskilt Kina, är den största avsättningsmarknaden, följt av USA, Italien, Tyskland och Sverige.

voestalpine i Sverige

voestalpine är representerat i Sverige med sex bolag i alla fyra divisionerna (Steel, Special Steel, Metal Engineering och Metal Forming). 1 165 medarbetare stod under verksamhetsåret 2015/16 för en omsättning på mer än 350 miljoner euro. Exportkvoten för de svenska koncernbolagen är 83 %. Bland de viktigaste kundsegmenten finns branscherna maskinkonstruktion, fordon samt hushållsapparater och konsumtionsvaror.

Special Steel Division

Special Steel Division, en division inom voestalpinekoncernen, är inriktad på tekniskt krävande material och kundspecifika tjänster. Den erbjuder sina kunder världsomspännande tillgång till material, materialbearbetning och lokala kontaktpersoner genom sitt unika försäljnings- och servicenätverk, som omfattar ca 160 anläggningar. Divisionen är världsmarknadsledare på verktygsstål och en av de ledande leverantörerna av snabbstål, ventilstål samt andra produkter av specialstål, pulvermaterial, nickelbaserade legeringar och titan. De viktigaste kundsegmenten är områdena fordon, olje- och gasprospektering, maskinkonstruktion samt konsumentvaruindustri och luftfart. Under verksamhetsåret 2015/16 uppnådde divisionen en omsättning på ca 2,7 miljarder euro, därav ca 50 % utanför Europa, ett resultat före skatter och avskrivningar (EBITDA) på 364 miljoner euro och sysselsatte ca 13 500 medarbetare runt om i världen.

voestalpine-koncernen

Inom sina affärsområden är voestalpine en världsledande teknik- och industrivarukoncern med kombinerad material- och bearbetningskompetens. Den globala företagsgruppen har ca 500 koncernbolag och koncernanläggningar i mer än 50 länder på alla fem kontinenterna. De är noterade på Wien-börsen sedan 1995. Med sina högkvalitativa produkt- och systemlösningar av stål och andra metaller räknas de som ledande partners för den europeiska bil- och hushållsapparatindustrin samt olje- och gasindustrin världen över. voestalpine är dessutom världsledande på växelteknik och specialräls samt verktygsstål och specialprofiler. Under verksamhetsåret 2015/16 uppnådde koncernen ett resultat före skatter och avskrivningar (EBITDA) på 1,6 miljarder euro med en omsättning på 11,1 miljarder euro och sysselsatte ca 48 500 medarbetare i hela världen.