Nový magazín Budoucnost 2016 1 minuta čtení
Inovace

Nový magazín Budoucnost 2016

Viktoria Steininger
Redaktionell verantwortlich für die Themen am Blog, recherchiert und schreibt Viktoria Steininger auch selbst und gibt mit Geschichten Einblicke in den voestalpine-Konzern.

Od počátku dubna 2016 je dostupné nové vydání firemního magazínu koncernu voestalpine. Magazín Budoucnost koncernu voestalpine se soustřeďuje na vizionářská témata a vychází jednou ročně ve 12 jazycích.

Future Magazine 2016Magazín Budoucnost, který vydává koncern voestalpine, se kromě historie firmy, jejích hodnot a postojů zaměřuje také na témata důležitá pro naši budoucnost, k nimž patří například mobilita, technologie a změny, na které se v současnosti jako koncern soustřeďujeme.

Novináři z řady zemí se zabývají důležitými tématy – například průmyslem v době digitální revoluce nebo silou změn a přispívají svými úhly pohledu na budoucnost.

Zde si magazín Budoucnost můžete přečíst, prolistovat, stáhnout nebo objednat.

Viktoria Steininger