voestalpine zahajuje výstavu moderních dějin z období 1938–1945 na stanovišti koncernu v Linci 3 minut čtení
Angažovanost

voestalpine zahajuje výstavu moderních dějin z období 1938–1945 na stanovišti koncernu v Linci

Viktoria Steininger
Redaktionell verantwortlich für die Themen am Blog, recherchiert und schreibt Viktoria Steininger auch selbst und gibt mit Geschichten Einblicke in den voestalpine-Konzern.

Prostřednictvím výstavy moderních dějin z období 1938–1945 – Věnováno totálně nasazeným v koncernu Hermanna Göringa („Reichswerke Hermann Göring AG Berlin“) na stanovišti koncernu v Linci – se voestalpine ohlíží za vlastními dějinami.

voestalpine-Zeitgeschichteausstellung-02Začátkem listopadu 2014 otevírá své brány místo vzpomínek: Výstava moderních dějin z období 1938–1945 – Věnováno totálně nasazeným v koncernu Hermann Göringa („Reichswerke Hermann Göring AG Berlin“) na stanovišti koncernu v Linci. Pozornost se soustředí na osoby nasazené k nuceným pracím na stanovišti koncernu Hermanna Göringa v Linci, na jejich osudy a životní příběhy.

Výstava se ohlíží za počátky lineckého výrobního závodu a snaží se pečlivě a obsáhle postihnout jeho historii. Při budování a v provozu gigantického koncernu Hermanna Göringabyly k nuceným pracím v lineckých HGW nasazeny tisíce zahraničních pracovníků: muži, ženy, mládež a děti z více než třiceti národů. A právě těmto lidem je výstava věnována.

Výstava

voestalpine-Zeitgeschichteausstellung-03Výstava je koncipována jako stálá výstava. Chce sloužit jako výzva a zve návštěvníka k tomu, aby se zabýval se minulostí tohoto místa. Srdcem výstavy jsou lidé a jejich osudy – na základě čtyř navazujících úseků jejich cesty života a utrpení. Audiodokumenty propůjčují obětem nacistických nucených prací hlas, provázeny jsou rozsáhlými vysvětlivkami, obrazovým materiálem a multimediálními stanicemi. Jádro této obsáhlé výstavy tvoří přibližně 38 000 personálních aktů a mzdových listů lineckých závodů říšského koncernu Hermanna Göringa z let 1938–1945.

voestalpine je vůbec prvním podnikem v Rakousku, který se formou stálé výstavy zabývá tématem nucené práce za nacismu a toto téma zpřístupňuje široké veřejnosti. voestalpine tak činí z pocitu zodpovědnosti vůči vlastní historii a v plném povědomí toho, že jen ten, kdo se vyrovná s minulostí, může pohlížet do budoucnosti. Za provoz výstavy je zodpovědná voestalpine Stahlwelt.

Otevírací doby a vstupné

Výstava se nachází v centrále koncernu na stanovišti v Linci a je trvale přístupná veřejnosti:

  • Nahlášené skupiny: pondělí až čtvrtek od 09:00 do 17:00 hodin a pátek od 09:00 do 13:00 hodin
  • Individuální návštěvníci: každý pátek od 13:00 do 17:00 hodin a každou sobotu od 09:00 do 17:00 Uhr

 

Všechny informace o výstavě: www.voestalpine.com/zeitgeschichte

Viktoria Steininger