voestalpine världen över 3 Minuter lästid
Innovation

voestalpine världen över

Viktoria Steininger
Redaktionell verantwortlich für die Themen am Blog, recherchiert und schreibt Viktoria Steininger auch selbst und gibt mit Geschichten Einblicke in den voestalpine-Konzern.

I egenskap av världsledande teknik- och industrivarukoncern följer voestalpine konsekvent sin internationaliseringsstrategi.Vårt fokus är här att expandera på utomeuropeiska marknader, framför allt i NAFTA-regionen och i Kina.

Med ca 500 koncernbolag och -anläggningar i mer än 50 länder är voestalpine representerat på alla fem kontinenterna och sysselsatte under verksamhetsåret 2015/16 ca 48 500 medarbetare över hela världen – därav 52 % utanför Österrike. Under verksamhetsåret 2015/16 uppnåddes en omsättning på 11,1 miljarder euro och ett resultatet före skatter och avskrivningar (EBITDA) på 1,6 miljarder euro. Enligt den aktuella planeringen bör omsättningen fram till 2020 ökas till 15 miljarder euro . Strategin genomförs bland annat genom forcerad utökning av närvaron på globala tillväxtmarknader. Under det gångna verksamhetsåret (2015/16) var omsättningen fördelad på olika regioner enligt följande:

 • 70 % EU (därav Österrike: 8%)
 • 11% NAFTA
 • 8% Asien
 • 8 % Övriga världen
 • 3 % Sydamerika

På regional nivå fullföljer voestalpine konsekvent sin internationaliseringsstrategi med fokus på NAFTA-regionen (Kanada, USA, Mexiko) och Asien, vilket medför att andelen omsättning utanför EU bör ökas till 40 %.

voestalpine är världsledande

voestalpine-koncernen förstärker särskilt sitt engagemang i de segment som har de högsta teknik- och kvalitetskraven. Branscherna med störst omsättning var under verksamhetsåret 2015/16:

 • 32% bilindustrin
 • 16% energiindustrin
 • 13% övriga
 • 13% järnvägssystem
 • 9% byggindustrin
 • 9% maskinbyggnad och stålkonstruktion
 • 5% hushållsapparater/konsumtionsvaror
 • 3% luftfart

 

voestalpine är världsledande resp. på en ledande position inom alla fyra divisionerna:

 • Steel Division: 33% av koncernens omsättning
  Steel Division har ett globalt kvalitetsledarskap på kvalitetsstålband och en världsledande position på grovplåt för prestigefulla tillämpningar, och även på stora turbinhus.
 • Special Steel Division: 23% av koncernens omsättning
  Special Steel Division är världsledande inom området verktygsstål och intar en ledande position på snabbstål och specialsmidesdelar.
 • Metal Engineering Division: 25% av koncernens omsättning
  De globalt verksamma företagen inom Metal Engineering Division är världsledande inom växelteknik och europeiska marknadsledare på räls och bearbetad tråd. Dessutom har de en ledande position på heldragna rör för specialtillämpningar och högkvalitativa svetstillsatsmaterial.
 • Metal Forming Division: 19% av koncernens omsättning
  Företagen inom Metal Forming Division är världsledande leverantörer av högkvalitativa lösningar för metallbearbetning inom områdena specialprofiler, precisionsbandstål och specialkomponenter för fordons- och flygindustrin.

Globala investeringar och uppdrag

I linje med expansionsstrategin kunde många internationella stororder tas hem under de senaste åren. Till exempel levererar Steel Division grovplåt till pipeline-projektet Nord Stream 2. Inom området järnvägsinfrastruktur har Metal Engineering Division många lokaltrafikorder i storstäder som New York, Los Angeles, San Jose, Seattle, Baltimore, Toronto och San Francisco. Nyligen kunde dessutom en fordonsorder på knappt 600 miljoner amerikanska dollar bekräftas inom Metal Forming Division. Nu investerar man i nybyggnation resp. utbyggnad av anläggningar i Mexiko, Tyskland, Rumänien och Kina för att kunna leverera.

Därutöver fullföljs tillväxtstrategin med ytterligare investeringar. En höjdpunkt är för det första den nya direktreduktionsanläggningen i Corpus Christi, Texas, som med en investeringsvolym på mer än 550 miljoner euro är voestalpines största utlandsinvestering någonsin resp. ett österrikiskt företags största investering i USA. Vi investerar även stort i bilbranschen – utbyggnaden av fordonskomponenter i Cartersville, Georgia, går redan in i den tredje utbyggnadsetappen och i Birmingham, Alabama, byggs en ny fordonsanläggning.

För det andra öppnas många nya anläggningar i Asien, t.ex. CNTT Chinese New Turnout Technologies Co., Ltd. i Qinhuangdao (helt konsoliderad sedan verksamhetsåret 2015/16), voestalpine Wire (Suzhou) Co., Ltd., diverse förvärv i Shanghai (Bohler Special Steels (Shanghai) Co., Ltd. och Advanced Tooling Tek, ATT) samt en ny fordonskomponentfabrik i Shenyang .

Viktoria Steininger