Raport Społecznej Odpowiedzialności Korporacji za rok 2015/16 – zrównoważony rozwój w voestalpine 3 minuty czytania
Innowacja

Raport Społecznej Odpowiedzialności Korporacji za rok 2015/16 – zrównoważony rozwój w voestalpine

Claudia Korntner

Społeczna odpowiedzialność korporacji oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw w kategorii zasad zrównoważonego rozwoju. Po opublikowaniu pierwszego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Korporacji za rok 2013 ukazał się właśnie kolejny raport naszego koncernu, dokumentujący najważniejsze działania, osiągnięcia i wyzwania w tej dziedzinie.

Temat odpowiedzialności korporacji jest ważnym elementem kultury przedsiębiorstwa, nierozłącznie powiązanym ze strategią koncernu voestalpine. Odpowiedzialność korporacji określa stopień świadomości przedsiębiorstwa w odniesieniu do odpowiedzialności za oddziaływanie na społeczeństwo, pracowników, akcjonariuszy, środowisko i otoczenie biznesowe.

Nowy raport zawiera liczby i fakty dotyczące roku gospodarczego 2015/16, dokumentując zarazem działalność voestalpine w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raport sporządzono zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), które należą do najczęściej wykorzystywanych wytycznych przy raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju.

Raport przedstawia ogólny zarys takich tematów jak środowisko, badania i rozwój, polityka energetyczna i ochrona klimatu, pracownicy, rzetelność przedsiębiorstwa, zarządzanie łańcuchem dostaw, ocena cyklu życia (LCA), zdrowie i bezpieczeństwo, prawa człowieka oraz komunikacja z interesariuszami w Teksasie.

"Nowy Raport Społecznej Odpowiedzialności Korporacji prezentuje obszerną i aktualną dokumentację działań całego koncernu w tym zakresie. Ma to znaczenie nie tylko dla samego przedsiębiorstwa voestalpine, lecz również dla wielu naszych partnerów biznesowych"
Claudia Korntner, kierownik działu ds. społecznej odpowiedzialności w spółce akcyjnej voestalpine AG

Graficzny obraz cyklu życia stali

Stal jest najbardziej wszechstronnym materiałem, jaki znamy. Ilustracje do raportu podejmują ten temat, przedstawiając cykl życia stali – od surowców, poprzez produkcję i obróbkę aż do ponownego wykorzystania, stanowiącego silny trend w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport o postępach w ramach inicjatywy UN Global Compact

Nasz raport jest jednocześnie raportem o postępach (Communication on Progress – COP) w ramach inicjatywy ONZ „UN Global Compact”, do której od 2013 roku dołączył koncern voestalpine.

Inicjatywa UN Global Compact to 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przedsiębiorstwa powinny stosować te zasady we wszystkich sferach swojej działalności, a postępy w ich realizacji ujmować w corocznym sprawozdaniu. Dla działających globalnie koncernów notowanych na giełdzie udział w tej inicjatywie jest oczywistością.

Jak zamówić lub pobrać nasz najnowszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Korporacji

Raport Społecznej Odpowiedzialności Korporacji za rok gospodarczy 2015/16 dostępny jest w językach niemieckim i angielskim. Można go pobrać online pod adresem http://reports.voestalpine.com/1516/cr-bericht/ lub też zamówić wersję papierową pod adresem cr@voestalpine.com Najważniejsze fakty i liczby dotyczące odpowiedzialności korporacji ujęto również w przejrzystej formie graficznej. Grafiki te wykorzystujemy w skróconej wersji raportu „Społeczna Odpowiedzialność Korporacji – fakty i liczby”, która również i tym razem jest dostępna aż w 14 językach.