Zpráva o společenské odpovědnosti 2015/16: Princip udržitelnosti ve společnosti voestalpine 3 minut čtení
Inovace

Zpráva o společenské odpovědnosti 2015/16: Princip udržitelnosti ve společnosti voestalpine

Claudia Korntner

Společenskou odpovědností, zkráceně „CR“ (Corporate Responsibility), se rozumí odpovědnost podniků, pokud jde o udržitelnost. Po zveřejnění první Zprávy o společenské odpovědnosti v roce 2013 (zkráceně Zpráva CR) byla nyní vydána nová zpráva na úrovni koncernu, která dokumentuje klíčové aktivity, úspěchy a výzvy společnosti voestalpine v této oblasti.

Téma společenské odpovědnosti je podstatnou součástí firemní kultury společnosti voestalpine a je zároveň pevně zakotveno v koncernové strategii. „CR“ popisuje míru povědomí o odpovědnosti dané firmy, a to ve všech oblastech, kde se projevují dopady činnosti dané firmy, mimo jiné na společnost, zaměstnance, akcionáře, životní prostředí nebo ekonomické prostředí.

Uvedená nová zpráva obsahuje věcné a číselné údaje týkající se finančního roku 2015/16 a dokumentuje činnosti společnosti voestalpine v oblasti udržitelnosti. Zpráva byla vyhotovena v souladu s pravidly iniciativy GRI (Global Reporting Initiative), přičemž tato pravidla patří k světově nejpoužívanějším pokynům pro vypracování zprávy týkajícím se problematiky udržitelnosti.

Ve zprávě jsou v přehledu uvedeny údaje k problematice životního prostředí, výzkumu a vývoje, energetické a klimatické politiky, zaměstnanců, oblasti compliance, řízení dodavatelského řetězce, posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA), oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, lidských práv a komunikace se zúčastněnými stranami v Texasu.

"Tato nová zpráva CR představuje ucelené a aktuální zdokumentování našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, a to v rámci celého koncernu. To je důležité jak pro nás jako společnost voestalpine, tak pro mnoho našich obchodních partnerů."
Claudia Korntner, Head of Corporate Responsibility, voestalpine AG

Graficky zpracovaný životní cyklus oceli jako materiálu

Ocel je materiálem s celosvětově největším potenciálem pro další tváření. Obrazové zpracování zprávy toto reflektuje, přičemž zobrazuje životní cyklus oceli jako materiálu, od surovin přes výrobu a zpracování až po recyklaci – což je silný trend v oblasti udržitelnosti.

Zpráva CR 2015/16 je k dispozici v němčině a angličtině a lze si ji zobrazit v digitální podobě on-line na adrese http://reports.voestalpine.com/1516/cr-bericht/ nebo objednat jako výtisk, a to e-mailem na adresu cr@voestalpine.com. Nejdůležitější věcné a číselné údaje týkající se tématu „společenská odpovědnost byly“ shrnuty do podoby přehledné infografiky. Informační materiál Corporate Responsibility Factsheet představuje ucelenou a stručnou verzi zprávy a bude k dispozici ve 14 jazycích.