Raport de responsabilitate corporativă 2015/16: sustenabilitate în cadrul voestalpine 3 Minute timp de citire
Inovaţii

Raport de responsabilitate corporativă 2015/16: sustenabilitate în cadrul voestalpine

Claudia Korntner

Responsabilitate corporativă (abreviat „RC”) înseamnă responsabilitatea pe care o societate o poartă în ceea ce privește sustenabilitatea. După publicarea primului raport de responsabilitate corporativă în anul 2013 (abreviat „Raport RC”), a apărut acum o nouă versiune a acestuia la nivel de concern care documentează activitățile, performanțele și provocările cele mai importante cu care voestalpine se confruntă în acest domeniu.

Tematica responsabilității corporative este o componentă importantă a culturii organizaționale a voestalpine și este puternic ancorată în strategia de concern. „RC” descrie gradul de conștientizare a răspunderii pe care o poartă o societate acolo unde sunt afectate, printre altele, societatea, angajații, acționarii, mediul înconjurător sau mediul economic.

Noul raport conține cifre și informații despre exercițiul financiar 2015/16 și documentează activitățile voestalpine în ceea ce privește sustenabilitatea. Raportul respectă prevederile Global Reporting Initiative (GRI), care sunt cele mai utilizate criterii la nivel mondial pentru întocmirea unui raport de sustenabilitate.

Raportul oferă o privire de ansamblu asupra următoarelor tematici: mediul înconjurător, cercetare și dezvoltare, politica energetică și de climă, angajați, compliance, managementul lanțurilor de furnizare, evaluarea ciclului de viață (Life Cycle Assessment), sănătate și securitate, drepturile omului și comunicarea cu părțile interesate din Texas.

"Prin intermediul acestui nou Raport RC deținem o documentație cuprinzătoare și la zi asupra activităților noastre de la nivel de concern din domeniul responsabilității corporative. Acest fapt are o semnificație importantă atât pentru noi cei de la voestalpine, cât și pentru mulți dintre partenerii noștri de afaceri"
Claudia Korntner, Head of Corporate Responsibility, voestalpine AG

Ciclul de viață al oțelului ca materie primă afișat sub formă de grafic

Oțelul este materialul cel mai maleabil din lume. Fotografiile prezentate în acest raport captează acest fapt și prezintă ciclul de viață al oțelului ca materie primă, de la materia brută, fabricare și prelucrare sa până la reciclare – o tendință puternică în domeniul sustenabilității.

Pactul Global al ONU – Comunicarea progresului (COP)

Raportul are totodată rolul de instrument de comunicarea progresului (COP) pentru UN Global Compact, o inițiativă ONU pe care concernul voestalpine o susține din anul 2013.

UNGC (UN Global Compact) este bazat pe 10 principii din domeniile drepturilor omului, norme de lucru, protecția mediului și lupta anticorupție, pe care societățile trebuie să le pună în practică și despre care apoi trebuie să prezinte un raport anual al progresului. Pentru concernele notate la bursă și care activează pe plan internațional, aderarea la aceste principii a devenit un fapt de la sine înțeles.

Comandați Raportul RC sau accesați-l digital

Raportul RC 2015/16 este disponibil în limbile engleză și germană și poate fi accesat online la adresa http://reports.voestalpine.com/1516/cr-bericht/ sau puteți comanda un exemplar tipărit la adresa de e-mail cr@voestalpine.com. Cele mai importante date și informații despre tematica de responsabilitate corporativă au fost incluse într-un grafic clar definit. Fişa Informativă de Responsabilitate Corporativă, care reprezintă varianta scurtă și compactă a Raportului, va fi din nou disponibilă în 14 limbi străine.