Společenská odpovědnost v rámci společnosti voestalpine 2 minut čtení
Inovace

Společenská odpovědnost v rámci společnosti voestalpine

Viktoria Steininger
Redaktionell verantwortlich für die Themen am Blog, recherchiert und schreibt Viktoria Steininger auch selbst und gibt mit Geschichten Einblicke in den voestalpine-Konzern.

Celý koncern voestalpine bere svou společenskou odpovědnost vážně, a to jak v nejrůznějších oblastech podnikatelské činnosti, tak ve všech regionech, kde působí.

infograficeSpolečenská odpovědnost (Corporate Responsibility, CR) je součástí podnikové kultury a náleží jí významné místo v celkové firemní strategii společnosti voestalpine. Nejdůležitější data a fakta na téma „Společenská odpovědnost“ byla shrnuta v přehledné infografice.

Zaměstnanci

Společnost voestalpine zaměstnává přes 48 100 lidí v 500 společnostech koncernu a ve všech lokalitách na pěti kontinentech. Podíl žen činí 13,3 % (údaje za finanční rok 2014/15).

Životní prostředí

Průběžné provozní výdaje na ekologická zařízení se v posledních letech průběžně zvyšují a ve finančním roce 2013/14 představovaly 218 milionů EUR. Nezanedbatelná je také skutečnost, že jsme za posledních 30 let snížili emise a spotřebu energie. Tak například emise prachu se za uvedené období podařilo snížit o 95 %.
Čtrnáct výrobních lokalit je certifikovaných dle EMAS a 55 % podle normy ISO 14001.

Výzkum a vývoj

voestalpine disponuje výzkumnou sítí zahrnující celý koncern a v mezinárodním měřítku spolupracuje s mnoha subjekty, a proto je v Rakousku společností s největší angažovaností v oblasti výzkumu. Výdaje v této oblasti činily ve finančním roce 2014/15 141 milionů EUR, což je pro společnost nové maximum.

Ocel je udržitelná!

Mnoho oblastí využití oceli je udržitelných: Od výroby kolejnic a výhybek pro železniční dopravu, která se vyznačuje nízkými emisemi CO2, přes prvky pro větrné a fotovoltaické elektrárny až po inovativní ocel pro lehké karoserie při výrobě vozidel.

Další informace:

Infografice

Viktoria Steininger